settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Ks. Henocha i czy powinna być w Biblii?

Odpowiedź


Ks. Henocha jest jednym z kilku pseudoepigrafów (fałszywie przypisywanych dzieł, tekstów, których autorstwo jest bezpodstawne) dzieł, których autorstwo przypisuje się Henochowi, pradziadkowi Noego; to jest Henoch syn Jareda (1 Ks. Mojżeszowa 5.18). Henoch jest także jednym z trzech w Biblii wziętych do nieba, gdy jeszcze żyli (innymi są Eliasz i Jezus), jak mówi Biblia "Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg" (1 Ks. Mojżeszowa 5.24; zobacz także Hebrajczyków 11.5). Najczęściej wyrażenie "Ks. Henocha" odnosi się do 1 Ks. Henocha, która w całości istnieje tylko w języku etiopskim.

Biblijna księga list Judy cytuje z Ks. Henocha w wersetach 14-15, "O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy." Ale to nie oznacza, że Ks. Henocha jest natchniona przez Boga i powinna być w Biblii.

Cytat Judy nie jest jedynym cytatem pochodzącym z pozabiblijnego źródła w Biblii. Apostoł Paweł cytuje Epimenidesa w Tytusa 1.12, ale to nie oznacza, że powinniśmy nadać pismom Epimenidesa jakikolwiek dodatkowy autorytet. To samo dotyczy listu Judy w wersetach 14-15. Juda cytując Ks. Henocha nie wskazuje, że cała Ks. Henocha jest natchniona, a nawet prawdziwa. Oznacza to jedynie, że dany werset jest prawdziwy. Warto zauważyć, że żaden uczony nie wierzy, że Ks. Henocha została rzeczywiście napisana przez Henocha z Biblii. Henoch był siódmym pokoleniem od Adama, przed Potopem (1 Ks. Mojżeszowa 5.1-24). Najwidoczniej jednak, to było coś, co Henoch przepowiedział- inaczej Biblia by mu tego nie przypisała, "O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych" (Judy 1.14). To powiedzenie Henocha było najwidoczniej przekazane przez tradycję i ostatecznie spisana w Ks. Henocha.

Powinniśmy traktować Ks. Henocha (i inne księgi jej podobne) w taki sam sposób jak traktujemy inne pisma apokryficzne. Niektóre z rzeczy, jakie mówią apokryfy są prawdziwe i poprawne, ale równocześnie, duża ich część jest fałszywa i historycznie niedokładna. Jeśli czytasz te księgi, musisz je traktować jako interesujące, ale również jako historycznie omylne dokumenty, a nie natchnione, pełne autorytetu Słowo Boże.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Ks. Henocha?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries