settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są 613 pr613 przykazań?

Odpowiedź


Liczba 613 jest często cytowana jako liczba przykazań w Prawie Starego Testamentu; jednak nie ma wersetu w Biblii, który podaje 613 jako prawidłowe wyliczenie. Są też inne obliczenia. Nie ma powszechnej zgody wśród Żydów czy chrześcijan, że istnieje dokładnie 613 praw, które Bóg nadał za pośrednictwem Mojżesza.

W każdym liczeniu ilości przykazań w Prawie Mojżeszowym pojawiają się komplikacje. Na przykład, jeśli przykazanie pojawia się w 2 Ks. Mojżeszowej, a potem jest powtórzone w 5 Ks. Mojżeszowej, czy liczy się jako jedno przykazanie czy dwa? Poza tym, niektóre przykazania mogą być rozumiane jako wyjaśnienia innych przykazań raczej aniżeli dodatkowe przykazania.

Istnieje pewna dyskusja odnośnie tego, kto pierwszy podał 613 jako liczbę przykazań? Talmud wskazuje na Rabbiego Simlaja w III w. po Chr. jako pomysłodawcę. Jednak nie ma relacji, że Rabbi Simlaj wymienił 613 przykazań. Najpowszechniej akceptowany podział został dokonany przez Majmonidesa w XII w. po Chr. Majmonides dalej podzielił 613 przykazań na przykazania pozytywne, „zrób to”, liczące 248, i przykazania negatywne, „nie czyń tego”, liczące 365.

W sensie biblijnym, to czy 613 jest czy nie jest poprawną liczbą nie jest takie ważne. Celem Prawa było zwrócenie nas do Chrystusa. Galacjan 3.24 mówi, "Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni." Nikt nie jest w stanie doskonale przestrzegać przykazań, nieważne jak wiele lub mało ich jest (Ks. Kaznodziei Salomona 7.20; Rzymian 3.23). W rzeczywistości, nikt nie jest w stanie doskonale spełnić Dziesięciu Przykazań. Prawo uwidacznia naszą grzeszność (Rzymian 7.7). Bóg dał Prawo, aby zdefiniować grzech i wskazuje na naszą potrzebę Zbawiciela. Jezus jest jedynym, który doskonale wypełnił Prawo. Poprzez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie wypełnił wszystkie Boże nakazy (Ew. Mateusza 5.17-18).

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie tego jak wiara w Jezusa wybawia nas od potępienia Prawa, proszę przeczytaj artykuł Co to znaczy, że Jezus nas zbawia?

Poniżej jest lista 613 przykazań znajdujących się w Prawie Starego Testamentu. Zauważ, że niektóre wersety zawierają więcej niż jedno przykazanie:

1. 1 Ks. Mojżeszowa 1:28

2. 1 Ks. Mojżeszowa 32:32

3. 2 Ks. Mojżeszowa 12:2

4. 2 Ks. Mojżeszowa 12:6

5. 2 Ks. Mojżeszowa 12:8

6. 2 Ks. Mojżeszowa 12:9

7. 2 Ks. Mojżeszowa 12:10

8. 2 Ks. Mojżeszowa 12:15

9. 2 Ks. Mojżeszowa 12:18

10. 2 Ks. Mojżeszowa 12:19

11. 2 Ks. Mojżeszowa 12:20

12. 2 Ks. Mojżeszowa 12:43

13. 2 Ks. Mojżeszowa 12:45

14. 2 Ks. Mojżeszowa 12:46

15. 2 Ks. Mojżeszowa 12:46

16. 2 Ks. Mojżeszowa 12:48

17. 2 Ks. Mojżeszowa 12:48

18. 2 Ks. Mojżeszowa 13:3

19. 2 Ks. Mojżeszowa 13:7

20. 2 Ks. Mojżeszowa 13:8

21. 2 Ks. Mojżeszowa 13:12

22. 2 Ks. Mojżeszowa 13:13

23. 2 Ks. Mojżeszowa 13:13

24. 2 Ks. Mojżeszowa 16:29

25. 2 Ks. Mojżeszowa 20:3

26. 2 Ks. Mojżeszowa 20:4

27. 2 Ks. Mojżeszowa 20:5

28. 2 Ks. Mojżeszowa 20:5

29. 2 Ks. Mojżeszowa 20:7

30. 2 Ks. Mojżeszowa 20:8

31. 2 Ks. Mojżeszowa 20:10

32. 2 Ks. Mojżeszowa 20:12

33. 2 Ks. Mojżeszowa 20:13

34. 2 Ks. Mojżeszowa 20:14

35. 2 Ks. Mojżeszowa 20:15

36. 2 Ks. Mojżeszowa 20:16

37. 2 Ks. Mojżeszowa 20:17

38. 2 Ks. Mojżeszowa 20:24

39. 2 Ks. Mojżeszowa 20:26

40. 2 Ks. Mojżeszowa 20:23

41. 2 Ks. Mojżeszowa 21:2

42. 2 Ks. Mojżeszowa 21:8

43. 2 Ks. Mojżeszowa 21:8

44. 2 Ks. Mojżeszowa 21:8

45. 2 Ks. Mojżeszowa 21:10

46. 2 Ks. Mojżeszowa 21:15

47. 2 Ks. Mojżeszowa 21:17

48. 2 Ks. Mojżeszowa 21:18

49. 2 Ks. Mojżeszowa 21:20

50. 2 Ks. Mojżeszowa 21:28

51. 2 Ks. Mojżeszowa 21:28

52. 2 Ks. Mojżeszowa 21:34

53. 2 Ks. Mojżeszowa 21:36

54. 2 Ks. Mojżeszowa 22:4

55. 2 Ks. Mojżeszowa 22:5

56. 2 Ks. Mojżeszowa 22:6

57. 2 Ks. Mojżeszowa 22:8

58. 2 Ks. Mojżeszowa 22:9

59. 2 Ks. Mojżeszowa 22:13

60. 2 Ks. Mojżeszowa 22:16–17

61. 2 Ks. Mojżeszowa 22:18

62. 2 Ks. Mojżeszowa 22:21

63. 2 Ks. Mojżeszowa 22:21

64. 2 Ks. Mojżeszowa 22:22

65. 2 Ks. Mojżeszowa 22:25

66. 2 Ks. Mojżeszowa 22:25

67. 2 Ks. Mojżeszowa 22:25

68. 2 Ks. Mojżeszowa 22:28

69. 2 Ks. Mojżeszowa 22:28

70. 2 Ks. Mojżeszowa 22:29

71. 2 Ks. Mojżeszowa 22:29

72. 2 Ks. Mojżeszowa 22:30

73. 2 Ks. Mojżeszowa 23:1

74. 2 Ks. Mojżeszowa 23:1

75. 2 Ks. Mojżeszowa 23:2

76. 2 Ks. Mojżeszowa 23:2

77. 2 Ks. Mojżeszowa 23:3

78. 2 Ks. Mojżeszowa 23:5

79. 2 Ks. Mojżeszowa 23:6

80. 2 Ks. Mojżeszowa 23:7

81. 2 Ks. Mojżeszowa 23:8

82. 2 Ks. Mojżeszowa 23:11

83. 2 Ks. Mojżeszowa 23:12

84. 2 Ks. Mojżeszowa 23:13

85. 2 Ks. Mojżeszowa 23:13

86. 2 Ks. Mojżeszowa 23:14

87. 2 Ks. Mojżeszowa 23:18

88. 2 Ks. Mojżeszowa 23:18

89. 2 Ks. Mojżeszowa 23:19

90. 2 Ks. Mojżeszowa 23:19

91. 2 Ks. Mojżeszowa 23:25

92. 2 Ks. Mojżeszowa 23:33

93. 2 Ks. Mojżeszowa 25:8

94. 2 Ks. Mojżeszowa 25:15

95. 2 Ks. Mojżeszowa 25:30

96. 2 Ks. Mojżeszowa 27:21

97. 2 Ks. Mojżeszowa 28:2

98. 2 Ks. Mojżeszowa 28:28

99. 2 Ks. Mojżeszowa 28:32

100. 2 Ks. Mojżeszowa 29:33

101. 2 Ks. Mojżeszowa 29:33

102. 2 Ks. Mojżeszowa 30:7

103. 2 Ks. Mojżeszowa 30:9

104. 2 Ks. Mojżeszowa 30:13

105. 2 Ks. Mojżeszowa 30:19

106. 2 Ks. Mojżeszowa 30:31

107. 2 Ks. Mojżeszowa 30:32

108. 2 Ks. Mojżeszowa 30:32

109. 2 Ks. Mojżeszowa 30:37

110. 2 Ks. Mojżeszowa 34:21

111. 2 Ks. Mojżeszowa 34:26

112. 2 Ks. Mojżeszowa 35:3

113. 3 Ks. Mojżeszowa 1:3

114. 3 Ks. Mojżeszowa 2:1

115. 3 Ks. Mojżeszowa 2:11

116. 3 Ks. Mojżeszowa 2:13

117. 3 Ks. Mojżeszowa 2:13

118. 3 Ks. Mojżeszowa 3:17

119. 3 Ks. Mojżeszowa 3:17

120. 3 Ks. Mojżeszowa 4:13–14

121. 3 Ks. Mojżeszowa 4:27–28

122. 3 Ks. Mojżeszowa 5:1

123. 3 Ks. Mojżeszowa 5:7-11

124. 3 Ks. Mojżeszowa 5:8

125. 3 Ks. Mojżeszowa 5:11

126. 3 Ks. Mojżeszowa 5:11

127. 3 Ks. Mojżeszowa 5:16

128. 3 Ks. Mojżeszowa 5:17–18

129. 3 Ks. Mojżeszowa 5:23

130. 3 Ks. Mojżeszowa 5:25

131. 3 Ks. Mojżeszowa 6:10

132. 3 Ks. Mojżeszowa 6:13

133. 3 Ks. Mojżeszowa 6:16

134. 3 Ks. Mojżeszowa 6:18

135. 3 Ks. Mojżeszowa 6:23

136. 3 Ks. Mojżeszowa 6:3

137. 3 Ks. Mojżeszowa 6:5

138. 3 Ks. Mojżeszowa 6:5

139. 3 Ks. Mojżeszowa 6:9

140. 3 Ks. Mojżeszowa 7:1

141. 3 Ks. Mojżeszowa 7:11

142. 3 Ks. Mojżeszowa 7:17

143. 3 Ks. Mojżeszowa 7:18

144. 3 Ks. Mojżeszowa 7:19

145. 3 Ks. Mojżeszowa 7:19

146. 3 Ks. Mojżeszowa 7:20

147. 3 Ks. Mojżeszowa 10:6

148. 3 Ks. Mojżeszowa 10:6

149. 3 Ks. Mojżeszowa 10:7

150. 3 Ks. Mojżeszowa 10:9

151. 3 Ks. Mojżeszowa 10:19

152. 3 Ks. Mojżeszowa 11:2

153. 3 Ks. Mojżeszowa 11:4

154. 3 Ks. Mojżeszowa 11:9

155. 3 Ks. Mojżeszowa 11:11

156. 3 Ks. Mojżeszowa 11:13

157. 3 Ks. Mojżeszowa 11:21

158. 3 Ks. Mojżeszowa 11:29

159. 3 Ks. Mojżeszowa 11:34

160. 3 Ks. Mojżeszowa 11:39

161. 3 Ks. Mojżeszowa 11:41

162. 3 Ks. Mojżeszowa 11:42

163. 3 Ks. Mojżeszowa 11:43

164. 3 Ks. Mojżeszowa 11:44

165. 3 Ks. Mojżeszowa 12:2

166. 3 Ks. Mojżeszowa 12:3

167. 3 Ks. Mojżeszowa 12:6

168. 3 Ks. Mojżeszowa 13:12

169. 3 Ks. Mojżeszowa 13:33

170. 3 Ks. Mojżeszowa 13:45

171. 3 Ks. Mojżeszowa 13:47

172. 3 Ks. Mojżeszowa 14:2

173. 3 Ks. Mojżeszowa 14:9

174. 3 Ks. Mojżeszowa 14:10

175. 3 Ks. Mojżeszowa 14:35

176. 3 Ks. Mojżeszowa 15:3

177. 3 Ks. Mojżeszowa 15:13–14

178. 3 Ks. Mojżeszowa 15:16

179. 3 Ks. Mojżeszowa 15:16

180. 3 Ks. Mojżeszowa 15:19

181. 3 Ks. Mojżeszowa 15:25

182. 3 Ks. Mojżeszowa 15:28–29

183. 3 Ks. Mojżeszowa 16:2

184. 3 Ks. Mojżeszowa 16:3

185. 3 Ks. Mojżeszowa 16:29

186. 3 Ks. Mojżeszowa 17:4

187. 3 Ks. Mojżeszowa 17:13

188. 3 Ks. Mojżeszowa 18:6

189. 3 Ks. Mojżeszowa 18:7

190. 3 Ks. Mojżeszowa 18:7

191. 3 Ks. Mojżeszowa 18:8

192. 3 Ks. Mojżeszowa 18:9

193. 3 Ks. Mojżeszowa 18:10

194. 3 Ks. Mojżeszowa 18:10

195. 3 Ks. Mojżeszowa 18:10

196. 3 Ks. Mojżeszowa 18:11

197. 3 Ks. Mojżeszowa 18:12

198. 3 Ks. Mojżeszowa 18:13

199. 3 Ks. Mojżeszowa 18:14

200. 3 Ks. Mojżeszowa 18:14

201. 3 Ks. Mojżeszowa 18:15

202. 3 Ks. Mojżeszowa 18:16

203. 3 Ks. Mojżeszowa 18:17

204. 3 Ks. Mojżeszowa 18:17

205. 3 Ks. Mojżeszowa 18:17

206. 3 Ks. Mojżeszowa 18:18

207. 3 Ks. Mojżeszowa 18:19

208. 3 Ks. Mojżeszowa 18:20

209. 3 Ks. Mojżeszowa 18:21

210. 3 Ks. Mojżeszowa 18:22

211. 3 Ks. Mojżeszowa 18:23

212. 3 Ks. Mojżeszowa 18:23

213. 3 Ks. Mojżeszowa 19:3

214. 3 Ks. Mojżeszowa 19:4

215. 3 Ks. Mojżeszowa 19:4

216. 3 Ks. Mojżeszowa 19:8

217. 3 Ks. Mojżeszowa 19:9

218. 3 Ks. Mojżeszowa 19:9

219. 3 Ks. Mojżeszowa 19:9

220. 3 Ks. Mojżeszowa 19:10

221. 3 Ks. Mojżeszowa 19:10

222. 3 Ks. Mojżeszowa 19:10

223. 3 Ks. Mojżeszowa 19:10

224. 3 Ks. Mojżeszowa 19:10

225. 3 Ks. Mojżeszowa 19:11

226. 3 Ks. Mojżeszowa 19:11

227. 3 Ks. Mojżeszowa 19:11

228. 3 Ks. Mojżeszowa 19:12

229. 3 Ks. Mojżeszowa 19:13

230. 3 Ks. Mojżeszowa 19:13

231. 3 Ks. Mojżeszowa 19:13

232. 3 Ks. Mojżeszowa 19:14

233. 3 Ks. Mojżeszowa 19:14

234. 3 Ks. Mojżeszowa 19:15

235. 3 Ks. Mojżeszowa 19:15

236. 3 Ks. Mojżeszowa 19:15

237. 3 Ks. Mojżeszowa 19:15

238. 3 Ks. Mojżeszowa 19:16

239. 3 Ks. Mojżeszowa 19:16

240. 3 Ks. Mojżeszowa 19:17

241. 3 Ks. Mojżeszowa 19:17

242. 3 Ks. Mojżeszowa 19:17

243. 3 Ks. Mojżeszowa 19:18

244. 3 Ks. Mojżeszowa 19:18

245. 3 Ks. Mojżeszowa 19:18

246. 3 Ks. Mojżeszowa 19:19

247. 3 Ks. Mojżeszowa 19:19

248. 3 Ks. Mojżeszowa 19:23

249. 3 Ks. Mojżeszowa 19:24

250. 3 Ks. Mojżeszowa 19:26

251. 3 Ks. Mojżeszowa 19:26

252. 3 Ks. Mojżeszowa 19:27

253. 3 Ks. Mojżeszowa 19:27

254. 3 Ks. Mojżeszowa 19:28

255. 3 Ks. Mojżeszowa 19:30

256. 3 Ks. Mojżeszowa 19:31

257. 3 Ks. Mojżeszowa 19:31

258. 3 Ks. Mojżeszowa 19:32

259. 3 Ks. Mojżeszowa 19:35

260. 3 Ks. Mojżeszowa 19:36

261. 3 Ks. Mojżeszowa 20:10

262. 3 Ks. Mojżeszowa 20:14

263. 3 Ks. Mojżeszowa 20:23

264. 3 Ks. Mojżeszowa 21:1

265. 3 Ks. Mojżeszowa 21:6

266. 3 Ks. Mojżeszowa 21:7

267. 3 Ks. Mojżeszowa 21:7

268. 3 Ks. Mojżeszowa 21:7

269. 3 Ks. Mojżeszowa 21:8

270. 3 Ks. Mojżeszowa 21:11

271. 3 Ks. Mojżeszowa 21:11

272. 3 Ks. Mojżeszowa 21:13

273. 3 Ks. Mojżeszowa 21:14

274. 3 Ks. Mojżeszowa 21:14

275. 3 Ks. Mojżeszowa 21:17

276. 3 Ks. Mojżeszowa 21:18

277. 3 Ks. Mojżeszowa 21:23

278. 3 Ks. Mojżeszowa 22:2

279. 3 Ks. Mojżeszowa 22:4

280. 3 Ks. Mojżeszowa 22:10

281. 3 Ks. Mojżeszowa 22:10

282. 3 Ks. Mojżeszowa 22:12

283. 3 Ks. Mojżeszowa 22:15

284. 3 Ks. Mojżeszowa 22:20

285. 3 Ks. Mojżeszowa 22:21

286. 3 Ks. Mojżeszowa 22:21

287. 3 Ks. Mojżeszowa 22:22

288. 3 Ks. Mojżeszowa 22:22

289. 3 Ks. Mojżeszowa 22:24

290. 3 Ks. Mojżeszowa 22:24

291. 3 Ks. Mojżeszowa 22:25

292. 3 Ks. Mojżeszowa 22:27

293. 3 Ks. Mojżeszowa 22:28

294. 3 Ks. Mojżeszowa 22:30

295. 3 Ks. Mojżeszowa 22:32

296. 3 Ks. Mojżeszowa 22:32

297. 3 Ks. Mojżeszowa 23:8

298. 3 Ks. Mojżeszowa 23:8

299. 3 Ks. Mojżeszowa 23:8

300. 3 Ks. Mojżeszowa 23:8

301. 3 Ks. Mojżeszowa 23:10

302. 3 Ks. Mojżeszowa 23:14

303. 3 Ks. Mojżeszowa 23:14

304. 3 Ks. Mojżeszowa 23:14

305. 3 Ks. Mojżeszowa 23:15

306. 3 Ks. Mojżeszowa 23:18

307. 3 Ks. Mojżeszowa 23:21

308. 3 Ks. Mojżeszowa 23:21

309. 3 Ks. Mojżeszowa 23:24

310. 3 Ks. Mojżeszowa 23:25

311. 3 Ks. Mojżeszowa 23:29

312. 3 Ks. Mojżeszowa 23:31

313. 3 Ks. Mojżeszowa 23:32

314. 3 Ks. Mojżeszowa 23:35

315. 3 Ks. Mojżeszowa 23:35

316. 3 Ks. Mojżeszowa 23:36

317. 3 Ks. Mojżeszowa 23:36

318. 3 Ks. Mojżeszowa 23:40

319. 3 Ks. Mojżeszowa 23:42

320. 3 Ks. Mojżeszowa 25:4

321. 3 Ks. Mojżeszowa 25:4

322. 3 Ks. Mojżeszowa 25:5

323. 3 Ks. Mojżeszowa 25:5

324. 3 Ks. Mojżeszowa 25:8

325. 3 Ks. Mojżeszowa 25:9

326. 3 Ks. Mojżeszowa 25:10

327. 3 Ks. Mojżeszowa 25:11

328. 3 Ks. Mojżeszowa 25:11

329. 3 Ks. Mojżeszowa 25:11

330. 3 Ks. Mojżeszowa 25:14

331. 3 Ks. Mojżeszowa 25:14

332. 3 Ks. Mojżeszowa 25:17

333. 3 Ks. Mojżeszowa 25:23

334. 3 Ks. Mojżeszowa 25:24

335. 3 Ks. Mojżeszowa 25:29

336. 3 Ks. Mojżeszowa 25:34

337. 3 Ks. Mojżeszowa 25:37

338. 3 Ks. Mojżeszowa 25:39

339. 3 Ks. Mojżeszowa 25:42

340. 3 Ks. Mojżeszowa 25:43

341. 3 Ks. Mojżeszowa 25:46

342. 3 Ks. Mojżeszowa 25:53

343. 3 Ks. Mojżeszowa 26:1

344. 3 Ks. Mojżeszowa 27:2

345. 3 Ks. Mojżeszowa 27:10

346. 3 Ks. Mojżeszowa 27:10

347. 3 Ks. Mojżeszowa 27:12–13

348. 3 Ks. Mojżeszowa 27:14

349. 3 Ks. Mojżeszowa 27:16

350. 3 Ks. Mojżeszowa 27:26

351. 3 Ks. Mojżeszowa 27:28

352. 3 Ks. Mojżeszowa 27:28

353. 3 Ks. Mojżeszowa 27:28

354. 3 Ks. Mojżeszowa 27:32

355. 3 Ks. Mojżeszowa 27:33

356. 4 Ks. Mojżeszowa 5:2

357. 4 Ks. Mojżeszowa 5:3

358. 4 Ks. Mojżeszowa 5:7

359. 4 Ks. Mojżeszowa 5:15

360. 4 Ks. Mojżeszowa 5:15

361. 4 Ks. Mojżeszowa 5:30

362. 4 Ks. Mojżeszowa 6:3

363. 4 Ks. Mojżeszowa 6:3

364. 4 Ks. Mojżeszowa 6:3

365. 4 Ks. Mojżeszowa 6:4

366. 4 Ks. Mojżeszowa 6:4

367. 4 Ks. Mojżeszowa 6:5

368. 4 Ks. Mojżeszowa 6:5

369. 4 Ks. Mojżeszowa 6:6

370. 4 Ks. Mojżeszowa 6:7

371. 4 Ks. Mojżeszowa 6:18

372. 4 Ks. Mojżeszowa 6:23

373. 4 Ks. Mojżeszowa 7:9

374. 4 Ks. Mojżeszowa 9:11

375. 4 Ks. Mojżeszowa 9:11

376. 4 Ks. Mojżeszowa 9:12

377. 4 Ks. Mojżeszowa 9:12

378. 4 Ks. Mojżeszowa 10:9

379. 4 Ks. Mojżeszowa 15:20

380. 4 Ks. Mojżeszowa 15:38

381. 4 Ks. Mojżeszowa 15:39

382. 4 Ks. Mojżeszowa 18:3

383. 4 Ks. Mojżeszowa 18:3

384. 4 Ks. Mojżeszowa 18:4

385. 4 Ks. Mojżeszowa 18:5

386. 4 Ks. Mojżeszowa 18:15

387. 4 Ks. Mojżeszowa 18:17

388. 4 Ks. Mojżeszowa 18:23

389. 4 Ks. Mojżeszowa 18:24

390. 4 Ks. Mojżeszowa 18:26

391. 4 Ks. Mojżeszowa 19:14

392. 4 Ks. Mojżeszowa 19:21

393. 4 Ks. Mojżeszowa 19:9

394. 4 Ks. Mojżeszowa 27:8

395. 4 Ks. Mojżeszowa 28:3

396. 4 Ks. Mojżeszowa 28:9–10

397. 4 Ks. Mojżeszowa 28:11–15

398. 4 Ks. Mojżeszowa 28:19

399. 4 Ks. Mojżeszowa 28:26

400. 4 Ks. Mojżeszowa 29:1

401. 4 Ks. Mojżeszowa 29:2

402. 4 Ks. Mojżeszowa 29:8

403. 4 Ks. Mojżeszowa 29:13

404. 4 Ks. Mojżeszowa 29:35

405. 4 Ks. Mojżeszowa 30:2

406. 4 Ks. Mojżeszowa 30:2

407. 4 Ks. Mojżeszowa 35:2

408. 4 Ks. Mojżeszowa 35:12

409. 4 Ks. Mojżeszowa 35:12

410. 4 Ks. Mojżeszowa 35:25

411. 4 Ks. Mojżeszowa 35:30

412. 4 Ks. Mojżeszowa 35:31

413. 4 Ks. Mojżeszowa 35:32

414. 5 Ks. Mojżeszowa 1:17

415. 5 Ks. Mojżeszowa 1:17

416. 5 Ks. Mojżeszowa 5:18–22

417. 5 Ks. Mojżeszowa 6:4

418. 5 Ks. Mojżeszowa 6:5

419. 5 Ks. Mojżeszowa 6:7

420. 5 Ks. Mojżeszowa 6:7

421. 5 Ks. Mojżeszowa 6:8

422. 5 Ks. Mojżeszowa 6:8

423. 5 Ks. Mojżeszowa 6:9

424. 5 Ks. Mojżeszowa 6:16

425. 5 Ks. Mojżeszowa 7:2

426. 5 Ks. Mojżeszowa 7:2

427. 5 Ks. Mojżeszowa 7:3

428. 5 Ks. Mojżeszowa 7:25

429. 5 Ks. Mojżeszowa 7:26

430. 5 Ks. Mojżeszowa 8:10

431. 5 Ks. Mojżeszowa 10:19

432. 5 Ks. Mojżeszowa 10:20

433. 5 Ks. Mojżeszowa 10:20

434. 5 Ks. Mojżeszowa 10:20

435. 5 Ks. Mojżeszowa 12:2

436. 5 Ks. Mojżeszowa 12:4

437. 5 Ks. Mojżeszowa 12:5–6

438. 5 Ks. Mojżeszowa 12:11

439. 5 Ks. Mojżeszowa 12:13

440. 5 Ks. Mojżeszowa 12:15

441. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

442. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

443. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

444. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

445. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

446. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

447. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

448. 5 Ks. Mojżeszowa 12:17

449. 5 Ks. Mojżeszowa 12:19

450. 5 Ks. Mojżeszowa 12:21

451. 5 Ks. Mojżeszowa 12:23

452. 5 Ks. Mojżeszowa 12:26

453. 5 Ks. Mojżeszowa 12:32

454. 5 Ks. Mojżeszowa 12:32

455. 5 Ks. Mojżeszowa 13:4

456. 5 Ks. Mojżeszowa 13:8

457. 5 Ks. Mojżeszowa 13:8

458. 5 Ks. Mojżeszowa 13:8

459. 5 Ks. Mojżeszowa 13:8

460. 5 Ks. Mojżeszowa 13:8

461. 5 Ks. Mojżeszowa 13:11

462. 5 Ks. Mojżeszowa 13:15

463. 5 Ks. Mojżeszowa 13:16

464. 5 Ks. Mojżeszowa 13:16

465. 5 Ks. Mojżeszowa 13:17

466. 5 Ks. Mojżeszowa 14:1

467. 5 Ks. Mojżeszowa 14:1

468. 5 Ks. Mojżeszowa 14:3

469. 5 Ks. Mojżeszowa 14:11

470. 5 Ks. Mojżeszowa 14:19

471. 5 Ks. Mojżeszowa 14:21

472. 5 Ks. Mojżeszowa 14:22

473. 5 Ks. Mojżeszowa 14:28

474. 5 Ks. Mojżeszowa 15:2

475. 5 Ks. Mojżeszowa 15:3

476. 5 Ks. Mojżeszowa 15:3

477. 5 Ks. Mojżeszowa 15:7

478. 5 Ks. Mojżeszowa 15:9

479. 5 Ks. Mojżeszowa 15:11

480. 5 Ks. Mojżeszowa 15:13

481. 5 Ks. Mojżeszowa 15:14

482. 5 Ks. Mojżeszowa 15:19

483. 5 Ks. Mojżeszowa 15:19

484. 5 Ks. Mojżeszowa 16:3

485. 5 Ks. Mojżeszowa 16:4

486. 5 Ks. Mojżeszowa 16:14

487. 5 Ks. Mojżeszowa 16:16

488. 5 Ks. Mojżeszowa 16:16

489. 5 Ks. Mojżeszowa 16:18

490. 5 Ks. Mojżeszowa 16:21

491. 5 Ks. Mojżeszowa 16:22

492. 5 Ks. Mojżeszowa 17:1

493. 5 Ks. Mojżeszowa 17:11

494. 5 Ks. Mojżeszowa 17:11

495. 5 Ks. Mojżeszowa 17:15

496. 5 Ks. Mojżeszowa 17:15

497. 5 Ks. Mojżeszowa 17:16

498. 5 Ks. Mojżeszowa 17:16

499. 5 Ks. Mojżeszowa 17:17

500. 5 Ks. Mojżeszowa 17:17

501. 5 Ks. Mojżeszowa 17:18

502. 5 Ks. Mojżeszowa 18:1

503. 5 Ks. Mojżeszowa 18:2

504. 5 Ks. Mojżeszowa 18:3

505. 5 Ks. Mojżeszowa 18:4

506. 5 Ks. Mojżeszowa 18:4

507. 5 Ks. Mojżeszowa 18:6–8

508. 5 Ks. Mojżeszowa 18:10

509. 5 Ks. Mojżeszowa 18:10

510. 5 Ks. Mojżeszowa 18:11

511. 5 Ks. Mojżeszowa 18:11

512. 5 Ks. Mojżeszowa 18:11

513. 5 Ks. Mojżeszowa 18:11

514. 5 Ks. Mojżeszowa 18:15

515. 5 Ks. Mojżeszowa 18:20

516. 5 Ks. Mojżeszowa 18:20

517. 5 Ks. Mojżeszowa 18:22

518. 5 Ks. Mojżeszowa 19:3

519. 5 Ks. Mojżeszowa 19:13

520. 5 Ks. Mojżeszowa 19:14

521. 5 Ks. Mojżeszowa 19:15

522. 5 Ks. Mojżeszowa 19:19

523. 5 Ks. Mojżeszowa 20:2

524. 5 Ks. Mojżeszowa 20:3

525. 5 Ks. Mojżeszowa 20:10

526. 5 Ks. Mojżeszowa 20:16

527. 5 Ks. Mojżeszowa 20:17

528. 5 Ks. Mojżeszowa 20:19

529. 5 Ks. Mojżeszowa 21:4

530. 5 Ks. Mojżeszowa 21:4

531. 5 Ks. Mojżeszowa 21:11

532. 5 Ks. Mojżeszowa 21:14

533. 5 Ks. Mojżeszowa 21:14

534. 5 Ks. Mojżeszowa 21:20

535. 5 Ks. Mojżeszowa 21:22

536. 5 Ks. Mojżeszowa 21:23

537. 5 Ks. Mojżeszowa 21:23

538. 5 Ks. Mojżeszowa 22:1

539. 5 Ks. Mojżeszowa 22:3

540. 5 Ks. Mojżeszowa 22:4

541. 5 Ks. Mojżeszowa 22:4

542. 5 Ks. Mojżeszowa 22:5

543. 5 Ks. Mojżeszowa 22:5

544. 5 Ks. Mojżeszowa 22:6

545. 5 Ks. Mojżeszowa 22:7

546. 5 Ks. Mojżeszowa 22:8

547. 5 Ks. Mojżeszowa 22:8

548. 5 Ks. Mojżeszowa 22:9

549. 5 Ks. Mojżeszowa 22:9

550. 5 Ks. Mojżeszowa 22:10

551. 5 Ks. Mojżeszowa 22:11

552. 5 Ks. Mojżeszowa 22:19

553. 5 Ks. Mojżeszowa 22:19

554. 5 Ks. Mojżeszowa 22:24

555. 5 Ks. Mojżeszowa 22:26

556. 5 Ks. Mojżeszowa 22:29

557. 5 Ks. Mojżeszowa 22:29

558. 5 Ks. Mojżeszowa 23:1

559. 5 Ks. Mojżeszowa 23:2

560. 5 Ks. Mojżeszowa 23:3

561. 5 Ks. Mojżeszowa 23:6

562. 5 Ks. Mojżeszowa 23:7–8

563. 5 Ks. Mojżeszowa 23:7-8

564. 5 Ks. Mojżeszowa 23:10

565. 5 Ks. Mojżeszowa 23:12

566. 5 Ks. Mojżeszowa 23:13

567. 5 Ks. Mojżeszowa 23:15

568. 5 Ks. Mojżeszowa 23:16

569. 5 Ks. Mojżeszowa 23:17

570. 5 Ks. Mojżeszowa 23:18

571. 5 Ks. Mojżeszowa 23:19

572. 5 Ks. Mojżeszowa 23:20

573. 5 Ks. Mojżeszowa 23:21

574. 5 Ks. Mojżeszowa 23:23

575. 5 Ks. Mojżeszowa 23:24

576. 5 Ks. Mojżeszowa 23:24

577. 5 Ks. Mojżeszowa 23:25

578. 5 Ks. Mojżeszowa 24:1

579. 5 Ks. Mojżeszowa 24:1

580. 5 Ks. Mojżeszowa 24:4

581. 5 Ks. Mojżeszowa 24:5

582. 5 Ks. Mojżeszowa 24:5

583. 5 Ks. Mojżeszowa 24:6

584. 5 Ks. Mojżeszowa 24:8

585. 5 Ks. Mojżeszowa 24:10

586. 5 Ks. Mojżeszowa 24:12

587. 5 Ks. Mojżeszowa 24:13

588. 5 Ks. Mojżeszowa 24:15

589. 5 Ks. Mojżeszowa 24:16

590. 5 Ks. Mojżeszowa 24:17

591. 5 Ks. Mojżeszowa 24:17

592. 5 Ks. Mojżeszowa 24:19

593. 5 Ks. Mojżeszowa 24:19

594. 5 Ks. Mojżeszowa 25:2

595. 5 Ks. Mojżeszowa 25:3

596. 5 Ks. Mojżeszowa 25:4

597. 5 Ks. Mojżeszowa 25:5

598. 5 Ks. Mojżeszowa 25:5

599. 5 Ks. Mojżeszowa 25:9

600. 5 Ks. Mojżeszowa 25:12

601. 5 Ks. Mojżeszowa 25:13

602. 5 Ks. Mojżeszowa 25:17

603. 5 Ks. Mojżeszowa 25:19

604. 5 Ks. Mojżeszowa 25:19

605. 5 Ks. Mojżeszowa 26:5

606. 5 Ks. Mojżeszowa 26:13

607. 5 Ks. Mojżeszowa 26:14

608. 5 Ks. Mojżeszowa 26:14

609. 5 Ks. Mojżeszowa 26:14

610. 5 Ks. Mojżeszowa 28:9

611. 5 Ks. Mojżeszowa 31:12

612. 5 Ks. Mojżeszowa 31:19

613. 5 Ks. Mojżeszowa 32:38

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są 613 pr613 przykazań?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries