settings icon
share icon
Kérdés

Milyen kapcsolatban áll egymással az üdvösség és a bűnbocsánat?

Válasz


Mikor befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, akkor bűneink bocsánatában lesz részünk és elnyerjük lelki üdvösségünket. Ez azonban még messze nem minden. A Biblia világos tanítása szerint Isten megigazít (vagyis igazzá tesz) minket, megvált, és Jézus Krisztus engesztelő áldozatán keresztül megbékít magával. Az Ő értünk való vezeklése által szabaddá válunk, Szent Lelke által pedig új emberré, új teremtménnyé tesz minket Fiában. Mindezen teológiai igazságok csupán emberi kifejezések mindarra a csodálatos áldásra, mely Jézus Krisztusban lesz miénk, mikor életünk Megváltójának fogadjuk Őt. Bár az üdvösség és a bűnbocsánat egymással szorosan összefüggnek, jelentésük mégis némileg eltérő. A mai cikkünkben a két fogalom közti különbségre igyekszünk rávilágítani.

Az üdvösség szavunk a görög “sozo” magyar megfelelője, ami szó szerint annyit tesz, "megszabadítani, megmenteni". A üdvösség azt jelenti, hogy Isten felszabadít minket minden bűnünk jogos büntetése alól, és így nem kell megéljük az Istentől való örök elválasztást (Rómabeliekhez 6:23; Máté 25:46). Mikor elfogadjuk lelki üdvösségünk ajándékát, Isten megment minket attól a sorstól, amit megszolgáltunk, ami jogosan járna nekünk. Az üdvösség azonban ennél többet jelent, hiszen az üdvösséget nyert hívő egyben a bűn uraságától is megszabadul. A bűnnek már nincsen többé hatalma a megváltott ember életében (Rómabeliekhez 6:14). Az evilági múló, hiábavaló életről egyedül az Úr Jézusba vetett hit képes szemeinket a szelleben bővölködő és gyümölcsöző életre emelni, amit csak Krisztusban találunk meg (János 10:10; Galátziabeliekhez 5:22–23).

A bűnbocsánat szó a görög aphiemi kifejezés magyar fordítása. A görög eredeti a következő jelentést hordozza: "elengedni, feladni, nem tartani tovább". Mikor tehát elfogadjuk Jézus Krisztus megbocsátását, ami már jóval születésünk előtt készen várt ránk, akkor végleg törlik minden egyes gyarlóságunk, vétkünk és bűnünk hosszú lajstromát. A bűnbocsánat metaforikusan annak feleltethető meg, mikor elengedik egy személy adósságait. Mikor tehát Isten megbocsátja a bűneinket, akkor az pontosan azt jelenti, hogy semmi tartozásunk sincs már, hogy valósággal szabad emberek lettünk. Immáron minden bűnünk eltöröltetett. Isten az összes bűnünket - képletesen a szólva - a tenger mélyére vetette, és soha sem fogja felhozni, felhánytorgatni azokat, mint ahogyan meg sem emlékezik róluk (Zsoltárok 103:12).

Az üdvösség és bűnbocsánat szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Bűnbocsánat nélkül üdvösségben sem lehetne részünk. A üdvösség ajándékát elfogadva Isten elhárítja tőlünk bűneink következményeit. A bűnbocsánat pedig azt szavatolja, hogy bűneink tartozását örökre eltörli. Szemléltetésképp úgy is mondhatnánk, hogy a bűnbocsánat olyan, mintha Isten hitelpapírjainkat az adatmegsemmisítőben ledarálná, az üdvözülés pedig ahhoz hasonlítható, mintha Isten végleg kiszabadítani minket az adósok börtönéből. Dicsérjük az Ő Szent Nevét mindezen jótettéért, irántunk tanúsított hű szeretetéért! Kérjük Őt imában, hogy életünk valósággal visszatükrözhesse azt a hálát, amivel az Ő nagy kegyelmére szeretnénk válaszolni (Rómabeliekhez 12:1)!

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen kapcsolatban áll egymással az üdvösség és a bűnbocsánat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries