settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a vezeklés fogalma?

Válasz


Bár a “vezeklés” szó konkrétan nem szerepel az Újszövetségben, mégis találóan írja le Jézus Krisztus értünk tett áldozatának egy bizonyos vonatkozását. A vezeklés szót “a bűnök elfedéseként”, vagy a “bűnök megtisztításaként” is lehet értelmezni. A vezeklés azt szemlélteti, hogy Isten - túláradó kegyelme által - hogyan hárítja el tőlünk-, és veszi saját Magára, bűneink minden romboló következményét. A vezeklés szót a kiengesztelés szavunkkal is helyettesíthetjük. Nem is csoda, hogy Jézus Urunk helyettünk való vezeklése valójában engesztelő áldozat volt.

Az Úr Jézus kereszten elvégzett szolgálatával, vagyis az értünk való vezeklése által, minden valaha született és jövőben születendő igaz hívő bűneit eltörölte. Ennek az eseménynek örökérvényű kihatása van. Igaz ez még akkor is, ha az idő síkján (vagyis az általunk észlelt valóságban) a bűn még nagyon is jelenvaló. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus követője már meg lett váltva a bűn végső következményétől, továbbá hogy a bűn már nem uralkodik felette (még ha olykor látványosan orra is bukik), viszont még mindig a bűn jelenlétében van. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten szemében már igazak vagyunk, ugyanis immáron egyszülött Fia igazságosságát tulajdonítja nekünk. Ezzel megmenekültünk a bűneink jogos büntetésétől. Ez az egyszeri és bevégzett esemény, melynek keretében Jézus Krisztus önkéntesen magára vette mindazon bűnszőtte bűzös rongyainkat, melyekbe szellemi mezítelenségünket takargattuk, nekünk pedig cserébe fejedelmi felöltőjét, saruját és gyűrűjét adta. A hívő immáron megigazult, szentté tétetett, és igaznak mondatik a Jézus Krisztus keresztjén aláfutó vér által (2.Korinthusbeliekhez 5:21). A megszentelődés, ezzel szemben, egy olyan előrehaladó folyamat, melynek során a hívő ember felszabadul az élete felett uralkodó bűn hatalma alól, és az Úrban egyre mélyebb gyökereket eresztő újembere által mind sikeresebben képes ellenállni annak, majd hátat fordítani neki. A bűn jelenlététől csak akkor szabadulunk meg majd teljesen, miután elhagyjuk ezt a világot, és megérkezünk Isten országába. Ezt megdicsőülésnek nevezzük. Mindezen folyamat, legyen szó akár a megigazulásról, akár a megszentelődésről, akár a megdicsőülésről, kizárólag Jézus Krisztus értünk és helyettünk való vezeklése által vált lehetségessé, amellyel eltörölte a bűn végső következményét életünkből.

Fontos megemlítenünk, hogy az Úr Jézus értünk való halála további szellemi áldásokat is magában rejt, melyek túlmutatnak a vezeklés témakörén, miközben persze maguk is szilárd bibliai alapokon állnak. A helyettesítő engesztelő áldozat mellett Jézus Krisztus egyben meg is békített minket az Atyával. Búsuló haragját, ami jogosan lobbant lángra a bűnös és lázadó emberiséggel szemben, az Úr Jézus oltotta ki (János 3:36; Rómabeliekhez 5:9). A helyettünk való vezeklés, a megigazulás, a megszentelődés, a megdicsőülés, a megbékítés – számos, és még annál is több okunk van arra, hogy Isten irántunk való jóságát magasztaljuk, hogy hittel és bizalommal túlcsorduló szívvel mielőbb az Ő szárnyai alatt keressünk oltalmat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a vezeklés fogalma?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries