settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są najpopularniejsze/najważniejsze pytania w Biblii?

Odpowiedź


Istnieje wiele, wiele pytań w Biblii. Trudno jest dokładnie określić ich liczbę, ponieważ starożytny hebrajski oraz Grecki Koine nie używały interpunkcji- nie możemy po prostu wyciągnąć Zwojów znad Morza Martwego i policzyć znaków zapytania! Często również trudno jest uznać czy jakieś zdanie rzeczywiście miało być pytaniem. Jednak bibliści szacują, że w Biblii istnieje około 3300 pytań.

Poniższa lista pytań pochodzących z Biblii oczywiście nie jest kompletna. To jest po prostu przegląd niektórych najbardziej znanych i ważnych pytań z Biblii.

"Czy Bóg naprawdę powiedział...?" (1 Ks. Mojżeszowa 3.1)
To jest pierwsza pytanie w Biblii i także pierwsze wystąpienie kogoś, kto kwestionuje Słowo Boże. Szatan kusi Ewę, aby zwątpiła w Słowo Boże. Ewa odpowiada, dodając do Słowa Bożego: "I nie wolno ci go dotykać." Bóg powiedział, że nie wolno ci jeść owocu z tego drzewa. On nie powiedział, że nie wolno ci dotykać drzewa lub jego owocu. Adam i Ewa odpowiedzieli na pytanie szatana nieposłuszeństwem wobec Słowa Bożego. To wszystko rozpoczęło się od jednego pytania.

"Gdzie jesteś?" (1 Ks. Mojżeszowa 3.9)
To jest pierwsze pytanie zadane w Biblii przez Boga. Oczywiście, Bóg dokładnie wiedział gdzie przebywa Adam i Ewa. Pytanie to miało im pomóc i przynieść pożytek. Bóg właściwie pytał, "Nie byliście mi posłuszni. Czy sprawy potoczyły się tak jak tego chcieliście czy tak jak przewidziałem?" Pytanie pokazuje również serce Boga, które jest sercem pasterza poszukującego zgubionej owcy, aby przyprowadzić ją do stada. Jezus później przychodzi, aby "szukać i zbawić to, co zginęło" (Ew. Łukasza 19.10).

"Czyż jestem stróżem brata mego?" (1Ks. Mojżeszowa 4.9)
To było pytanie Kaina w odpowiedzi na pytanie Boga o to, gdzie jest jego brat Abel. Poza faktem, że Kain właśnie zamordował swojego brata, Kain wyraził uczucie jakie wszyscy mamy gdy nie chcemy troszczyć się lub opiekować innymi ludźmi. Czy jesteśmy stróżami naszego brata? Tak, jesteśmy. Czy to oznacza, że powinniśmy wiedzieć gdzie oni są i co robią cały czas? Nie. Ale powinniśmy być na tyle zaangażowani w ich życie, aby zauważyć gdy coś wydaje się być niewłaściwe. Powinniśmy troszczyć się na tyle, aby interweniować w razie potrzeby.

"Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?" (1 Ks. Mojżeszowa 18.25)
Tak, sędzia całej ziemi zawsze czyni to, co słuszne. Abraham zadał to pytanie w swojej prośbie do Boga, aby zachował sprawiedliwych i ochronił ich przed sądem. Jeśli Bóg czyni coś co wydaje się niesprawiedliwe, to my tego nie rozumiemy. Gdy podważamy Bożą sprawiedliwość, to dlatego że nasze poczucie sprawiedliwości jest wypaczone. Gdy mówimy, "Nie mogę zrozumieć, jak taki dobry i sprawiedliwy Bóg może na to pozwolić", to dlatego że nie rozumiemy właściwie, co to znaczy być dobrym i sprawiedliwym Bogiem. Wielu ludzi myśli, że ma lepsze zrozumienie sprawiedliwości niż Bóg.

"Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj!" (Ks. Joba 2.9)
Cała księga Joba rozbrzmiewa tym pytaniem żony skierowanym do jej męża Joba. Przez cały czas, Job zachował swoją uczciwość. "Przyjaciele" Joba bezustannie powtarzali, "Job, musiałeś uczynić coś bardzo złego w oczach Boga, skoro tak z Tobą postępuje." Bóg napomina przyjaciół Joba, aby go nie atakowali i nie podważali Bożej suwerennej woli. Później Bóg napomniał Joba poprzez przypomnienie mu, że jedynie Bóg jest doskonały we wszystkim co czyni. W Boskim przedstawieniu jego wielkości zawartych jest wiele pytań: "Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz (Ks. Joba 38.4)

"Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje?" (Ks. Joba 14.14)
Z wyjątkiem powrotu Chrystusa za naszego życia, wszyscy kiedyś umrzemy. Czy istnieje życie po śmierci? Każdy w którymś momencie swojego życia zadaje sobie to pytanie. Tak, jest życie po śmierci i każdy tego doświadczy. To jest jedynie kwestia tego, gdzie będziemy funkcjonować. Czy wszystkie drogi prowadzą do Boga? W pewnym sensie tak. Wszyscy staniemy przez oblicze Boga gdy umrzemy (Hebrajczyków 9.27). Nie ważne jaką ścieżkę obierze człowiek, spotka on człowieka po śmierci. "A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" (Ks. Daniela 12.2)

"Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje?" (Psalm 119.9)
Odpowiedź brzmi: poprzez życie w zgodzie z Bożym Słowem. Gdy "skrywamy" Boże Słowo w naszych sercach, to Słowo oddala nas od grzechu (Psalm 119.11). Biblia nie mówi nam o wszystkim. Nie zawiera odpowiedzi na każde pytanie. Ale Biblia mówi wszystko to, co potrzebujemy wiedzieć, aby prowadzić życie chrześcijańskie (2 Piotra 1.3). Słowo Boże mówi nam o naszym celu życia i daje wskazówki jak go osiągnąć. Biblia daje nam narzędzia i cel. Słowo Boże jest "pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" (2 Tymoteusza 3.16-17).

"Kogo poślę? I kto tam pójdzie?" (Ks. Izajasza 6.8)
Właściwa odpowiedź wypowiedziana jest przez Izajasza: "Oto jestem. Poślij mnie" Zbyt często, nasza odpowiedź brzmi "Oto jestem- ale wyślij kogoś innego." Izajasz 6.8 jest popularnym wersetem używanym w odniesieniu do misji międzynarodowych. Jednak, z kontekstu wynika, że Bóg nie prosił nikogo o podróżowanie na drugi koniec świata. Bóg prosił o kogoś, kto zaniesie przesłanie ewangelii do Izraelitów. Bóg chciał, aby Izajasz głosił prawdę ludziom, których spotykał każdego dnia, jego własny lud, jego rodzinę, jego sąsiadów, jego przyjaciół.

"Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?" (Ew. Mateusza 18.21)
Przebaczenie jest trudne. Sugestia Piotra dotycząca przebaczania aż do siedmiu razy może wydawała mu się bardzo hojna, w swoim odczuciu może uchodził za człowieka wyjątkowo łaskawego. Odpowiedź Jezusa pokazuje jak słabe jest zazwyczaj nasze przebaczenie. Mamy przebaczać, ponieważ Bóg przebaczył nam o wiele więcej (Kolosan 3.13). Przebaczamy nie dlatego, że dana osoba na to zasługuje. "Zasługiwanie" nie ma nic wspólnego z łaską. Przebaczamy, ponieważ jest to właściwą rzeczą. Dana osoba może nie zasługiwać na nasze przebaczenie, ale my również nie zasłużyliśmy na Boże przebaczenie, a Bóg mimo to nam przebaczył.

"Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem?" (Ew. Mateusza 27.22)
To było pytanie jakie Piłat skierował do tłumu zebranego na procesie Jezusa. Odpowiedź brzmiała: "Ukrzyżuj go" Ich okrzyki kilka dni wcześniej brzmiały inaczej: "Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim..." (Ew. Mateusza 21.9). To jest niesamowite jak niespełnione oczekiwania i presja otoczenia mogą wpłynąć na zmianę opinii publicznej. W Jerozolimie w pierwszym wieku, ludzie którzy mieli błędny pogląd na temat Jezusa i jego służby odrzucili go; podobnie dzisiaj, ludzie którzy się nawracają na chrześcijaństwo z błędnym zrozumieniem tego kim jest Chrystus, ostatecznie odwrócą się od niego. Musimy się upewnić, że we właściwy sposób przedstawiamy to kim jest Jezus i czym właściwie jest chrześcijaństwo, gdy dzielimy się naszą wiarą.

"A wy za kogo mnie uważacie?" (Ew. Mateusza 16.15)
Pytanie to pochodziło od Jezusa i było jednym z najważniejszych na jakie człowiek kiedykolwiek odpowie. Dla większości ludzi, jest dobrym nauczycielem. Dla niektórych jest prorokiem. Dla innych jest legendą. Odpowiedź Piotra, "Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego" jest poprawną odpowiedzią (Ew. Mateusza 16.16).

"Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" (Ew. Marka 8.36)
Jeśli kosztem jest czyjaś dusza, to cokolwiek zostanie osiągnięte- choćby zdobyty nawet cały świat- nie ma to żadnej wartości/ jest bezużyteczne. Smutne jest to, że większość ludzi zabiega o to "nic"- rzeczy tego świata. Utrata własnej duszy ma dwa znaczenia. Po pierwsze, bardziej oczywiste znaczenie jest takie, że ktoś traci duszę na wieczność, doświadczając wiecznej śmierci w piekle. Jednak poszukiwanie całego świata sprawi również, że utracisz duszę w inny sposób, za życia tutaj na ziemi. Nigdy nie doświadczysz życia w obfitości, jakie jest dostępne poprzez Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 10.10). Salomon dążył do przyjemność i nie odmawiał sobie niczego, a jednak powiedział, "wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem" (Ks. Kaznodziei Salomona 2.10-11).

"Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?" (Ew. Łukasza 18.18) oraz "Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?" (Dzieje Apostolskie 16.30)
Interesujące jest to, aby dostrzec zupełnie inną odpowiedź Jezusa oraz Pawła na pytanie, które w gruncie rzeczy miało to samo znaczenie. Jezus, znając nastawienie bogatego, młodego zarządcy do poczucia własnej sprawiedliwości, powiedział mu, aby przestrzegał dziesięciu przykazań. Ten człowiek jedynie myślał, że jest sprawiedliwy; Jezus wiedział, że materializm i chciwość uniemożliwiają mu prawdziwe poszukiwanie zbawienia. Ten człowiek na początku potrzebował zrozumieć, że był grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Paweł, rozpoznał, że filipiński strażnik więzienny był gotowy, aby zostać zbawionym, dlatego powiedział mu: "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom." Strażnik uwierzył, jak również rodzina przyjęła Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Zatem, rozpoznanie tego, gdzie jest dana osoba w swojej duchowej podróży może wpłynąć na to jak odpowiadamy na czyjeś pytania i od czego zaczynamy zwiastować Ewangelię.

"Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?" (Ew. Jana 3.4)
To pytanie pochodziło od Nikodema, gdy Jezus powiedział mu, że potrzebuje narodzić się na nowo. Dzisiaj ludzie nadal nie rozumieją co to znaczy być narodzonym na nowo. Większość ludzi rozumie, że narodzenie na nowo nie odnosi się do powtórnego narodzenia w sensie biologicznym. Większość ludzie nie rozumie jednak pełnego przesłania tego terminu. Stanie się chrześcijaninem- bycie narodzonym na nowo- rozpoczyna całkowicie nowe życie. To jest przejście od duchowej śmierci do stanu duchowego życia (Ew. Jana 5.24). Człowiek staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). Narodzenie na nowo nie jest czymś co się dokłada do własnego życia; to jest radykalne, całkowite zastąpienie Twojego dotychczasowego życia.

"Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?" (Rzymian 6.1)
Jesteśmy zbawieni z łaski (Efezjan 6.8). Jeśli złożymy naszą wiarę w Jezusie Chrystusie, wszystkie nasze grzechy zostaną przebaczone, a życie wieczne w niebie staje się naszym udziałem. Zbawienie jest Bożym darem łaski. Czy to oznacza, że chrześcijanin może żyć jak chce i nadal być zbawionym? Tak. Ale prawdziwy chrześcijanin nie będzie żył "jak sam chce." Chrześcijanin ma nowego Mistrza i nie służy już samemu sobie. Chrześcijanin wzrasta duchowo, progresywnie, w trakcie nowego życia jakie otrzymał od Boga. Łaska nie jest licencją/ przyzwoleniem na grzech. Umyślny, nie wyznany grzech w życiu człowieka wierzącego, kpi z łaski i poddaje w wątpliwość jego zbawienie (1 Jana 3.6). Tak, są chwile upadku i buntu w życiu chrześcijanina. I nie, bezgrzeszna perfekcja nie jest możliwa po tej stronie chwały. Ale chrześcijanin ma żyć z wdzięczności za Bożą łaskę, a nie nadużywać Bożej łaski. Równowagę możemy znaleźć w słowach Jezusa skierowanych do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Po tym jak odmówił potępienia jej powiedział: "I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz" (Ew. Jana 8.11).

"Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?" (Rzymian 8.31)
Dzieci Boże spotkają się z nienawiścią tego świata (Ew. Jana 15.18). Szatan i jego demony przeciwstawiają się nam. Wielu ludzi na świecie będzie się nam przeciwstawiać. Filozofie, wartości, priorytety tego świata stoją w sprzeczności z nami. Jeśli chodzi o nasze życie ziemskie, możemy zostać zwyciężeni, pokonani a nawet zabici. Jeśli jednak chodzi o naszą wieczność, Bóg obiecał, że zwyciężymy (1 Jana 5.4). Co najgorsze może się nam przydarzyć w tym świecie? Śmierć. Ci, którzy narodzili się na nowo w Bogu, po śmierci spędzą wieczność w najwspanialszym miejscu, jakie można sobie wyobrazić.

Istnieje wiele innych wspaniałych pytań w Biblii. Pytania poszukiwaczy, pytania szyderców, pytania zniechęconych wierzących oraz pytania od Boga. Nie bój się zadawać pytań, ale bądź gotowy przyjąć i zaakceptować Boże odpowiedzi, gdy je otrzymasz.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są najpopularniejsze/najważniejsze pytania w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries