settings icon
share icon
Kérdés

Miért olyan fontos a hit általi megigazulás tana?

Válasz


A hit általi megigazulás tana különbözteti meg a keresztyénséget a többi más hitrendszertől. Minden vallásban, illetve a keresztyénség egyes ágaiban az ember maga készíti az útját Isten felé. Csak az igazi, biblikus keresztyénségben üdvözül az ember kegyelemből, hit által. Csak ha megvizsgáljuk a Bibliát, akkor látjuk, hogy a megigazulás hit által történik, nem cselekedetek által.

A megigazult szó jelentése: „igaznak nyilvánított, igazként kezelt". Egy hívő számára a megigazulás Isten tette, amely nemcsak megbocsátja a hívő bűneit, hanem fel is ruházza őt Krisztus igazságosságával. A Biblia számos helyen állítja, hogy a megigazulás csak hit által nyerhető el (pl. Róma 5:1, Galata 3:24). A megigazulást nem lehet saját tetteinkkel kiérdemelni; Jézus Krisztus igazságossága fed be minket (Efezus 2:8, Titusz 3:5). A hívő, minekutána igaznak nyilvánítják, mentes lesz a bűn büntetésétől.

A megigazulás Isten befejezett munkája és pillanatszerű, szemben a megszentelődéssel, ami egy hosszantartó növekedési folyamat, amely által egyre inkább krisztusivá válunk (megtérés, vö. 1Korinthus 1:18, 1Thesszalonika 5:23). A megszentelődés a megigazulást követi.

A megigazulás tanának megértése elengedhetetlen a hívő számára. Először is, a megigazulás és kegyelem tudatában kíván az illető jó cselekedeteket végrehajtani és lelkileg növekedni, így a megigazulás megszentelődéshez vezet. Ugyanakkor, tekintve, hogy a megigazulás Isten befejezett munkája, a hívő biztos lehet üdvösségében. Isten szemében a hívő rendelkezik azzal az igazságossággal, amely az örök élethez szükséges.

Amikor egy személy megigazul, semmi egyébre nincs szüksége ahhoz, hogy a mennybe bebocsátást nyerjen. Mivel a megigazulás a Krisztusba vetett hitre alapul, az értünk végzett munkájára, a saját tetteink érvényüket vesztik az üdvösség szempontjából (Róma 3:28). Vannak komplex teológiával rendelkező, nagy vallási rendszerek, amelyek a cselekedetek általi megigazulás tanát hirdetik. De ők egy másik evangéliumot hirdetnek, „pedig nincsen más" (Galata 1:6-7).

Ha nem értjük meg az egyedül hit általi megigazulás tanát, akkor nem tudjuk igazán felfogni a kegyelem dicső ajándékát sem, hiszen Isten meg nem érdemelt jóindulata az elménkben érdemmé válik, és elkezdjük azt hinni, hogy megérdemeljük az üdvösséget. A hit általi megigazulás tana segít megtartani „a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűséget" (2Korinthus 11:3). Ha ragaszkodunk a hit általi megigazuláshoz, akkor nem dőlünk be annak a hazugságnak, hogy ki tudjuk érdemelni a mennyet. Nincs az a rituálé, szentség (sákramentum) vagy tett, amely méltóvá tehetne minket Krisztus igazságosságára. Csakis a hitünkre adott kegyelem az, amely által Isten a Fia szentségét nekünk tulajdonítja. Mind az Ó-, mind az Újszövetség azt tanítja: „Az igaz ember hitből él" (Habakuk 2:4, Róma 1:17, Galata 3:11, Zsidók 10:38).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért olyan fontos a hit általi megigazulás tana?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries