settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a megújulás a Biblia szerint?

Válasz


Egy másik szó a megújulásra az újjászületés, ahogy a biblia is nevezi. Az újjászületés különbözik a megszületéstől, mikor is testileg megfogantunk és bűnös természetet örököltünk. Az újonnan való születés lelki, szent és mennyei síkon történik, aminek következtében lelkileg feléledünk. Míg Krisztus meg nem eleveníti (meg nem újítja), természetes állapotában az ember bűneiben halott. A megelevenítésre akkor kerül sor, amikor az illető hitét Krisztusba veti (Efezus 2:1).

A megújulás gyökeres változást jelent. Ahogy a testi születésünk eredményeként egy új egyén lépett a fizikai világba, úgy a lelki születésünk eredményeként egy új személy lép a mennyei világba (Efezus 2:6). A megújulás után elkezdjük meglátni, meghallani és kutatni az isteni dolgokat, vagyis egy hittel és szentséggel teli életet kezdünk élni. Immár Krisztus formálódik a szívünkben, isteni természetben részesülünk, hiszen új teremtmények vagyunk (2Korinthus 5:17). Ennek az átváltozásnak Isten, és nem az ember a forrása (Efezus 2:1,8). Isten hatalmas szeretete és ingyenes ajándéka, gazdag kegyelme és bőséges irgalma okozza az újjászületést. Hatalmas ereje, amellyel feltámasztotta Krisztust a halálból, a bűnösök újjászülésében és a megtérésében jelenik meg (Efezus 1:19-20).

A megújulás elengedhetetlen. A bűnös emberi test nem állhat meg Isten jelenlétében. Nikodémussal való beszélgetésekor Jézus kétszer is mondta, hogy ahhoz, hogy meglássuk Isten országát, újonnan kell születnünk (János 3:3,7). A megújulás nem opcionális, mivel „[a]mi testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az" (János 3:6). A testi születés alkalmassá tesz a földi életre, a lelki újjászületés alkalmassá tesz a mennyei életre. Ld. Efezus 2:1; 1Péter 1:23; János 1:13; 1János 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18.

A megújulás része Isten munkájának, amelyet az üdvösség pillanatában végez értünk, együtt az elpecsételéssel (Efezus 1:14), örökbefogadással (Galata 4:5), megbékítéssel (2Korinthus 5:18:20), stb. A Jézus Krisztusba vetett hit eredményeként a megújulás során Isten lelkileg feléleszti az embert. Az üdvösséget megelőzően nem Isten gyermekei voltunk (János 1:12-13), hanem a harag gyermekei (Efezus 2:3, Róma 5:18-20). Az üdvösség előtt degeneráltak voltunk, utána pedig regeneráltak lettünk. A megújulás eredményeként békességre jutunk Istennel (Róma 5:1), új életet (Titusz 3:5, 2Korinthus 5:17) és örök fiúságot (János 1:12-13, Galata 3:26) kapunk. Az újjászületés indítja el azt az üdvfolyamatot, amely révén olyan emberré leszünk, amilyennek Isten látni szeretne (Róma 8:28-30).

A megújulás egyetlen módja a Krisztusnak a kereszten elvégzett munkájába vetett hit. Sem a számos jó cselekedet, sem a törvény betartása nem képes újjászülni a szívet. „Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte" (Róma 3:20). Csak Krisztus alkalmas a romlott emberi szív kezelésére. Nem újraszerveződésre, renoválásra vagy újraformálódásra van szükségünk, hanem újjászületésre.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a megújulás a Biblia szerint?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries