Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?


Kérdés: Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?

Válasz:
Az üdvösség a veszélyből vagy szenvedésből való szabadulás. Az ’üdvözít’ szó jelentése: megment, megvéd. A szó magában hordozza a győzelem, egészség és megtartás gondolatát. Alkalmanként a Biblia az üdvösség szót használja az ideig-óráig tartó testi szabadulásra, mint például Pál börtönből való szabadulására (Filippi 1:19).

Gyakrabban azonban az ’üdvösség’ szó az örök, szellemi szabadulással kapcsolatos. Amikor Pál a filippi börtönőrnek arról beszél, hogy mit kell tennie, ha üdvözülni akar, akkor a börtönőr örök sorsára utalt (Cselekedetek 16:30–31). Jézus az üdvözülést az Isten országába való bejutással tette egyenlővé (Máté 19:24–25).

Mitől menekülünk meg? A keresztyénség üdvösség-tana szerint a „harag” elől menekülünk, meg, azaz Isten bűn feletti ítéletétől (Róma 5:9; 1 Thesszalonika 5:9). A bűnünk elválasztott bennünket Istentől, és a bűn következménye a halál (Róma 6:23). A Bibliában található üdvösség a bűn következményeitől való szabadulásra utal, ezért a bűn eltávolítását is érinti.

Ki üdvözít? Egyedül Isten veheti el a bűnt, csak ő tud megmenteni bennünket a bűnért járó büntetéstől (2 Timóteus 1:9; Titusz 3:5).

Hogyan üdvözít Isten? A keresztyén üdvösség-tan szerint Isten bennünket Krisztus által üdvözít (János 3:17). Konkrétabban Jézus kereszthalála és az ezt követő feltámadása munkálta ki üdvösségünket (Róma 5:10; Efézus 1:7). A Szentírás egyértelmű álláspontja szerint az üdvösség Isten kegyes, ki nem érdemelt ajándéka (Efézus 2:5, 8) és csak a Jézus Krisztusba vetett hit által érhető el (Cselekedetek 4:12).

Hogyan kapjuk meg az üdvösségünket? Hit által üdvözülünk. Először is hallanunk kell az evangéliumot — a Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló örömhírt (Efézus 1:13). Majd hinnünk kell — teljesen az Úr Jézusban bízni (Róma 1:16). Ebben benne van a bűnbánat, a bűnről és Krisztusról való gondolkodásmód megváltozása (Cselekedetek 3:19), és az Úr nevének segítségül hívása (Róma 10:9–10, 13).

A keresztyén üdvösség meghatározása ez lehetne: „a bűn örökkévaló büntetésétől való szabadulás Isten kegyelméből, amit azok kapnak meg, akik hit által elfogadják Isten bűnbánatra és az Úr Jézusba vetett hitre vonatkozó feltételeit.” Az üdvösség egyedül Jézus által érhető el (János 14:6; Cselekedetek 4:12); egyedül Isten adhatja, és ő gondoskodik az üdvbizonyosságról is.

English
Vissza a magyar oldalra
Mi az üdvösség? Mit tanít a keresztyénség az üdvösséggel kapcsolatban?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől