settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinniśmy czytać Biblię/ studiować ją?

Odpowiedź


Po prostu, powinniśmy czytać i studiować Słowo Boże, gdyż jest to Boży list do nas. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16 mówi, że Biblia jest „natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości”. Innymi słowy, jest to Boże słowo do nas. Istnieje wiele pytań zadawanych przez filozofów i innych ludzi, na które Bóg odpowiada w Piśmie Świętym. Są to między innymi: Jaki jest cel życia? Jak powstałem? Czy istnieje życie po śmierci? Co dzieje się po śmierci? Jak można dostać się do nieba? Dlaczego świat jest pełen zła? Dlaczego tak ciężko jest czynić dobro? Ponadto Biblia daje także odpowiedzi na pytania praktyczne, takie jak: Czego mam szukać w przyszłym mężu? Jak mogę mieć szczęśliwe małżeństwo? Jak mogę być dobrym przyjacielem? Jak mam być dobrym rodzicem? Czym jest sukces i jak do niego dojść? Jak mogę się zmienić? Co tak naprawdę liczy się w życiu? Jak mam żyć, by nie oglądać się wstecz z żalem? Jak mam podobać się Bogu? Jak otrzymać przebaczenie? Jak mogę poradzić sobie z niesprawiedliwością i z nieszczęściem w życiu?

Powinniśmy czytać i studiować Biblię, gdyż można na niej całkowicie polegać. Jest bezbłędna. Biblia jest wyjątkowa pośród tzw. „świętych ksiąg” poprzez fakt, że prawie nie daje nauk moralnych mówiąc: „zaufaj mi”. Daje raczej okazje do sprawdzenia prawdomówności tysięcy jej proroctw, zapisków historycznych, faktów naukowych o których wspomina. Ci, którzy mówią, że Biblia zawiera błędy, mają uszy zamknięte na prawdę. Jezus kiedyś zapytał, co łatwiej jest powiedzieć: „Twoje grzechy są odpuszczone”, czy „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Potem dowiódł, że ma moc odpuszczać grzechy (uczynić coś, czego nie dostrzeżemy gołymi oczami) uzdrawiając człowieka sparaliżowanego (coś, co ludzie stojący obok mogli zobaczyć na własne oczy). Podobnie i nam dana jest pewność, że Słowo Boże jest prawdziwe w kwestii praw duchowych, których nie możemy sprawdzić za pomocą naszych zmysłów, gdy sprawdzamy jego prawdomówność w dziedzinach, które możemy sprawdzić (dokładność historyczna, naukowa, i potwierdzanie się proroctw).

Powinniśmy czytać i studiować Biblię ponieważ Bóg nie zmienia się i ponieważ ludzka natura również pozostaje taka sama. Pismo Święte trafia do nas tak samo, jak w czasie, gdy zostało napisane. Technologia ewoluuje, ale ludzkie pragnienia i natura pozostają takie same. Czytając Biblię możesz odkryć, że w kwestii relacji międzyludzkich czy społecznych, „nic zgoła nowego nie ma pod słońcem”. I podczas gdy cała ludzkość poszukuje miłości i celu w wielu niewłaściwych miejscach, Bóg, nasz dobry i łaskawy Stwórca, mówi nam, co da nam WIECZNĄ radość. Jego objawione Słowo, Pismo Święte, jest tak ważne, że Jezus powiedział o nim: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ewangelia wg św. Mateusza 4:4). Innymi słowy, jeśli chcesz przeżyć swoje życie w pełni tak, jak Bóg zaplanował, słuchaj i wykonuj Boże Słowo... jest to nawet ważniejsze, niż jedzenie!

Powinniśmy czytać i studiować Biblię także dlatego, że dużo jest fałszywej nauki. Biblia daje nam przyrząd do odróżniania prawdy od fałszu. Mówi nam także, jaki jest Bóg. Jeśli mamy nie biblijne i nieprawdziwe pojęcie Boga, uwielbiamy „bożka” lub „fałszywego boga”. Uwielbiamy kogoś, kim On nie jest! Biblia mówi nam, w jaki sposób możemy naprawdę dostać się do nieba... i nie dzieje się to na podstawie naszych uczynków lub naszego chrztu, lub czegokolwiek innego, co ROBIMY (Ewangelia wg św. Jana 14:6; List św. Pawła do Efezjan 2:1-10; Księga Izajasza 53:6; List św. Pawła do Rzymian 3:10 i dalej; 5:8; 6:23; 10:9-13). Poza tym Boże Słowo mówi nam po prostu, jak bardzo Bóg nas kocha (List św. Pawła do Rzymian 5:6-8; Księga Izajasza 53:1 i dalej). I dowiadując się tego możemy kochać Boga w zamian za Jego wielką miłość (1 List św. Jana 4:19).

Biblia da ci siłę do tego, byś służył Bogu (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:17; List św. Pawła do Efezjan 6:17; List do Hebrajczyków 4:12). Pomoże ci walczyć z grzechem i jego konsekwencjami (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:15). Gdy będziesz studiował Biblię, rozmyślał nad jej słowami, i stosował się do jej nauczania, przeżyjesz zwycięskie życie (Księga Jozuego 1:8; List św. Jakuba 1:25). Słowo Boże pomoże ci dostrzec grzech w twoim życiu, a także nauczy cię zwyciężać z nim (Psalm 119:9, 11). Będzie prowadzić cię w życiu, może uczynić cię mądrzejszym od twoich nauczycieli (Psalm 32:8; 119:99; Księga Przysłów 1:6). Biblia nie pozwoli zmarnować czasu na rzeczy przemijające i bez znaczenia (Ewangelia wg św. Mateusza 7:24-27).

Czytanie i studiowanie Pisma Świętego pozwoli ci spojrzeć poza atrakcyjną „pokusę” grzechu i dostrzec haczyk w grzesznych pokuszeniach, tak, byś uczył się w większości na błędach innych ludzi, niż na swoich własnych. Doświadczenie to wielki nauczyciel, ale gdy uczysz się na podstawie grzechu, twoja nauka wiele cię kosztuje. Liczni są bohaterowie biblijni, pozytywni jak i negatywni, od których możesz się nauczyć, bohaterowie, których Biblia przedstawia w różnych etapach ich życia. Na przykład król Dawid, walcząc z olbrzymem Goliatem dowodzi, że nasz Bóg jest większy niż jakakolwiek przeszkoda w naszym życiu (1 Księga Samuela 17). Historia Dawida poddającego się pokusie cudzołożenia z Batszebą ukazuje długotrwałe konsekwencje „jednej chwili przyjemności” (2 Księga Samuela 11 i dalej). Wiemy, że Biblia daje nam prawdziwą nadzieję i pokój, kiedy wszystko inne dookoła nas zdaje się upadać i walić w gruzach (List św. Pawła do Rzymian 15:4; Psalm 112:7; Księga Habakuka 3:17-19).

Biblia jest Księgą, która nie służy jedynie samemu czytaniu. Jest Księgą, którą należy studiować i stosować w swoim życiu. Jeśli czytamy Biblię bez dogłębnego zagłębiania się w jej treść, to tak jakbyśmy połykali jedzenie bez przeżucia go. Później zwymiotujemy takie jedzenie. Żadna wartość odżywcza nie zostanie przyswojona przez nasz organizm. Pismo Święte jest Słowem Bożym. Jako takie jest tak trwałe, jak prawa natury. Możesz je zignorować, jednak uczynisz to na własną odpowiedzialność, tak samo, jak kiedy ignorujesz prawo grawitacji. Nigdy nie wystarczy podkreślać wpływu Biblii na nasze życie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinniśmy czytać Biblię/ studiować ją?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries