settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan lettek az emberek megváltva mielőtt Jézus meghalt?

Válasz


Az ember elbukása óta a megmenekülés alapja mindig is Krisztus halála volt. Senki, akár a kereszt előtt, akár a kereszt óta nem nyerhetett megváltást a világtörténelem azon sarokpontja nélkül. Krisztus halála fizetség volt mind az ószövetségi hívők múltbéli bűneiért, mind az újszövetségiek jövőbeli bűneiért.

A megmenekülés (megváltás) feltétele mindig is a hit volt. A megváltást remélő hit tárgya pedig mindig is Isten volt. A zsoltáros ezt írja: “Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!” (Zsolt 2:12). Az 1 Mózes 15:6 azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istenben, és hogy ez a hit elegendő volt Istennek, hogy őt igaznak tekintse (lásd még: Róma 4:3-8). Az Ószövetség áldozati rendszere ugyanis nem vette el a bűnt, amint azt a Zsidók 9:1-10 világosan tanítja. Azonban előremutatott arra a napra, amelyen Isten Fia kiontja vérét a bűnnel telt emberiségért.

Az, ami az eltelt évezredek alatt megváltozott, csupán a hivők hitének tartalma. Isten az alapján várja el, hogy miben higyjünk, hogy mennyi nyilatkoztatott ki számunkra egészen napjainkig. Ezt hívják teológiai kifejezéssel szólva a reveláció progresszivitásának, azaz a kinyilatkoztatás folyamatosságának. Ádám abban az ígéretben hitt, amelyet Isten az 1Mózes 3:15-ben adott neki, hogy az asszony magva le fogja győzni a Sátánt. Ádám hitt Istennek, s ezt demonstrálta is azzal, hogy társának az Éva nevet adta (20. vers). Az Úr pedig azzal jelezte elfogadását, hogy állat bundájába takarta be őket (21. vers). Azon a ponton ez volt minden, amit Ádám ismert, de hitt benne.

Ábrahám is olyan mértékben hitt Istenben, ahogy az igéreteket és a kinyilatkoztatást kapta Istentől az 1 Móz 12-ben és 15-ben. Bár Mózes előtt nem volt Szentírás, mégis az emberiség felelős volt abban, amit Isten már kinyilatkoztatott. Az Ószövetségi korban a hívők azért jutottak megváltáshoz, mert hitték, hogy Isten egy nap megoldást szerez bűn-problémájukra. Ma pedig már visszatekintünk, és hisszük, hogy Isten már megoldást talált vétkeinkre a Golgotán (János 3:16; Zsidók 9:28)

Mi van ugyanakkor azokkal a hívőkkel, akik Krisztus kortársai voltak ugyan, de még kereszthalála és feltámadása előtt éltek? Vajon megértették a teljes képet Jézus bűneik miatt elszenvedett kereszthaláláról? Szolgálatának késői szakaszában “Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.” (Máté 16:21) Mi volt tanítványai reakciója? “Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: ‘Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!’ ” (16:22). Péter és a többi tanítvány nem ismerték a teljes igazságot, mégis övék lehetett a megváltás, hiszen hitték, hogy Isten megoldást tud nyújtani bűn-problémájukra. Még nem igazán tudták, hogyan fogja ezt Ő megtenni, ugyanúgy mint Ádám, Ábrahám vagy Dávid sem tudták, mégis hittek Istenben.

Ma már sokkal bővebb kinyilatkoztatás áll rendelkezésünkre mint azoknak, akik Krisztus feltámadása előtt éltek. Ismerjük a teljes képet. “Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.” (Zsid 1:1-2) Megváltásunk továbbra is Jézus Krisztus kereszthalálára alapul, továbbra is hitünk a megváláts követelménye, és hitünk tárgya még most is Isten. Ma már hitünk tartalma az, hogy Krisztus meghalt bűneinkért, hogy eltemették, és hogy harmadnapra feltámadt (1Kor 15:3-4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan lettek az emberek megváltva mielőtt Jézus meghalt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries