settings icon
share icon

Megváltással kapcsolatos kérdések

Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?

Mi az üdvösség terve?

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Elvesztheti-e egy keresztyén ember az üdvösségét?

Az üdvösség egyedül hit által van, vagy hit és cselekedetek által?

Az örök biztonság biblikus?

Egy megtérés örökre szól?

Hogyan szerezhetek bizonyosságot üdvösségem felől?

Mi az a helyettes jóvátétel?

Hogyan lettek az emberek megváltva mielőtt Jézus meghalt?

Mi történik azokkal, akiknek nem volt esélyük Jézusról hallani? Vajon Isten elítéli azokat is, akik soha nem hallottak Jézusról?

Az örök biztonság egyenes út a bűnhöz?

Hogyan dolgozik együtt Isten szuverén hatalma és az emberek szabad akarata a megváltás munkájában?

Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása?

Mi történik a csecsemőkkel és a kisgyermekekkel, amikor meghalnak? Hol található a Bibliában a felelős döntéshozatal kora?

Miért írta elő Isten az állatáldozatokat az Ószövetségben?

Miért óv olyan erőteljesen a Biblia a hitehagyástól, ha az üdvösségünk mindörökre biztosítva van?

Vajon a keresztyéneknek újra és újra bocsánatot kell-e kérniük a bűneikért?

Szükséges-e a bemerítés (keresztség) az üdvösséghez? Mit jelent a bemerítés (keresztség) általi újjászületés?

Mi a megigazulás?

Mit jelent a keresztyén megbékélés? Miért szükséges az Istennel való megbékélés?

Mit jelent a keresztyén megváltás?

Mi a megtérés? Szükséges-e a megtérés az üdvösséghez?

A visszaeső/elbukott keresztyén is üdvözül?

Azt tanítja-e az ApCsel 2:38, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e a János 3:5, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e a Márk 16:16, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Azt tanítja-e az 1Péter 3:21, hogy a keresztség/bemerítkezés feltétele az üdvösségnek?

Mit mond a Biblia a halálos ágyon történő megtérésről?

Mi a megszentelődés? Mi a keresztyén megszentelődés meghatározása?

Ha kételkedsz az üdvösségedben, az azt jelenti-e, hogy nem vagy igazán megtérve?

Lehetséges-e, hogy a nevünk kitöröltetik az élet könyvéből?

Mi van, ha nem érzem úgy, hogy üdvözülök?

Isten akkor is megbocsát, ha újból és újból elköveted ugyanazt a bűnt?

'Visszaadhatja-e' egy hívő az üdvösségét?

Isten a nagy bűnöket is megbocsátja? Isten megbocsát egy gyilkosnak?

Mi az evangélium lényege?

Mit jelent, hogy Jézus meghalt a bűneinkért?

Van-e különbség az élet könyve és a Bárány életkönyve között?

Mi a különbség az irgalom és a kegyelem között?

Miként és kinek fizette ki Jézus a váltságdíjat?

Meg lehet-e térni az általános kijelentés alapján?

Lesz-e második esély az üdvösségre a halál után?

Milyen jelei vannak az üdvözítő hitnek?

Van-e olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg?

Mi az igazi evangélium?

Melyik az a legfiatalabb kor, amelyben elfogadhatjuk Jézust Megváltónknak?

Mi az élet könyve?

Üdvözíthet-e Isten engem?

Mit jelent, hogy Isten vonz minket az üdvösségre?

Mennyire könnyű hinni?

Miért halott a hit cselekedetek nélkül?

Ha a hit követelmény, akkor az üdvösség hogyhogy nem cselekedet? A hit nem cselekvés?

Szükségszerű-e teljes mértékben megérteni az evangéliumot ahhoz, hogy a mennybe jussunk? Elég-e elhinni, még akkor is, ha nem értjük teljesen?

Mi a megdicsőülés?

Miért nem elég az, hogy jó ember vagy, hogy bejuss a mennybe?

Mit mond a Biblia a háznép megtéréséről?

Ha a bűn büntetése örökkévalóság a pokolban, akkor Jézus halála miként fizethette meg a büntetést, ha nem töltötte az örökkévalóságot a pokolban?

Miért olyan fontos a hit általi megigazulás tana?

Mit takar az úrság-üdvösség fogalma?

Az értelmi fogyatékosok a mennybe jutnak-e? Kegyelmet gyakorol-e Isten azokon, akik értelmileg fogyatékosak, sérültek, visszamaradottak vagy akadályozva vannak?

Mennyire szoros a szoros kapu?

Hogyan hihetünk az egyedül hit általi üdvösségben, amikor a „csupán hit által" kifejezés egyetlen egyszer fordul elő a Bibliában (Jakab 2:24), mégpedig abban a kontextusban, hogy nem csupán hit által van az üdvösség?

Honnan tudhatom, hogy a kiválasztottak közé tartozom?

Mit takar az engesztelés fogalma?

Feltétele-e az üdvösségnek a nyilvános megvallás?

Mit jelent a megújulás a Biblia szerint?

Többre van-e hatással az üdvösség, mint pusztán a túlvilági létre?

Miért a cselekedetek általi üdvösség tana a legelterjedtebb nézet?

Mire utal Isten üdvözítő kegyelme?

Ha egy hívő öngyilkosságot követ el, attól még üdvözül-e?

Összeegyeztethető a Biblia tanításával az, hogy behívjuk Jézust a szívünkbe?

Mit jelent Istenben hinni?

Mit jelent Jézusban hinni?

Mit jelent halottnak lenni a vétkeink és bűneink miatt?

Jézus tényleg szeret engem?

Mit jelent a Jézusba vetett hit?

Hogyan értsük azt, hogy jó tetteink a megváltásunk eredménye?

Mit nevezünk Jézus Krisztus evangéliumának?

Mit mondhatunk az emberi létállapotról és az ember természetéről a Biblia fényében?

Pontosan mire gondolt Jézus, mikor azt mondta, "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek" (Jelenések 3:20)?

Mit jelent Jézus Krisztus ismerete?

Miért tette Isten olyan keskennyé a megváltáshoz vezető utat?

Az ószövetségi híveknek vajon lehetett üdvbiztonságuk?

Hogyan lehetett az ószövetségi időkben bárkinek is megváltásban része?

Mit jelent az Istennel való megbékélés?

Milyen kapcsolatban áll az eleve elrendelés és az üdvösségre való elhívás annak tényével, hogy Isten előre ismeri a jövőt?

Mit jelent a hit megvallása?

Lehetséges úgy megváltásban részesülnünk, hogy Isten előzetesen nem választott ki minket?

Igaz az, hogy Jézus Krisztus minden bűnért meghalt, csak a hitetlenség bűnéért nem? Ha Jézus valóban minden bűnért meghalt, akkor hogy lehet az, hogy egyesek mégis pokolra jutnak hitetlenségükért?

Mit jelent az pontosan, hogy bizalmunkat Jézus Krisztusba vetjük?

Miért van szükségünk egy Megváltóra?

Miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia?

Isten meg fog bocsátani nekem? Képes Isten megbocsátani nekem?

Mit jelent a szellemi értelemben vett elidegenülés? Mit jelent az pontosan, hogy el vagyunk idegenülve Istentől?

Hogyan lehet az evangélium üzenetét úgy közvetíteni, hogy a bennefoglalt jó hírt átadjuk, miközben a rossz hírt sem hallgatjuk el?

Miért olyan véres vallás a kereszténység?

Mit jelent a vezeklés fogalma?

Ha Isten valóban olyan mélyen megveti az emberáldozatot, akkor hogyan fogadhatta el Jézus Krisztus bűneinkért való áldozatát?

Hogyan értsük azt helyesen, hogy Isten nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson (2.Péter 3:9)?

Miért volt szükség vérre az ószövetségi áldozati rendszerben?

Hogyan értsük azt helyesen, hogy Isten örökbe fogadja híveit?

Képesek vagyunk bármivel is hozzájárulni saját megváltásunkhoz?

Vajon melyik a fontosabb, Jézus Krisztus halála vagy feltámadása?

Mit foglal magába a helyettesítő áldozatról szóló tanítás?

Mit értünk istenhit alatt?

Miért szükséges az, hogy Jézus Krisztus igazsága nekünk legyen tulajdonítva?

Isten kegyelme és igazságossága hogyan dolgozik együtt a megváltásban?

Vajon miért mondta azt Jézus a gazdag ifjúnak, hogy amennyiben örök életet szeretne, akkor tartsa meg a parancsolatokat?

Mi az igazságosság?

Milyen kapcsolatban áll egymással az üdvösség és a bűnbocsánat?

Hogyan értsük azt helyesen, hogy a megváltás Isten ajándéka?

Miért olyan fontos a sola fide elve?

Miért olyan fontos a sola gratia?

Miért olyan fontos a soli Deo gloria elve?

Miért olyan fontos a solo Christo elve?

Miért van az, hogy egyesek csak ősz fejjel válaszolnak Isten hívó szavára?

Krisztus engesztelő áldozata valóban korlátlan?Vissza a magyar oldalra

Megváltással kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries