settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinienem ufać Biblii? Czy Biblia jest godna zaufania?

Odpowiedź


Wszyscy czemuś ufamy. Nawet największy sceptyk wśród nas w praktyce ufa całkowicie wielu rzeczom. Gdy wstajemy, ufamy, że nasze nogi nas przytrzymają. Gdy siadamy, ufamy, że krzesło nas utrzyma. Ufamy, że jeśli oddychamy, to właściwa ilość tlenu będzie obecna, aby nas utrzymać przy życiu. Gdy idziemy do łóżka, ufamy, że ziemia będzie się nadal kręciła, tak że poranek nadejdzie. Postanowiliśmy zaufać tym rzeczom, ze względu na ich niezawodność w przeszłości. Postanowiliśmy zaufać; inaczej żylibyśmy w ciągłym stanie strachu i niepewności.

Jeśli chodzi o Boga i Biblię, obowiązują te same zasady. Wybieramy to czemu ufamy. Wiara w Boga oznacza, że wybraliśmy to, że ufamy iż On istnieje, że jest tym, kim Biblia mówi że jest, i że nasze zaufanie- lub jego brak- radykalnie wpłynie na nasze życie i wieczność. Jednak alternatywą dla wiary nie jest "brak wiary." Wybór przeciwny wierze w Boga również wymaga zaufania. Musimy ufać, że Bóg nie istnieje, że nie może być przez nas poznany i że ten wybór nie ma wpływu na nasze życie i wieczność. Zaprzeczenie Bożemu istnieniu wymaga jeszcze większego skoku wiary, ponieważ pytania poruszone w Biblii nadal wymagają odpowiedzi. Ci, którzy odrzucają Biblię, muszą sami udzielać odpowiedzi na niezliczone pytania bez gotowych odpowiedzi, na przykład dotyczących sensu życia i złożoności projektu widzianego we wszechświecie. Wielu z tych, którzy wybierają ufanie czemuś innemu niż Biblii muszą ostatecznie zgodzić się z ateistą Bertrandem Russellem, który doszedł do przekonania, że jeśli życie poza grobem jest mitem, to życie przed grobem nie ma sensu.

Gdy wybieramy gdzie złożyć nasze zaufanie, musimy rozważyć niezawodność każdej z opcji. Biblia wydaje zaskakujące twierdzenia o sobie samej. Niektórzy ludzie myślą, że mogą wyciągnąć i wybrać sobie które partie Biblii uznają za prawdę, ale sama Księga nigdy nie daje nam takiej opcji. Stwierdza, że jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3.16), że jest prawdą (Psalm 119.160; Ew. Jana 17.17) , że jest przewodnikiem dla naszego życia (Psalm 119.105; Ew. Łukasza 4.4). Ufanie, że to nie jest prawdą oznacza, że wszystko inne co twierdzi Biblia jest podejrzane; zatem, domaganie się wypełnienia obietnic przy jednoczesnym ignorowaniu poleceń jest irracjonalne.

Stwierdzenie, że Biblia jest niewiarygodna, oznacza, że musimy znaleźć inne rozsądne wyjaśnienie jej cudownej natury. Na przykład z prawie 2500 proroctw podanych w Biblii setki lub tysiące lat wcześniej, 2000 z nich spełniło się, a pozostałe 500+ rozwija się z czasem. Prawdopodobieństwo, że wszystkie te proroctwa spełnią się bezbłędnie, wynosi w przybliżeniu 11020000. Tak więc ufanie, że Biblia nie jest cudowną księgą, jest matematycznie niespójne.

Istnieje kilka czynników do rozważenie w określeniu prawdziwości Biblii, pierwszy jest często kwestionowanym stwierdzeniem, że Biblia jest prawdziwa, ponieważ mówi, że jest prawdziwa. Byłoby rzeczywiście głupotą, aby opierać jej prawdziwość na samym tym czynniku. Nie oddalibyśmy naszej książeczki czekowej nieznajomemu, który twierdzi, że możemy mu zaufać, ponieważ jest godny zaufania. Ale możemy zacząć od biblijnego twierdzenia odnośnie jej prawdziwości i później szukać dowodów na potwierdzenie prawdziwości tego.

Twierdzenia samych pisarzy pomagają nam zaufać Biblii. Autorzy Starego Testamentu deklarują, że wypowiadali słowa samego Boga (2 Ks. Mojżeszowa 20.1-4; 5 Ks. Mojżeszowa 8.3; Ks. Izajasza 1.2; Ks. Jeremiasza 1.1-13). Niektórzy ludzie zostali wyznaczeni przez Boga na proroków, królów lub przywódców i zostali uznani za takich przez ludzi, którym służyli. Prorocy najbardziej kwalifikowali się w swoim wypowiadaniu słów, "Tak mówi Pan" (np. Ks. Jeremiasza 45.2; Ks. Zachariasza 7.13). Ta deklaracja często spotykała się z buntem i prześladowaniem (Ew. Mateusza 23.37; 1 Ks. Królewska 19.10; Dz. Apostolskie 7.52). Z ludzkiego punktu widzenia nie było powodu dla proroka, aby ogłaszał niemiłe prawdy ludziom, którzy mogli go ukamienować. A jednak, prorocy kontynuowali głoszenie ich przesłania, ponieważ byli całkowicie przekonani, że Pan uczynił ich odpowiedzialnymi za wierne Jego reprezentowanie. Słowa proroków były później spisane dla przyszłych pokoleń i przyjęte jako słowa Boga, nawet przez samego Jezusa (Ew. Mateusza 4.10; Ew. Łukasza 4.8).

Autorzy Nowego Testamentu wskazują na różne powody napisania ich dzieł. Łukasz na przykład był szanowanym lekarzem i historykiem, który podróżował z Pawłem w trakcie jego podróży misyjnych. On wyjaśniał cel swojej księgi w pierwszym rozdziale: "jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś" (Ew. Łukasza 1.2-4). Łukasz sam osobiście zbadał twierdzenia na temat Jezusa, aby sprawdzić prawdziwość narracji ewangelii i napisać księgi- Ew. Łukasza i Dz. Apostolskie.

Listy Pawła do kościołów były przyjęte przez zamierzonych słuchaczy jako pochodzące od Pana (1 Tesaloniczan 2.13). Szczególnie ważne jest też to, aby zauważyć, że większość autorów Nowego Testamentu poniosło śmierć męczeńską za swoje słowa. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby tak szeroka grupa ludzi- wszyscy twierdzący jedną prawdę- cierpiała ekstremalne prześladowania i ostatecznie została zamordowana za słowa, o których wiedzieli, że są kłamstwem.

Innym czynnikiem pomagającym nam zaufać Biblii jest przemieniający życie wpływ jaki Biblia miała przez tysiące lat. Biblia wytrzymała próby zniesienia jej przez królów, dyktatorów i całe społeczeństwa i nadal pozostaje najlepiej sprzedającą się księgą wszechczasów. Jej słowa zawierają nadzieję jakiej nie znajdzie się w innych religijnych pismach i przemieniła życia milionów. Inne światowe religie twierdzą, że wiernie towarzyszą, ale spoiwem, które trzyma większość ich wiernych, jest strach, zastraszanie lub ludzkie starania. Biblia obiecuje to, czego inne księgi nie czynią: życie, nadzieję i cel jako dar Boga Wszechmocnego. Jej słowa przemieniają morderców, tyranów i narody, ponieważ Biblia rozbrzmiewa prawdą w najgłębszej części ludzkiej duszy (Ks. Kaznodziei Salomona 3.11). Biblia może być odrzucona, znienawidzona lub zignorowana, ale nie można lekceważyć jej wpływu na tych, którzy jej słuchają.

Ostatecznie Bóg dał każdemu z nas wolną wolę, aby wybrać to w co wierzymy. On również umieścił Swoje ślady na całym swoim stworzeniu i napisał instrukcję, abyśmy wiedzieli jak żyć (Psalm 19.1; 119.11; 1 Piotra 2.11-12). Jego Słowo dało nam obfite dowody, że można mu ufać i ci, którzy ufają Biblii mają solidne fundamenty na których budują swoje życie (zobacz Ew. Mateusza 7.24-28).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinienem ufać Biblii? Czy Biblia jest godna zaufania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries