settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest właściwy sposób interpretacji Biblii?

Odpowiedź


Określenie znaczenia Pisma jest jednym z najważniejszych zadań, które podejmuje wierzący w swoim życiu. Bóg nie powie nam o tym, byśmy po prostu czytali Biblię. Musimy ją studiować, obchodzić się z nią właściwie. Studiowanie Pisma Świętego to ciężka praca. Powierzchowne lub szybkie przeglądanie Pisma Świętego może czasem przynieść bardzo niewłaściwe wnioski co do natury Boga. Dlatego ważne jest zrozumienie kilku zasad o tym, jak właściwie definiować znaczenie Pisma.

1. Módl się i proś Ducha Świętego, by dał ci zrozumienie. Ewangelia wg św. Jana 16:13 mówi: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”. Jezus w tym rozdziale mówi, że kiedy Duch Święty przyjdzie (Duch Święty przyszedł w dzień Zielonych Świąt, o czym mówi 2 rozdział Dziejów Apostolskich), doprowadzi wierzących do wszelkiego poznania. Tak jak Duch Święty prowadził apostołów w tworzeniu Nowego Testamentu, tak też prowadzi nas w rozumieniu Pisma. Pamiętaj, że Biblia jest Księgą Boga, i powinniśmy pytać Go, co Ona oznacza. Jeśli jesteś chrześcijaninem, autor Pisma Świętego, Duch Święty, mieszka w Tobie... i chce, byś rozumiał, co On napisał.

2. Nie wyciągaj fragmentu Pisma z kontekstu, i nie uznawaj, że dany werset nie ma związku z otaczającymi wersami. Zawsze powinieneś czytać otaczające wersety i rozdziały, powinieneś też poznać cel danej Księgi. Choć całe Pismo pochodzi od Boga (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16, 2 List św. Piotra 1:21), Bóg używał ludzi, by je spisali. Każdy z tych ludzi miał jakieś przesłanie, cel lub cele, dla których pisał. Przeczytaj, jaki był kontekst powstawania danej Księgi Biblii, którą właśnie studiujesz, aby dowiedzieć się, kto ją napisał, do kogo ją kierował, kiedy ją napisał, i w jakim celu. Później przeczytaj rozdziały ważniejsze w stosunku do wersu lub wersetów, które właśnie studiujesz, aby zrozumieć, jakie dokładnie były cele, dla których autor pisał. Bądź też ostrożny w rozumieniu biblijnego tekstu samego w sobie. Czasem ludzie przypisują swoje własne znaczenie słowom, aby otrzymać interpretację, której pragną.

3. Nie staraj się być całkowicie niezależny w studiowaniu Pisma. Jeśli się myśli, że nie zdobędzie się zrozumienia Pisma dzięki trwającej nieraz całe życie pracy innych, jest to przejaw arogancji. Niektórzy ludzie błędnie chcą uczyć się na temat Pisma polegając jedynie na tym, że Duch Święty nauczy ich wszelkich ukrytych prawd Pisma Świętego. Chrystus dając nam Ducha Świętego dał ludzi obdarowanych i dary duchowe ciału Chrystusa. Jednym z tych darów duchowych jest dar nauczania (List św. Pawła do Efezjan 4:11-12; List św. Pawła do Koryntian 12:28). Ci nauczyciele zostali dani nam przez Pana, aby nam pomóc właściwie zrozumieć i być posłusznym Słowu. Zawsze mądrze jest studiować Biblię z innymi wierzącymi, pomagać sobie nawzajem w rozumieniu i zastosowaniu Słowa Bożego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest właściwy sposób interpretacji Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries