settings icon
share icon
Pytanie

Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?

Odpowiedź


Kiedy ludzie mówią o natchnieniu w Biblii, mają na myśli fakt, że Bóg wpłynął na ludzkich autorów Pisma Świętego w taki sposób, że napisali oni dokładnie Boże Słowo. Jeśli chodzi o zawartość Pisma, słowo: „inspiracja, natchnienie”, oznacza po prostu, że Bóg je natchnął. Inspiracja oznacza, że Biblia naprawdę jest Bożym Słowem, i czyni z Biblii księgę wyjątkową wśród wszystkich innych ksiąg.

Choć istnieją różne teorie co do tego, na ile Biblia jest natchniona, ona sama mówi o sobie, że każde jej słowo, każda część jest natchniona (1 List św. Pawła do Koryntian 2:12-13; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17). Ten pogląd na Pismo Święte często określa się mianem inspiracji „słowo w słowo”, inspiracji całkowitej. Oznacza to, że inspiracja dotyczy każdego słowa (inspiracja co do słowa), nie tylko myśli i pojęć; inspiracja ta dotyczy wszystkich części Pisma Świętego i wszystkich tematów Pisma (całkowite natchnienie). Niektórzy ludzie twierdzą, że jedynie pewne części Pisma Świętego są natchnione, a jedynie myśli i pojęcia związane z religią, są zainspirowane przez Boga. Jednak te myśli nie zgadzają się z tym, co Biblia mówi sama o sobie. Całkowite, pełne, dosłowne natchnienie jest główną cechą charakterystyczną Słowa Bożego.

O tym, do jakiego stopnia Pismo Święte jest natchnione przeczytać w 2 Liście św. Pawła do Tymoteusza 3:16: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości”. Ten fragment mówi nam o tym, że Bóg zainspirował całe Pismo, i że jest to dla naszego dobra. Nie tylko pewne części Pisma są natchnione, ale każda jego część, począwszy od Księgo Rodzaju aż do Apokalipsy, wszystkie księgi są Słowem Bożym. I dlatego, że są zainspirowane przez Boga, Pisma są wiarygodne w kwestiach doktrynalnych, wystarczą do nauczania, jak powinna wyglądać właściwa relacja człowieka z Bogiem, „ćwiczą w sprawiedliwości”. Biblia twierdzi, że nie tylko jest natchniona przez Boga, ale także, że posiada zdolność zmieniania nas i czynienia nas „doskonałymi”, całkowicie wyposażonymi do każdego dobrego uczynku.

Inny werset, który mówi o inspiracji Pisma Świętego, zawarty jest w 2 Liście św. Piotra 1:21. Ten fragment mówi nam, że „Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie”. Pomaga on zrozumieć, że choć człowiek napisał Pismo Święte, słowa, które zapisał, są słowami Boga. I choć Bóg używał ludzi o różnych osobowościach, i umiejętnościach stylistycznych, Bóg natchnął każde ze słów, które oni napisali. Sam Jezus potwierdził, że każde słowo Pisma jest natchnione przez Boga, gdy powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Ewangelia wg św. Mateusza 5:17-18). W tych wersetach Jezus potęguje precyzję Pisma aż do najmniejszych detali, znaków interpunkcyjnych, gdyż jest to Słowo Boga.

Właśnie z faktu, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, możemy wywnioskować, że jest także nieomylne i wiarygodne. Poprawne podejście do osoby Boga prowadzi nas do poprawnego podejścia do Jego Słowa. Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący i całkowicie doskonały, w związku z czym Jego Słowo powinno posiadać takie same cechy charakterystyczne. Te same wersety, które mówią o inspiracji Pisma Świętego, mówią też, że Pismo Święte jest zarówno nieomylne jak i wiarygodne. Bez wątpienia Biblia jest tym, za co się podaje, niezaprzeczalnym, wiarygodnym Bożym Słowem skierowanym do ludzkości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries