settings icon
share icon
Pytanie

Jak długo zajęło napisanie Biblii?

Odpowiedź


Księgi Biblii zostały spisane w różnym czasie przez różnych autorów na przestrzeni około 1500 lat. Ale to nie znaczy, że napisanie Biblii zajęło 1500 lat, tylko tyle, że cały kanon Pisma Świętego został napisany, gdy Bóg stopniowo objawiał Swoje Słowo. Najstarsza księga Biblii, według większości uczonych, to albo 1 Ks. Mojżeszowa albo Ks. Joba, obie uważano za napisane przez Mojżesza i ukończone około 1400 r. przed Chr., około 3400 lat temu. Najnowsza księga, Ks. Objawienia, została napisana około 90 r. po Chr.

Księgi Biblii nie były ciągle spisywane. Na przykład, 400 lat upłynęło pomiędzy skompletowaniem ostatniej księgi Starego Testamentu, Ks. Malachiasza, a początkiem Nowego Testamentu z Ew. Mateusza. Ten okres "400 lat ciszy" pojawił się, ponieważ Duch Boży nie natchnął żadnym Słowem w tym czasie. Chociaż Ew. Mateusza jest umieszczona pierwsza w Nowym Testamencie, wierzy się, że pierwszą, spisaną księgą Nowego Testamentu był właściwie list Jakuba, napisany około 44-49 r. po Chr. Cały Nowy Testament został napisany w około 50 lat, od 44 do 90 r. czy 95 r. po Chr.

Nie sposób jest wiedzieć jak długo zajęło każdemu autorowi napisanie poszczególnej księgi. Mojżesz napisał pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu w około 40 lat (1445- 1405 r. przed Chr.). Czy to oznacza, że stale pisał przez 40 lat? Po prostu nie znamy odpowiedzi. Listy Pawła do kościołów nowotestamentowych, szczególnie te najkrótsze takie jak list do Filemona, mogły być napisane podczas jednego posiedzenia. To samo można powiedzieć o 2 i 3 liście Jana, które są bardzo krótkimi listami napisanymi do określonych osób.

Wiemy, że każdy z autorów Biblii pisał dane dzieło tak długu jak był w tym prowadzony. Każdy autor pisał pod kierownictwem Ducha Świętego, który "tchnął" w niego Pismo. Piotr opisuje ten proces: "Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (2 Piotra 1.21; por. 2 Tymoteusza 3.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak długo zajęło napisanie Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries