settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Pięcioksiąg Mojżeszowy?

Odpowiedź


Pięcioksiąg Mojżeszowy jest nazwą pierwszych pięciu ksiąg Biblii, której autorstwo konserwatywne środowiska biblistów przypisują głównie Mojżeszowi. Mimo, iż księgi Pięcioksięgu nie wskazują dokładnie autora, to jednak istnieje wiele fragmentów wskazujących na Mojżesza jako autora (2 Księga Mojżeszowa 17.14; 24.4-7; 4 Księga Mojżeszowa 33.1-2; 5 Księga Mojżeszowa 31.9-22). Jednym z głównych dowodów potwierdzających autorstwo Pięcioksięgu i przypisujących go Mojżeszowi są słowa Jezusa odnoszącego się do części Starego Testamentu jako „Prawa Mojżeszowego” (Ew. Łukasza 24.44). Podczas gdy istnieje kilka innych wersetów Pięcioksięgu, które wydaje się, że zostały dodane przez kogoś innego niż Mojżesza- na przykład, 5 Księga Mojżeszowa 34.5-8, gdzie znajduje się opis pogrzebu i pochówku Mojżesza- to jednak większość uczonych przypisuje autorstwo tych ksiąg Mojżeszowi. Nawet jeśli Jozue czy ktokolwiek inny tak naprawdę spisał oryginalne manuskrypty, to jednak nauczanie i objawienie pochodziło od samego Boga przez Mojżesza, bez względu na to kto faktycznie spisał te słowa, gdyż ostatecznym autorem tekstu jest sam Bóg, a księgi są przez niego natchnione.

Słowo „Pięcioksiąg” pochodzi z połączenia greckiego słowa penta oznaczającego „pięć” oraz teuchos, które można by przetłumaczyć jako „zwój”. Zatem „Pięcioksiąg” odnosi się po prostu do pięciu zwojów, które tworzą pierwszy z trzech podziałów kanonu żydowskiego. Nazwa „Pięcioksiąg” sięga 200 r. po Chr., gdy Tertulian nazwał tak pierwszych pięć ksiąg Biblii. Są one znane również jako Tora, co w języku hebrajskim oznacza „Prawo”; to jest pięć ksiąg Biblii: 1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju), 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia), 3 Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska), 4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) oraz 5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa).

Żydzi podzielili Stary Testament na trzy części: Prawo, Proroków oraz Pisma i Prawo. Prawo czy Tora zawiera fakty historyczne dotyczące aktu stworzenia oraz Boże wybranie Abrahama i Żydów aby byli jego ludem. Tora zawiera również prawa nadane Izraelowi na Górze Synaj. Pismo Święte odnosi się do tych pięciu ksiąg. W Księdze Jozuego 1.7 powiedziane jest, aby „ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał”, i jest to „zakon Mojżeszowy” (1 Księga Królewska 2.3).

Pięć ksiąg Biblii, które składają się na Pięcioksiąg są początkiem progresywnego objawienia Bożego danego ludziom. W 1 Księdze Mojżeszowej (Księdze Rodzaju) znajdują się relacje dotyczące aktu stworzenia, upadku człowieka, obietnicy odkupienia, początku cywilizacji oraz zawarcia Bożego przymierza z narodem wybranym- Izraelem.

Następna księga, 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) podaje relacje Bożego wyzwolenia ludu wybranego spod niewoli oraz przygotowania wejścia do Ziemi Obiecanej, którą Bóg dla nich przygotował. Exodus opowiada o wyzwoleniu Izraela spod 400- letniej niewoli egipskiej jako obietnicy Bożej złożonej Abrahamowi (1 Księga Mojżeszowa 15.13). Exodus opisuje przymierze Boga z Izraelem na Górze Synaj, instrukcje dotyczące budowy tabernakulum (miejsca najświętszego), moment nadania Dziesięciorga Przykazań oraz inne instrukcje dotyczącego tego, jak Izrael miał oddawać Bogu chwałę.

3 Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) kontynuuje treść 2 Księgi Mojżeszowej podając bardziej szczegółowe instrukcje odnośnie tego, jak naród przymierza Izrael) miał czcić Boga i prowadzić własne życie. Księga przedstawia wszelkie wymogi odnośnie systemu ofiarniczego, który będzie pewnego rodzaju zadośćuczynieniem Bogu za grzechy jego ludu, aż do czasu doskonałej ofiary Chrystusa, zakrywającej wszelki grzech człowieka.

Po 3 Księdze Mojżeszowej (Księdze Kapłańskiej) jest 4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb), która relacjonuje najważniejsze wydarzenia z historii 40 letniej obecności Izraelitów na pustyni i podaje wskazówki w jaki sposób oddawać Bogu chwałę i prowadzić życie godne ludu wybranego. Ostatnią księgą tworzącą Pięcioksiąg jest 5 Księga Mojżeszowa, nazywana czasem Księga Powtórzonego Prawa. Podaje ostatnie słowa, jakie Mojżesz wypowiedział do ludu izraelskiego zanim weszli do Ziemi Obiecanej (5 Księga Mojżeszowa 1.1). W 5 Księdze Mojżeszowej pojawia się ponownie prawo jakie Bóg przekazał przez Mojżesza na Górze Synaj, ale tutaj jest ono bardziej rozbudowane. Gdy Izrael wkracza w nowy okres historii, Mojżesz przypomina Izraelowi o Bożych nakazach i błogosławieństwach, które wypełnią się jeśli będą im posłuszni oraz przekleństwa, które ich spotkają gdy nie będą ich przestrzegać.

Pięcioksiąg uznawany jest ogólnie za zestaw ksiąg historycznych, ponieważ relacjonuje wydarzenia z historii. Mimo, iż nazywany jest Torą czy Prawem, to jednak w rzeczywistości zawiera o wiele więcej aniżeli spis praw. Przedstawia i zapewnia o Bożym planie odkupienia i stanowi zapowiedź wszystkich rzeczy, o których dalej naucza Pismo Święte. Podobnie jak pozostała część Starego Testamentu, obietnice, typy i proroctwa zawarte w Pięcioksięgu zostają doskonale wypełnione w osobie i dziele Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Pięcioksiąg Mojżeszowy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries