Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?


Pytanie: Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?

Odpowiedź:
Kiedy ludzie mówią o natchnieniu w Biblii, mają na myśli fakt, że Bóg wpłynął na ludzkich autorów Pisma Świętego w taki sposób, że napisali oni dokładnie Boże Słowo. Jeśli chodzi o zawartość Pisma, słowo: „inspiracja, natchnienie”, oznacza po prostu, że Bóg je natchnął. Inspiracja oznacza, że Biblia naprawdę jest Bożym Słowem, i czyni z Biblii księgę wyjątkową wśród wszystkich innych ksiąg.

Choć istnieją różne teorie co do tego, na ile Biblia jest natchniona, ona sama mówi o sobie, że każde jej słowo, każda część jest natchniona (1 List św. Pawła do Koryntian 2:12-13; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17). Ten pogląd na Pismo Święte często określa się mianem inspiracji „słowo w słowo”, inspiracji całkowitej. Oznacza to, że inspiracja dotyczy każdego słowa (inspiracja co do słowa), nie tylko myśli i pojęć; inspiracja ta dotyczy wszystkich części Pisma Świętego i wszystkich tematów Pisma (całkowite natchnienie). Niektórzy ludzie twierdzą, że jedynie pewne części Pisma Świętego są natchnione, a jedynie myśli i pojęcia związane z religią, są zainspirowane przez Boga. Jednak te myśli nie zgadzają się z tym, co Biblia mówi sama o sobie. Całkowite, pełne, dosłowne natchnienie jest główną cechą charakterystyczną Słowa Bożego.

O tym, do jakiego stopnia Pismo Święte jest natchnione przeczytać w 2 Liście św. Pawła do Tymoteusza 3:16: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości”. Ten fragment mówi nam o tym, że Bóg zainspirował całe Pismo, i że jest to dla naszego dobra. Nie tylko pewne części Pisma są natchnione, ale każda jego część, począwszy od Księgo Rodzaju aż do Apokalipsy, wszystkie księgi są Słowem Bożym. I dlatego, że są zainspirowane przez Boga, Pisma są wiarygodne w kwestiach doktrynalnych, wystarczą do nauczania, jak powinna wyglądać właściwa relacja człowieka z Bogiem, „ćwiczą w sprawiedliwości”. Biblia twierdzi, że nie tylko jest natchniona przez Boga, ale także, że posiada zdolność zmieniania nas i czynienia nas „doskonałymi”, całkowicie wyposażonymi do każdego dobrego uczynku.

Inny werset, który mówi o inspiracji Pisma Świętego, zawarty jest w 2 Liście św. Piotra 1:21. Ten fragment mówi nam, że „Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie”. Pomaga on zrozumieć, że choć człowiek napisał Pismo Święte, słowa, które zapisał, są słowami Boga. I choć Bóg używał ludzi o różnych osobowościach, i umiejętnościach stylistycznych, Bóg natchnął każde ze słów, które oni napisali. Sam Jezus potwierdził, że każde słowo Pisma jest natchnione przez Boga, gdy powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Ewangelia wg św. Mateusza 5:17-18). W tych wersetach Jezus potęguje precyzję Pisma aż do najmniejszych detali, znaków interpunkcyjnych, gdyż jest to Słowo Boga.

Właśnie z faktu, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, możemy wywnioskować, że jest także nieomylne i wiarygodne. Poprawne podejście do osoby Boga prowadzi nas do poprawnego podejścia do Jego Słowa. Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący i całkowicie doskonały, w związku z czym Jego Słowo powinno posiadać takie same cechy charakterystyczne. Te same wersety, które mówią o inspiracji Pisma Świętego, mówią też, że Pismo Święte jest zarówno nieomylne jak i wiarygodne. Bez wątpienia Biblia jest tym, za co się podaje, niezaprzeczalnym, wiarygodnym Bożym Słowem skierowanym do ludzkości.

English
Powrót na polską stronę główną
Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?