settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Tora?

Odpowiedź


Tora to hebrajskie słowo oznaczające "instruować." Tora odnosi się do pięciu ksiąg Mojżesza, Biblii hebrajskiej/ Starego Testamentu (1 Ks. Mojżeszowa, 2 Ks. Mojżeszowa, 3 Ks. Mojżeszowa, 4 Ks. Mojżeszowa oraz 5 Ks. Mojżeszowa). Tora została napisana około 1400 r. przed Chr. Tradycyjnie Tora była ręcznie spisana na zwoju przez "sofera" (skrybę). Ten typ dokumentu nazywa się "Torą Sefer." Nowoczesne drukowanie Tory w książkowej formie jest nazwane "Chumasz" (odnoszące się do hebrajskiego słowa oznaczającego liczbę 5).

Poniżej krótki opis pięciu ksiąg Tory:

1 Ks. Mojżeszowa: Pierwsza księga Tory zawiera 50 rozdziałów i obejmuje okres od stworzenia wszystkich rzeczy do śmierci i pogrzebu Józefa. Zawiera relację stworzenia (rozdziały 1-2), początki ludzkiego grzechu (rozdział 3), Noego i arkę (rozdziały 6-9), wieżę Babel (rozdziały 10-11), życie Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz rozwiniętą relację życia Józefa.

2 Ks. Mojżeszowa: Druga księga Tory zawiera 40 rozdziałów i obejmuje czas od niewoli żydowskiej w Egipcie do chwały Pana zstępującej na ukończoną świątynię na pustyni. Obejmuje narodziny Mojżesza, plagi egipskie, wyjście narodu żydowskiego z Egiptu, przekroczenie Morza Czerwonego i nadanie Prawa Mojżesza na Gorze Synaj.

3 Ks. Mojżeszowa: Trzecia księga Tory zawiera 27 rozdziałów i składa się głównie z praw odnośnie składania ofiar, darów i uroczystości obchodzonych przez lud Izraela.

4 Ks. Mojżeszowa: Czwarta księga Tory zawiera 36 rozdziałów i obejmuje okres około 40 lat jak Izraelici wędrowali po pustyni. 4 Ks. Mojżeszowa zawiera spis ludności Izraela i kilka szczegółów odnośnie ich podróży do Ziemi Obiecanej.

5 Ks. Mojżeszowa: Piąta księga Tory zawiera 34 rozdziały i nazwana jest "Księga Powtórzonego Prawa" w oparciu o greckie znaczenie słowa "drugie prawo." W tej księdze Mojżesz powtarza Prawo dla nowego pokolenia, które wejdzie do Ziemi Obiecanej. Ks. Powtórzonego Prawa opisuje zmianę przywództwa kapłańskiego (od Aarona do jego synów) i narodowościowego (od Mojżesza do Jozuego).

Pięć ksiąg Tory uformowały podstawy nauczania judaizmu od czasu Mojżesza. Później autorzy biblijni, włączając w to Samuela, Dawida, Izajasza oraz Daniela, będą często odnosić się do nauczania Prawa. Nauczanie Tory jest często podsumowywane cytowaniem fragmentu z 5 Ks. Mojżeszowej (Ks. Powtórzonego Prawa) 6.4-5 (tłum. Biblia Tysiąclecia), nazywanym Szema (lub "mówienie"): "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję" (Ew. Mateusza 22.36-38).

Tora jest uważana za natchnione Słowo Boże zarówno przez Żydów jak i chrześcijan. Chrześcijanie jednak postrzegają Jezusa Chrystusa jako wypełnienie się proroctw mesjańskich i wierzą, że Prawo zostało wypełnione w Chrystusie. Jezus nauczał, "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" (Ew. Mateusza 5.17; tłum. Biblia Tysiąclecia).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Tora?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries