settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu studiując Biblię należy brać pod uwagę kontekst kulturowo- historyczny? Co złego jest w tym, że używam wersetu nie biorąc pod uwagę kontekstu w którym został użyty?

Odpowiedź


Ważne jest, aby studiując fragmenty czy historie biblijne brać pod uwagę kontekst kulturowo- historyczny w którym się pojawiły. Rozważanie wersetów w oderwaniu od kontekstu prowadzi do wielu nieporozumień i błędnej interpretacji. Aby zrozumieć kontekst biblijny należy wziąć pod uwagę cztery zasady: znaczenie dosłowne (o czym dokładnie mówi tekst), sytuację historyczną (wydarzenia o jakich opowiada historia, do kogo tekst jest zaadresowany i jak było to rozumiane w tamtym czasie), gramatykę (zdanie lub cały fragment w którym pojawiło się słowo lub wyrażenie) oraz syntezę (porównanie z innymi fragmentami Pisma Świętego). W egzegezie biblijnej kontekst jest szczególnie ważny. Gdy już poznamy dosłowne, historyczne i gramatyczne znaczenie fragmentu, możemy skupić się na konstrukcji całej księgi, później rozdziału i wreszcie paragrafu. Wszystkie te części związane są z „kontekstem.” Przypomina to trochę sytuację, gdy na Google Maps patrzymy na mapę świata po czym zbliżamy obraz by zobaczyć jeden konkretny dom.

Wyrywanie wyrażeń i wersetów z kontekstu w którym się pojawiły zawsze prowadzi do błędnej interpretacji. Biorąc na przykład werset „Bóg jest miłością” (1 Jana 4.7-16) i rozważając go w oderwaniu od kontekstu w którym się pojawił, moglibyśmy pomyśleć że nasz Bóg kocha wszystko i wszystkich w każdym czasie romantyczną miłością. Ale w dosłownym i gramatycznym kontekście „miłość” odnosi się tutaj do miłości agape, której sednem jest ofiara- przyniesienie korzyści innej osobie, a nie wzruszenie czy romantyczne uczucia. Kontekst historyczny jest również istotny, ponieważ Jan pisze do wierzących w kościele z I wieku i instruuje ich nie tylko odnośnie miłości Boga sensu stricte, ale na temat tego jak odróżnić prawdziwego wierzącego od fałszywego uczonego. Prawdziwa miłość- pełna poświęcenia, szuka korzyści drugiej osoby- jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego wierzącego (werset 7); ci, którzy nie kochają, nie należą do Boga (werset 8); Bóg nas ukochał zanim my go pokochaliśmy (wersety 9-10); i z tego powodu powinniśmy kochać siebie wzajemnie, potwierdzając tym samym że jesteśmy Jego (wersety 11-12).

Poza tym rozważając wyrażenie „Bóg jest miłością” w kontekście całego Pisma Świętego (synteza) uchroni to nas przed wyciągnięciem fałszywych, „powszechnie błędnych” wniosków, że Bóg jest tylko miłością czy też , że jego miłość jako jeden z jego atrybutów jest ważniejszy, aniżeli pozostałe jego cechy. Wiemy spośród wielu innych fragmentów, że Bóg jest także święty i sprawiedliwy, wierny, pełen miłosierdzia, uprzejmy i pełen współczucia, wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny i wiele innych. A poza tym wiemy też, że Bóg nie tylko kocha, ale także nienawidzi (Psalm 11.5).

Biblia jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3.16) i otrzymaliśmy nakaz, aby je czytać, studiować i rozumieć poprzez wykorzystanie dobrych metod studiowania Biblii i oświecenia Ducha Świętego, aby nas w tym prowadził (1 Koryntian 2.14). Nasze studiowanie Słowa jest jeszcze wartościowsze i pełniejsze, gdy należycie zbadamy kwestię kontekstu. Nie trudno jest wskazać miejsca, które równocześnie zaprzeczają innym fragmentom Pisma, lecz jeśli uważnie przyjrzymy się im oraz zbadamy kontekst w jakim występuje dany fragment, odnosząc to do nauczania całego Pisma, to zrozumiemy znaczenie badanego wyrażenia oraz otrzymamy wyjaśnienie pozornych sprzeczności. „Kontekst jest kluczem” oznacza, że kontekst często prowadzi nas do zrozumienia znaczenia całości wyrażenia. Ignorowanie kontekstu wystawia nas na niebezpieczeństwo błędnej interpretacji.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu studiując Biblię należy brać pod uwagę kontekst kulturowo- historyczny? Co złego jest w tym, że używam wersetu nie biorąc pod uwagę kontekstu w którym został użyty?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries