settings icon
share icon
Kérdés

Mit nevezünk Jézus Krisztus evangéliumának?

Válasz


Az evangélium szó jelentése, “jó hír”. Jézus Krisztus evangéliuma annak a jó híre, hogy Ő azért jött el erre a világra, hogy halálával harcolja ki mindazon emberek bűneinek bocsánatát, akik hisznek Őbenne (Kolossébeliekhez 1:14; Rómabeliekhez 10:9). Az első emberpár bűnesete óta az egész emberiség Isten jogos kárhoztatása alatt állt (Rómabeliekhez 5:12). Mivel minden ember úgy születik meg a világra, hogy már eleve elő van huzalozva a bűnre, ezért mindenki meg is szegi Isten tökéletes törvényét, vagyis mindenki bűnös (Rómabeliekhez 3:23). A bűn egyenes következménye a testi halál (Rómabeliekhez 6:23), végső következménye pedig az Isten nélkül eltöltött örökkévalóság a tüzes tó tömlöcében (Jelenések 20:15; Máté 25:46). Ezt, az Istentől való örök elválasztást, “második halálnak”, vagy “szellemi halálnak” is nevezi a Biblia (Jelenések 20:14-15).

A rossz hír, melynek értelmében mindenki bűnös, és mely szerint mindenki megérdemli Isten jogos kárhoztatását, elhalványul az örömhír fényében - Jézus Krisztus evangéliumának tükrében. Isten a világ - azaz a világban lévő minden ember - iránti nagy szeretetében utat készített az emberiségnek, hogy megmenekülhessünk bűneinkből (János 3:16). Egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, küldte közénk, hogy Ő a kereszt önkéntesen vállalt szégyene által az egész emberiség bűneit magára vegye (1.Péter 2:24). Azzal tehát, hogy bűneinket az Ő erős vállaira helyezhetjük, Isten lehetővé tette, hogy mindenki bűnbocsánatban részesüljön, aki csak hisz Jézus Krisztus Nevében (Apostolok Cselekedetei 10:43). Az Úr Jézus feltámadása az, ami szavatolja az Őbenne hívő minden ember megigazulását (Rómabeliekhez 4:25).

A Biblia így közvetíti felénk pontosan az evangélium üzenetét: “Emlékeztetlek benneteket testvéreim arra az örömüzenetre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Ez lett a hitetek alapja, és ez által fogtok üdvözülni, ha hűségesek maradtok hozzá. Ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam: hogy Krisztus a bűneinkért halt meg — úgy, ahogyan az Írás előre megmondta —, azután eltemették, de a harmadik napon feltámadt — úgy, ahogyan az Írás előre megmondta —, és hogy a feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, azután a tizenkét apostolnak. Azután egy alkalommal egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak” (1.Korinthusbeliekhez 15:1-6; EFO 2012). Ebben az igeszakaszban a Szent Lélek Pál apostolon keresztül határozza meg az evangélium rangját, ami nem más, mint maga a “legfontosabb” üzenet. Az “örömüzenet” két történelmi tényt is tartalmaz, melyeket – számos külső forrás mellett – maga a Szentírás is alátámaszt. Az egyik Jézus Krisztus halála, a másik pedig feltámadása. Mindkét eseményt bizonyságok igen nagy fellege veszi körül: Krisztus halálát már maga az eltemetése is igazolja, feltámadását pedig szemtanúk egész sora.

Jézus Krisztus evangéliuma annak a jó híre, hogy Isten utat biztosított az emberiségnek, hogy megmeneküljünk bűneink büntetése elől (János 14:6; Rómabeliekhez 6:23). És bár mindenki megízleli a testi halált (kivéve az elragadtatás kegyelmében részesülők), mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban, a testi feltámadás ígéretét kapták, és örökké élnek (János 11:23-26). Azok pedig, akik tudatosan elutasítják Isten megmentő jobbját, nem csupán fizikailag halnak majd meg, hanem a “második halálban” is részük lesz, amiről a Biblia csak úgy ír, mint az örök tűzzel égő tóról (Jelenések 20:13-14). Jézus az egyetlen egy, Akiben megváltásra találhatunk, Akiben lelkünk örök nyugalmát meglelheti (Apostolok Cselekedetei 4:12).

Jézus Krisztus evangéliuma a legnagyobb örömhír, amit ember valaha hallhat. Az, hogy hogyan fogadjuk ezt hírt, meghatározza, hol töltjük az örökkévalóságot. Isten arra hívogat téged is, hogy válaszd az életet. Hívd fel hát hittel az Úr Jézus Krisztus nevét, és megmenekülsz (Rómabeliekhez 10:13).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit nevezünk Jézus Krisztus evangéliumának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries