settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Biblia nazwana jest Pismem Świętym?

Odpowiedź


Określenie biblia sacra („księgi święte”) po raz pierwszy pojawiło się gdzieś w Średniowieczu. Słowo święty ma wiele znaczeń i jak się przekonamy za chwilę, wszystkie odnoszą się do Słowa Bożego.

Jedno ze znaczeń słowa święty oznacza „poświęcony, uświęcony.” Gdy Bóg przemówił do Mojżesza w krzewie gorejącym, nakazał mu zdjąć sandały, ponieważ stał na „świętym miejscu”, ziemi która została uświęcona ze względu na Bożą obecność. A ponieważ Bóg jest święty, słowa jakie wypowiada są również święte. W podobny sposób, słowa jakie Bóg wypowiedział na Górze Synaj są uświęcone, tak jak wszystkie słowa jakie Bóg przekazał ludzkości w Biblii. A skoro Bóg jest doskonały, toteż jego słowa są doskonałe (Psalm 19.8). Bóg jest sprawiedliwy i czysty, podobnie jak jego Słowo (Psalm 19.9).

Biblia jest także święta, ponieważ została spisana przez ludzi prowadzonych i natchnionych Duchem Świętym. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3.16-17). Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „natchniony” to Theopneustos, pochodzące od dwóch słów theos oznaczającego „Boga” oraz pneo oznaczającego „wydmuchać, tchnąć.” Zatem nasz Święty Bóg w osobie Ducha Świętego, dosłownie tchnął, napełnił świętymi słowami Pisma ludzi, którzy spisali księgi Biblii. Boski Autor Pisma jest święty; zatem to co napisał jest święte.

Inne znaczenie słowa święty odnosi się do „bycia oddzielonym/odłączonym.” Bóg oddzielił naród izraelski od ich sąsiednich narodów, aby był „królestwem kapłańskim i narodem świętym” (2 Księga Mojżeszowa 19.6). Podobnie także chrześcijanie- są odłączeni od niewierzących, którzy żyją w ciemności, i jak opisał ich Piotr: „wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 Piotra 2.9). To „oddzielenie”, kwestia świętości jest prawdą dotyczącą Biblii, ponieważ jest to księga oddzielona od innych. Jest to jedyna księga napisana przez samego Boga, jedyna, która ma moc wyzwolić ludzi (Ew. Jana 8.32), zmienić ich życie i uczynić ich mądrymi (Psalm 19.7), oczyścić ich i sprawić, że staną się święci (Ew. Jana 17.17). Jest to jedyna księga, która daje życie, pocieszenie i nadzieję (Psalm 119.50) i jest to jedyna, która przetrwa na wieki (Ew. Mateusza 5.18).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Biblia nazwana jest Pismem Świętym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries