settings icon
share icon
Pytanie

Czy teksty apostoła Pawła są natchnione (zobacz 1 Koryntian 7.12)?

Odpowiedź


Większość konserwatywnych środowisk ewangelicznych chrześcijan wierzy w tzw. słowne natchnienie Pisma Świętego, co oznacza, że każde pojedyncze słowo Biblii jest„natchnione” przez Boga (2 Tymoteusza 3.16). Jeśli bibliści, zajmujący się krytyką Biblii twierdzą, że 1 Koryntian 7.12 nie jest natchnionym Słowem, a raczej opinią Pawła, to czy w przypadku innych fragmentów również mogą twierdzić, że są to opinie autorów (ludzi), a nie Słowo boskiego Autora? Kwestia ta uderza w samo sedno biblijnego autorstwa Pisma Świętego.

Paweł napisał ten list do grupy chrześcijan zamieszkujących Korynt, miasta niezwykle skorumpowanego. Zepsucie moralne panujące w mieście po części wynikało z obecności świątyni Afrodyty, w której przebywało ponad 1000 świątynnych prostytutek. W takich realiach Paweł zakładał kościół w Koryncie. W gruncie rzeczy, wiele osób w tych wspólnotach chrześcijańskich wyrastało w atmosferze niemoralnego życia Koryntu. Kościół w tym mieście składał się z byłych cudzołożników, czcicieli różnych bożków, homoseksualistów, złodziei i pijaków (1 Koryntian 6.9-11).

Gdy Paweł dochodzi do 7 rozdziału swojego listu [pamiętajmy jednak, że oryginalny list nie był podzielony na części- przyp. od tłum.], próbuje odpowiedzieć na pytanie odnośnie relacji seksualnej pomiędzy mężczyznami a kobietami. Biorąc pod uwagę realia społeczno-kulturowe panujące w Koryncie, Koryntianie myśleli, że najwłaściwszą rzeczą byłoby to, aby każda osoba pozostała w celibacie (nie wiązała się z nikim). Paweł zgadza się z tym, że celibat jest czymś dobrym i nawet stwierdza, że chciałby aby więcej ludzi żyło w celibacie, tak jak on. Paweł nie odnosi się pogardliwie do małżeństwa. To, co przede wszystkim potwierdza to oczywiste korzyści, płynące z tego, że będąc w stanie wolnym człowiek może jeszcze bardziej poświęcić się służbie. Paweł jednak wskazuje, że stan wolny jest Bożym darem i nie wszyscy ludzie go posiadają (werset 7). Tym, którzy w chwili obecnej żyją w stanie małżeńskim Paweł zaleca, aby tak pozostali, i w wersecie 10 mówi, „nakazuję nie ja, lecz Pan.” Oznacza to, że Paweł przekazuje Koryntianom bezpośredni nakaz Jezusa. Ten nakaz pochodzi z nauczania Jezusa, jakie mamy zebrane w ewangeliach, w szczególności w Ew. Mateusza 5.32.

I na koniec, w wersecie 12 Paweł odnosi się do „mieszanych małżeństw”- tych pomiędzy osobą wierzącą a niewierzącą. Podając ogólne warunki, chrześcijanie mogą popaść w pokusę, by rozwieść się z niewierzącym współmałżonkiem, myśląc że w ten sposób staną się bardziej uświęceni. Paweł zaleca, aby ludzie będący w stanie małżeńskim pozostali z osobą niewierzącą, dodając że nakaz ten pochodzi od niego, a nie od Jezusa. Paweł jednak nie podaje tutaj jedynie swojej opinii. To, co próbuje podkreślić wskazuje, że Jezus nigdy podczas swojej służby na ziemi nie wypowiadał się w tej kwestii. Ewangelie nie zawierają żadnego bezpośredniego nauczania odnoszącego się do sytuacji wierzącego poślubionego z osobą niewierzącą. Jezus podał jeden prawny powód rozwodu (Ew. Mateusza 5.32; 19.19), i nie dotyczył on sytuacji związku małżeńskiego osoby wierzącej z niewierzącą.

Zatem najlepszą odpowiedzią jest to, że Paweł dostarczył nam dodatkowych wiadomości odnośnie kwestii o jakich Jezus dokładnie nie mówił. Z tego właśnie powodu Paweł podkreśla „mówię ja, nie Pan.” Innymi słowy, ja, nie Jezus, daję wam ten nakaz, chociaż opiera się on na zasadach, jakich nauczał Jezus. I mimo, iż służba Jezusa była bardzo rozległa, to jednak nie wypowiadał się we wszystkich tematach związanych z życiem chrześcijańskim. Z tego powodu, powołał apostołów, aby przekazywali dalej jego służbę i nauki po swoim wniebowstąpieniu, i właśnie dlatego mamy natchnione Boże Słowo- Biblię, aby „człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” Paweł był odpowiedzialny za przekazanie nowych wiadomości, chociaż pochodziły one w całości z objawienia Ducha Świętego. W wielu swoich listach Paweł odsłania „tajemnice.” Słowo „tajemnica” jest terminem technicznym, który podkreśla, że prawdy te nie były wcześniej objawione tak jak teraz, na przykład, że kościół składa się z Żydów i pogan (Rzymian 11.25) czy tej dotyczącej przemienienia (1 Koryntian 15.51-52). Paweł po prostu podaje nam rozszerzone nauczanie w kwestii małżeństwa, co do której Jezus nie podawał nam szczegółów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy teksty apostoła Pawła są natchnione (zobacz 1 Koryntian 7.12)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries