settings icon
share icon
Kérdés

Van-e olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg?

Válasz


Isten újjászületett gyermeke számára nincs megbocsáthatatlan bűn. A hívő bűnei megbocsátást nyertek a kereszten, és azoknak, akik Krisztusban vannak, semmi kárhoztatásuk nincsen (Róma 8:1).

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa" (János 3:17). Egész szolgálata során Jézus Isten csodálatos és meglepő megbocsátását mutatta be. Zákeusnak (Lukács 19), a bűnös kánai asszonynak (Lukács 7), a galileai bénának (Lukács 5) az Úr egyaránt megbocsátott. Nem számított, mit tettek, Isten megbocsátott. „Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában" – mondta Jézus a Máté 21:31-ben.

Jézus kijelentése a kereszten – Elvégeztetett (János 19:30) – azt jelenti, hogy a bűn büntetését teljes mértékben elhordozta. Az „elvégeztetett"-ként fordított görög szó a tetelestai. Csodálatos szó. Számlákra szokták rányomni, és az a jelentése, hogy „teljesen ki van fizetve". És amikor egy elítélt letöltötte a büntetését és kiengedték, egy táblát szegeztek az ajtójára, amelyen ugyancsak ez a szó állt, és azt jelentette, hogy az illető már nem tartozott a társadalomnak.

Az Úr Jézus Krisztus élőáldozattá vált a bűneinkért, Isten Bárányává, „aki magára veszi az egész világ összes bűnét" (János 1:29, Egyszerű). Övé volt a tökéletes áldozat (Zsidók 9:14). Azoknak, akik hisznek Krisztusban, minden elkövetett vagy elkövetendő bűne megbocsátást nyer. „Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől (1János 1:7, kiemelés tőlem). Az 1Korinthus 6:9-10 felsorol egy rakás botrányos bűnt, amelyek korábban a korinthusiakat jellemezték. Pál ezzel a listával vezet el az igazsághoz: „de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által (11. vers). Bűneik eltöröltettek, és olyan messzire vetette el őket Isten, mint amilyen „messze van napkelet napnyugattól" (Zsoltárok 103:12).

Fontos megérteni, mit jelent Isten bűnbocsánata. Csak az Úr Jézus által jöhetünk Istenhez. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6). Isten mindenkinek megbocsát, aki elfogadja Jézust (János 3:16, ApCsel 10:43), de azoknak, akik elutasítják az Úr Jézust, nem bocsát meg, és nem törli el a bűneit (1János 5:12). Isten minden bűnt megbocsát Krisztusban. Azoknak, akik nincsenek Krisztusban, nem bocsát meg: Aki „nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (János 3:36).

János az első levelét újjászületett hívőknek írta, és ezt az ígéretet jegyezte fel: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1János 1:9). Mindnyájan vétkezünk (1János 1:8). De amikor vétkezünk, akkor Isten kegyelme készen áll megbocsátani a gyermekeinek és helyreállítani a kapcsolatot.

Az 1János 1:9 elején található ha szócska feltételt jelez: ha 'megvalljuk'. Ez a szó a görögben a homologia (szó szerint: „ugyanaz a szó"), és azt jelenti: „ugyanazt a dolgot mondani". Megvallani a bűneinket annyit tesz mint egyetérteni Istennel azzal kapcsolatban. Isten megbocsátása nem ad zöld utat a bűn folytatására. Nem vehetjük a kegyelmet félvállról (Róma 6:1-2), hanem az újjászületett hívő, aki Istennel jár közösségben, még érzékenyebb lesz a bűnre, és igyekszik rögtön megvallani az Úrnak.

A Szentírás egyik legszebb igazsága az, hogy Isten ingyen megbocsát. Mivel Isten kegyelme végtelen, Isten határtalan mennyiségű bűnt hajlandó megbocsátani Krisztusban. Egyetlen bűn sem esik kívül Isten kegyelmén. „...ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem" (Róma 5:20). Megtérése előtt Pál apostol „őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember" volt (1Timóteus 1:13). Azt tartotta magáról, hogy első a bűnösök között, de miután megtalálta Isten kegyelmét, azt mondta: „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok" (1Timóteus 1:15). Ha Isten üdvözítette Pált, bárkit üdvözíthet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Van-e olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries