settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinniśmy studiować Stary Testament?

Odpowiedź


Biblia jest ‘objawieniem progresywnym’. Jeśli pominiesz pierwszą połowę jakiejś dobrej książki, a przeczytasz końcówkę, to trudno jest zrozumieć opisane postacie, fabułę czy zakończenie. Podobnie też Nowy Testament, którego nie możemy w pełni zrozumieć jeśli nie spojrzymy na niego jako dopełnienie wydarzeń, postaci, prawa, systemu ofiarniczego, przymierza i obietnic Starego Testamentu. Gdybyśmy mieli tylko Nowy Testament, to czytając ewangelie nie wiedzielibyśmy dlaczego Żydzi oczekiwali Mesjasza (Króla Wybawiciela). Bez Starego Testamentu nie rozumielibyśmy z jakiego powodu Mesjasz miał nadejść (zobacz Księgę Izajasza 53) i nie bylibyśmy w stanie rozpoznać Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, który wypełnił tak wiele, szczegółowych proroctw dotyczących Niego (np. Jego miejsca urodzenia- Księga Micheasza 5.2; sposobu śmierci- Psalm 22, szczególnie wersety 1, 7-8, 14-18; Psalm 69.21), Jego zmartwychwstania (Psalm 16.10) i wiele innych szczegółów związanych z Jego służbą (Księga Izajasza 52.19, 9.2).

Bez Starego Testamentu nie rozumielibyśmy żydowskich zwyczajów, wspomnianych w Nowym Testamencie. Nie pojmowalibyśmy złego postępowania Faryzeuszy względem Bożego prawa, którzy dodawali do niego własne tradycje. Nie rozumielibyśmy dlaczego Jezus był tak rozgniewany gdy wypędzał przekupniów ze świątyni. Nie rozumielibyśmy, że my także możemy skorzystać z mądrości Chrystusa, który odpowiadał na pytania swoich przeciwników (zarówno ludzi jak i demonów).

Bez Starego Testamentu nie mielibyśmy dostępu do wielu, bardzo dokładnych proroctw, których wypełnienie potwierdziło rzetelność Biblii jako Słowa Bożego, a nie dzieła człowieka (zobacz księgi mniejszych i większych proroków)- np. Księgę Daniela rozdział 7 i następne. Te proroctwa przedstawiają konkretne szczegóły dotyczące powstania i upadku narodów, tego, kto będzie panował, jacy przywódcy będą rządzili (Cyrus, Aleksander Wielki itp.) i co stanie się z tymi królestwami po ich śmierci. Proroctwa te są tak dokładne, że sceptycy biblijni podważają je twierdząc, że musiały być spisane po zaistniałych wydarzeniach.

Stary Testament uczy nas wielu rzeczy na przykładzie historii życia tamtejszych bohaterów. Czytając relacje z ich życia doświadczamy pokrzepienia, aby pokładać w Bogu ufność, bez względu na okoliczności (Księga Daniela rozdział 3) i aby nie wybierać kompromisów w małych rzeczach (Księga Daniela rozdział 1), by móc być wiernym w dużych rzeczach (Księga Daniela rozdział 6). Możemy nauczyć się tego, że zawsze najlepiej wyznać szczerze grzech zamiast zrzucać winę (1 Księga Samuela rozdział 15). Możemy nauczyć się, że nie powinniśmy igrać z grzechem, gdyż przynosi on śmiertelne konsekwencje (zobacz Księgę Sędziów 13-16). Możemy nauczyć się również zaufania i posłuszeństwa względem Boga, jeśli naszym pragnieniem jest osiągnięcie ziemi obiecanej w tym świecie oraz nowej ziemi w przyszłości (4 Księga Mojżeszowa). Uświadamiamy sobie, że jeśli rozmyślamy o grzechu, to tak naprawdę zastanawiamy się nad jego popełnieniem (1 Księga Rodzaju 3; Księga Jozuego 6-7). Uczymy się tego, że grzech niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla nas lecz także dla naszych bliskich, a nasze dobre postępowanie jest nagrodą nie tylko dla nas, ale także tych wkoło nas (1 Księga Mojżeszowa rozdział 3, 2 Księga Mojżeszowa 20.5-6).

Stary Testament zawiera także wiele przysłów mądrościowych, które nie występują w Nowym Testamencie. Wiele z nich znajdziemy w Psalmach czy Księdze Przypowieści Salomona. Odkrywają one prawdy, jak mogę być mądrzejszy od swoich nauczycieli, do czego prowadzą nasze grzechy (pomagając dostrzec pułapki grzechu) i jakie skarby oferuje nam ten świat (żadne!). Po czym poznam, że jestem głupcem (w sensie moralnym)? Jak nieświadomie mogę odpychać od siebie ludzi? Po czym poznać prawdziwy sukces? Jak mogę znaleźć sens życia? Jest tam tak wiele spraw, które czekają na to abyśmy je odkryli.

Bez Starego Testamentu nie mielibyśmy podstaw, aby sprzeciwiać się politycznie poprawnej opinii, w której ewolucję uznaje się za stworzyciela całego świata przez miliony lat, zamiast uznać że stworzenie zostało stworzone przez Boga, dokładnie w 6 dni. Przyjęlibyśmy kłamstwo, że małżeństwo i rodzina są strukturami rozwojowymi, które powinny ulegać zmianom jakie zachodzą w społeczeństwie, zamiast odzwierciedlać Boży plan- wychowania dzieci w Boży sposób i ochrony tych, którzy narażeni są na wykorzystywanie i przemoc (najczęściej kobiety i dzieci).

Bez Starego Testamentu nie zrozumielibyśmy obietnic, jakie Bóg miał jeszcze wypełnić dla narodu żydowskiego. W efekcie, nie widzielibyśmy siedmioletniego Wielkiego Ucisku, podczas którego Bóg w szczególny sposób będzie pracował nad narodem żydowskim, który odrzucił Jego pierwsze przyjście, ale który otrzyma Go gdy przyjdzie ponownie. Nie rozumielibyśmy jak przyszłe 1000- letnie królestwo Chrystusa będzie wypełnieniem Jego obietnic dla Żydów, albo jak poganie się do tego odniosą. Nie widzielibyśmy jak zakończenie Biblii scala wydarzenia o których czytamy na początku Biblii i jak Bóg odnowi raj, który oryginalnie stworzył na świecie, byśmy mogli się radować głęboką (bliską) relacją z Nim, jak było na początku w Ogrodzie Eden.

Podsumowanie. Stary Testament jest lustrem, który pozwala nam dostrzec samych siebie w postaciach Starego Testamentu i uczy nas na przykładzie wspaniałych historii z życia tamtych ludzi. Stary Testament podaje nam wiele nowych informacji odnośnie Boga, znaków jakie uczynił i zbawienia które przewidział. Niesie pocieszenie dla tych, którzy doświadczają prześladowań czy trudności (zobacz szczególnie Psalmy). W wypełnionych proroctwach wskazuje dlaczego Biblia jest wyjątkową, świętą księgą- gdyż sama potwierdza to, czym jest- natchnionym Słowem Bożym. Przedstawia historie Chrystusa na każdej swojej stronie. Krótko mówiąc, jeśli jeszcze nie przestudiowałeś ST dogłębnie, to wiedz że nie poznałeś jeszcze wielu wspaniałych rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie. Jeśli zaczniesz czytać ST, to z początku nie wszystko będzie łatwe w odbiorze, ale wiele rzeczy możesz nauczyć się i zrozumieć z tych ksiąg. Gdy będziesz czytał ST, prosząc Boga by Cię uczył, Twoje poznanie zostanie ubogacone.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinniśmy studiować Stary Testament?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries