Megváltással kapcsolatos kérdésekMegváltással kapcsolatos kérdések

Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?

Mi az üdvösség terve?

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Elvesztheti-e egy keresztyén ember az üdvösségét?

Az üdvösség egyedül hit által van, vagy hit és cselekedetek által?

Az örök biztonság biblikus?

Egy megtérés örökre szól?

Hogyan szerezhetek bizonyosságot üdvösségem felől?

Mi az a helyettes jóvátétel?

Hogyan lettek az emberek megváltva mielőtt Jézus meghalt?

Mi történik azokkal, akiknek nem volt esélyük Jézusról hallani? Vajon Isten elítéli azokat is, akik soha nem hallottak Jézusról?

Az örök biztonság egyenes út a bűnhöz?

Hogyan dolgozik együtt Isten szuverén hatalma és az emberek szabad akarata a megváltás munkájában?

Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása?

Mi történik a csecsemőkkel és a kisgyermekekkel, amikor meghalnak? Hol található a Bibliában a felelős döntéshozatal kora?

Miért írta elő Isten az állatáldozatokat az Ószövetségben?

Miért óv olyan erőteljesen a Biblia a hitehagyástól, ha az üdvösségünk mindörökre biztosítva van?

Vajon a keresztyéneknek újra és újra bocsánatot kell-e kérniük a bűneikért?

Szükséges-e a bemerítés (keresztség) az üdvösséghez? Mit jelent a bemerítés (keresztség) általi újjászületés?

Mi a megigazulás?

Mit jelent a keresztyén megbékélés? Miért szükséges az Istennel való megbékélés?

Mit jelent a keresztyén megváltás?

Mi a megtérés? Szükséges-e a megtérés az üdvösséghez?


Megváltással kapcsolatos kérdések