Megváltással kapcsolatos kérdések


Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?

Mi az üdvösség terve?

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Elvesztheti-e egy keresztyén ember az üdvösségét?

Az üdvösség egyedül hit által van, vagy hit és cselekedetek által?

Az örök biztonság biblikus?

Egy megtérés örökre szól?

Hogyan szerezhetek bizonyosságot üdvösségem felől?

Mi az a helyettes jóvátétel?

Hogyan lettek az emberek megváltva mielőtt Jézus meghalt?

Mi történik azokkal, akiknek nem volt esélyük Jézusról hallani? Vajon Isten elítéli azokat is, akik soha nem hallottak Jézusról?

Az örök biztonság egyenes út a bűnhöz?

Hogyan dolgozik együtt Isten szuverén hatalma és az emberek szabad akarata a megváltás munkájában?

Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása?

Mi történik a csecsemőkkel és a kisgyermekekkel, amikor meghalnak? Hol található a Bibliában a felelős döntéshozatal kora?

Miért írta elő Isten az állatáldozatokat az Ószövetségben?

Miért óv olyan erőteljesen a Biblia a hitehagyástól, ha az üdvösségünk mindörökre biztosítva van?

Vajon a keresztyéneknek újra és újra bocsánatot kell-e kérniük a bűneikért?

Szükséges-e a bemerítés (keresztség) az üdvösséghez? Mit jelent a bemerítés (keresztség) általi újjászületés?

Mi a megigazulás?

Mit jelent a keresztyén megbékélés? Miért szükséges az Istennel való megbékélés?

Mit jelent a keresztyén megváltás?

Mi a megtérés? Szükséges-e a megtérés az üdvösséghez?

A visszaeső/elbukott keresztyén is üdvözül?

Azt tanítja-e az ApCsel 2:38, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e a János 3:5, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e a Márk 16:16, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e az 1Péter 3:21, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Mit mond a Biblia a halálos ágyon történő megtérésről?

Mi a megszentelődés? Mi a keresztyén megszentelődés meghatározása?

Ha kételkedsz az üdvösségedben, az azt jelenti-e, hogy nem vagy igazán megtérve?

Lehetséges-e, hogy a nevünk kitöröltetik az élet könyvéből?

Mi van, ha nem érzem úgy, hogy üdvözülök?

Isten akkor is megbocsát, ha újból és újból elköveted ugyanazt a bűnt?

'Visszaadhatja-e' egy hívő az üdvösségét?

Isten a nagy bűnöket is megbocsátja? Isten megbocsát egy gyilkosnak?

Mi az evangélium lényege?

Mit jelent, hogy Jézus meghalt a bűneinkért?

Van-e különbség az élet könyve és a Bárány életkönyve között?

Mi a különbség az irgalom és a kegyelem között?

Miként és kinek fizette ki Jézus a váltságdíjat?

Meg lehet-e térni az általános kijelentés alapján?

Lesz-e második esély az üdvösségre a halál után?

Milyen jelei vannak az üdvözítő hitnek?

Van-e olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg?

Mi az igazi evangélium?

Melyik az a legfiatalabb kor, amelyben elfogadhatjuk Jézust Megváltónknak?


Megváltással kapcsolatos kérdések