settings icon
share icon
Kérdés

Isten meg fog bocsátani nekem? Képes Isten megbocsátani nekem?

Válasz


A szégyen és kétségbeesés hullámai összecsaptak fejed fölött? Gyötörnek múltbéli tetteid? Netán azon tűnődsz, hogy egyáltalán lehet-e valaha megbocsátásban részed? Mikor ráébredünk bűneinkre, akkor szinte természetes, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, és hogy minden reménytelennek tűnik. A mély szégyenérzetünk azt sugallja, hogy még ember sem volna képes megbocsátani nekünk, nem hogy Isten. Odáig is eljuthatunk, hogy már azt sem hisszük, hogy ebben a tudatban tovább tudjuk folytatni életünket. Elképzelhető azonban, hogy mégiscsak van valós remény?

Hallottál már arról, hogy Isten egy kegyelmes és megbocsátó Isten? Hallottál már az irántad való nagy szeretetéről? Kezdjük máris a jó hírrel: Isten megbocsátása és irgalma mindenkire-, tehát minden egyes emberre kiterjed. Nem számít, hogy mit tettél, vagy milyen mélyre süllyedtél, Isten így is képes és hajlandó megbocsátani neked.

A Biblia világos tanítása szerint minden valaha élt és születendő ember bűnös (Rómabeliekhez 3:23). A bűn végső következménye pedig a szellemi halál, ami nem más, mint az Istentől való örök elválasztás. Ha valamit, akkor ezt mindannyian kiérdemeltük (Rómabeliekhez 6:23). Lehet, hogy ez megrázóan hangzik, de az örök következményük tekintetében semmi különbség sincs bűn és bűn között: mindegy, hogy irigyek voltunk, vagy erőszakot követtünk el valakin, mindegy, hogy egyszer gyűlöletteljesen gondolkodtunk valakiről, vagy hogy megöltünk valakit, mindegy, hogy pletykálkodtunk, vagy hamis tanúbizonyságot tettünk, mindegy, hogy loptunk, csaltunk vagy hazudtunk – a bűneink következményei egy napon utolérnek minket, kárhoztatásunk pedig jogos. Szellemi szempontból a bűn egy “mindent vagy semmit” szituációhoz hasonlítható: ha Isten egyetlen törvénye ellen is vétettünk, akkor az igazság egész rendszerét húztuk sárba. Bár nagyon sokan gondolják, hogy Isten az alapján ítél meg minket, hogy “jó tetteink” túlsúlyban vannak-e “gonosz tetteinkkel” szemben, ez azonban egy hazug vallásos képzet. Istennek valójában egyetlen dolog számít ebben a tekintetben, függetlenül attól, hogy mit követtünk el, ez pedig az, hogy hajlandóak vagyunk-e elfogadni az Ő megbocsátását, vagy sem.

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3:16-18).

Isten személyesen maga készítette el a megbocsátás útját. Ez az út pedig nem csak egyes bűnökből vezet vissza Hozzá, hanem az összes elképzelhető bűnből. Nem létezik olyan kimondhatatlan vétség, amit Isten ne tudna-, vagy ne akarna megbocsátani. Mindegy, hogy milyen szörnyűséges dolgot tettél, Isten megbocsát, ha szívedből elhiszed, hogy Ő képes és hajlandó megbocsátani neked (is).

A megbocsátásnak azonban egyetlen módja létezik. Isten nem azért bocsát meg neked, mert szabadkozol, hogy te, ilyet, soha, de soha többet nem teszel. Nem is azért, mert ennyi meg annyi jó tetteddel kompenzálod bűnöd. Nem. Ő csak azért bocsát meg Neked, mert Jézus Krisztus kifizette helyetted a számlát, bűneid büntetését Ő vette magára.

Na, de tulajdonképpen ki is ez a Jézus figura? Jézus Krisztus maga Isten teljessége, Aki teljességgel emberré lett. Földi szolgálata során (is) bűntől mentes, tökéletes életet élt. Bár egyetlen bűne sem volt, mégis kereszthalálra ítélték, és Ő a bűnösöknek kijáró sorsot elvállalva, a bűnösök halálát halta a keresztfán. Isten Szava, a Biblia, így magyarázza ezt: “Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne” (2.Korinthusbeliekhez 5:21). Jézus Krisztus tehát magára vállalta a mi bűneink minden kínos következményét, hogy nekünk már soha ne kelljen azokat elszenvedni, és szabadon távozhassunk. Ő saját vére árán váltott meg minket, kegyelemben csak Őáltala részesülhetünk.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus mindig az igazat szólta, továbbá hogy az értünk tett helyettesítő áldozata hatásos volt, ugyanis feltámadt a halálból (1.Korinthusbeliekhez 15:3-4, 20-22). Jézus – minden emberhez hasonlóan meghalt – el is temették, Ő azonban testben feltámadt, és ezzel egyszer és minden korra győzelmet vett a bűn minden hatalma és a halál felett. Ezáltal tette lehetővé számunkra, hogy ne ragadjunk meg bűneinkben, a szégyenben és az örökös lelkifurdalásban. Áldozata által készítette el nekünk azt az utat, ami a kétségbeesésből egyenesen a túláradó életbe vezet (János 10:10). Ő ma is megbocsátását és harmatkönnyű kegyelmét kínálja nekünk, ha hajlandóak vagyunk bízni Őbenne.

Te is Isten megbocsátásában akarsz részesülni? Akkor erre nincs jobb időpont, mint a mai nap! Azonban nem a hosszú, és magasztos imád miatt kegyelmez meg neked Isten, olyan ima ugyanis nem létezik, ami képes elvenni a bűnök jogos büntetését. (Amint ezt feljebb kifejtettük, erre kizárólag Jézus Krisztus értünk tett áldozata képes.) Nem az ima milyensége a lényeg, hanem az imában megnyilvánuló hit. Ha tehát szívedből hiszed, hogy Isten minden büntetést el akar venni Tőled, akkor elmondhatod ezt-, vagy egy ehhez hasonló imát. A lényeg nem a szavakon van, hanem azon, hogy a szavak a szíved mélyéből jöjjenek: “Istenem, tudom hogy vétkeztem az igazság ellen, hogy vétkeztem Te ellened. Tudom, hogy ezért megérdemlem, hogy örökké el legyek választva Tőled. Azt is megértettem már, hogy semmit sem adhatok Neked, hogy semmit sem tudok azért tenni, hogy a saját erőfeszítéseimből igazuljak meg szemeidben. Hiszem azonban, hogy Te utat készítettél nekem, amin eljutok Hozzád. Hiszem, hogy Te elküldted Fiadat értem, Aki tökéletesen bűnmentes életet élt, meghalt, viszont fel is támadt. Mindezt értem, és helyettem tette. Te saját magad fizetted meg bűneim árát, így nekem már nincsen tartozásom, hanem szabadon mehetek Hozzád, hogy együtt örülhessünk. Köszönöm Úr Jézus, hogy Te megbocsátottál nekem. Én hiszek Benned. Kérlek vedd el a szégyenem, és vezess engem új életre! Köszönöm, hogy bízhatok abban, hogy Te mindezt megteszed értem. Köszönöm, hogy Te készítetted el a megbocsátás útját, és hogy immáron gyermekeddé fogadtál engem. Ámen!”

Ha ezt az imát szívből mondtad el, akkor a bűneid megbocsáttattak. Jézus Krisztusban új teremtménnyé lettél (2.Korinthusbeliekhez 5:17), és Isten gyermekévé váltál (János 1:12-13). Magasztald hát Istent, mert leszakította rólad a szégyen minden kötelét, és összetörte a kétségbeesés igáját.

Mi, itt a gotquestions.org csapatánál, ugyanúgy a bűnből jövünk, és éppúgy Isten kegyelmében részesültünk, mint Te most. Értjük és átérezzük azt a helyzetet, amiben éppen vagy. Tudasd kérlek velünk, hogy elfogadtad Isten kegyelmét, éshogy befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe azzal, hogy rákattintasz az alábbi linkre: “Ma befogadtam Jézus Krisztust a szívembe”. Köszönjük, hogy ezáltal mi is részesek lehetünk az örömödben! Isten áldjon testvérünk!

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten meg fog bocsátani nekem? Képes Isten megbocsátani nekem?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries