settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Jézus meghalt a bűneinkért?

Válasz


Egyszerűen fogalmazva, Jézus kereszthalála nélkül senkinek sem lehetne örökélete. Jézus maga mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6). Ebben a kijelentésben Jézus megmondja, miért volt szükség születésére, halálára és feltámadására: hogy utat készítsen a mennybe a bűnös embereknek, akik a maguk erejéből soha nem jutnának el oda.

Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, minden tekintetben tökéletesek voltak, és a paradicsomban éltek, az éden kertjében (1Mózes 2:15). Isten a maga képmására teremtette az embert, azaz szabadon hozhattak döntéseket. Az 1Mózes 3 leírja, hogy Ádám és Éva miként dőlt be a Sátán kísértésének és hazugságának. Ennek következtében engedetlenné váltak Isten akaratával szemben, és ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról, amelyről nem ehettek volna: „Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod" (1Mózes 2:16-17). Ez volt az ember első bűne, és ennek eredményeként az egész emberiség mind a fizikai, mind az örök halálnak ki van téve, mivel Ádámtól bűnös természetet örökölt.

Isten azt mondta, hogy mindenki, aki vétkezik, meghal, fizikai és lelki értelemben egyaránt. Ez az egész emberiség sorsa. De Isten az ő kegyelméből és irgalmából készített egy kiutat ebből a dilemmából, és a saját, tökéletes Fiának a vérét követelte a kereszten. Isten azt mondta: „vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (Zsidók 9:22), de a kiontott vér révén elérhető a megváltás. A Mózes törvénye (2Mózes 20:2-17) megoldást hozott az emberek számára, hogy „bűntelenné" és „igazzá" váljanak Isten szemében, mégpedig a bűnért való állatáldozatok révén. Ezek az áldozatok viszont ideiglenesek voltak, és valójában csak előképei voltak Krisztus tökéletes és egyszer s mindenkori áldozatának a kereszten (Zsidók 10:10).

Jézus azért jött és halt meg, hogy ő legyen az utolsó és végső áldozat, a tökéletes áldozat a bűneinkért (Kolossé 1:22, 1Péter 1:19). Azok számára, akik hisznek Jézusban, általa elérhetővé válik az örökélet ígérete, hogy „a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek (Galata 3:22). A „hit" és „hisznek" szavak kulcsfontossággal bírnak az üdvösségre nézve. A Krisztus kiontott vérébe vetett hit által nyerünk örökéletet. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék" (Efézus 2:8-9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Jézus meghalt a bűneinkért?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries