settings icon
share icon
Kérdés

Lesz-e második esély az üdvösségre a halál után?

Válasz


Bár a második esély gondolata vonzó lehet, a Biblia azt tanítja, hogy a halál véget vet minden lehetőségnek. A Zsidók 9:27-ben azt olvassuk, hogy mindenki meghal, és utána jön az ítélet. Ezért amíg az ember életben van, van második, harmadik, negyedik, ötödik, stb. esélye, hogy elfogadja Krisztust és megtérjen (János 3:16, Róma 10:9-10, ApCsel 16:31). Ha már meghalt, nincs több esélye. A purgatórium, ahova az emberek kerülnek a haláluk után, hogy megfizessenek a bűneikért, minden bibliai alapot nélkülöz, és inkább a római katolikus egyházra jellemző.

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik a hitetlenekkel a halál után, nézzük meg a Jelenések 20:11-15-öt, amely a nagy fehér trón ítéletét írja le. Itt kerül sor a könyvek kinyitására, és „a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint." A könyvek a megítélendő személyek minden tettét és gondolatát tartalmazzák, és a Róma 3:20-ból tudjuk, hogy „a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte." Ezért azok, akik a tetteik és gondolataik alapján ítéltetnek meg, pokolra lesznek ítélve. A Krisztusban hívők viszont, nem a cselekedetek könyve alapján fognak megítéltetni, hanem az ő nevük egy másik könyvben fog szerepelni: a Bárány életkönyvében (Jelenések 21:27). Ezek azok, akik hittek az Úr Jézusban, és csak ők mehetnek be a mennybe.

Mindenki, akinek a neve a Bárány életkönyvében szerepel, „már a világ teremtése előtt" üdvösséget nyertek (Efézus 1:4) Isten szuverén üdvözítő kegyelme által, és tagjai a Jézus Krisztus egyházának, és a menyasszonyát képezik. Nekik nincs szükségük második esélyre az üdvösséghez, mert az üdvösségüket Krisztus garantálta. Krisztus kiválasztotta, megváltotta és meg is tartja őket. Senki sem választhatja el őket tőle (Róma 8:39). Azok, akikért Jézus meghalt, Ő tesz róla, hogy üdvözüljenek. Azt mondta, hogy akit „nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön" (János 6:37), és „örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből" (János 10:28). A hívőknek nincs szükségük második esélyre, mert az első esélyük elegendő volt.

Mi van azokkal, akik nem hisznek? Nem térnének meg és hinnének, ha kapnának egy második esélyt? A válasz nem, hiszen a szívük állapota nem változna meg pusztán attól, hogy meghaltak. A szívük és elméjük „ellenséges" Istennel szemben, és még akkor sem térnének hozzá, ha szemtől szemben állnának vele. Ez a gazdag és Lázár történetéből egyértelművé válik (Lukács 16:19-31). Ha volt bárki, akinek meg kellett volna térnie, miután második esélyt kapott az igazság megismerésére, az a gazdag ember volt. De bár a pokolban szenvedett, csak annyit kért, hogy Ábrahám küldje vissza Lázárt a földre, hogy figyelmeztesse a testvéreit, hogy ne jussanak ők is erre a sorsra. Nem volt megtérés a szívében, csak sajnálat az állapota iránt. Ábrahám válasza mindent elmond: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül" (Lukács 16:31). Ebből is látható, hogy a Szentírás bizonyságtétele elegendő az üdvösségre azok számára, akik hisznek, és semmiféle más kijelentés nem hoz üdvösséget azoknak, akik nem hisznek. Sem a második, harmadik vagy negyedik esély nem lenne elég, hogy a kőszívből hússzív legyen.

A Filippi 2:10-11-ben ez áll: „…Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Egy nap mindenki le fog borulni Jézus előtt, és el fogja ismerni, hogy Úr és Megváltó. Akkor azonban késő lesz üdvösségen gondolkodni. A halál után csak ítélet vár a hitetlenekre (Jelenések 20:14-15). Ezért kell már ebben az életben bíznunk benne.

EnglishVissza a magyar oldalra

Lesz-e második esély az üdvösségre a halál után?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries