settings icon
share icon
Kérdés

Mi az evangélium lényege?

Válasz


Az evangélium szó jelentése: „jó hír", és legjobban úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez a bűnbocsánatról és Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról szóló üzenet. Lényegében ez Isten menekülési terve azok számára, akik hinni fognak a Fiú Istenben, hogy megbékélhessenek egy igaz és szent Istennel. A Biblia világosan elénk tárja ennek az üdvözítő üzenetnek a lényegét.

Az első korinthusi levélben Pál apostol leírja az evangélium tartalmát: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hivőkké. [sic!] Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon" (1Korinthus 15:1-4).

Ebben a szakaszban az evangélium három lényeges elemét találjuk. Az első kifejezés, miszerint „meghalt a mi bűneinkért", nagyon fontos. Ahogy a Róma 3:23 is mondja: „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének." Mindenkinek, aki az Isten trónjához járul üdvösségért, el kell ismernie a bűn valóságát. Ahhoz, hogy a megbocsátás megvalósulhasson, a bűnösnek el kell ismernie a vétkéből fakadó reménytelen állapotát Isten előtt, és meg kell értenie, hogy „a bűn zsoldja a halál" (Róma 6:23). E nélkül az alapigazság nélkül egy evangélium üzenet sem teljes.

Másodszor, Krisztus személye és munkája elengedhetetlen elemei az evangéliumnak. Jézus egyszerre Isten (Kolossé 2:9) és ember (János 1:14). Jézus egy bűntelen életet élt, amire mi sosem lennénk képesek (1Péter 2:22), és Ő az egyetlen, aki meghalhat egy bűnös helyett. A végtelen Isten ellen elkövetett bűn végtelen áldozatot követel. Ezért minden ember, aki véges, vagy végtelen ideig kell fizetnie a büntetést, vagy a végtelen Krisztusnak kell megfizetnie érte. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megfizesse a tartozásunkat Istennek a bűneinkért, és azok, akiknek a Jézus áldozata fedezi a tartozását, a király gyermekeiként örökölni fogják Isten országát (János 1:12).

Harmadszor, Krisztus feltámadása is lényeges eleme az evangéliumnak. A feltámadás Isten erejének a bizonyítéka. Csak az élet teremtője képes visszahozni a halálból, képes ezt az utálatosságot, ami maga a halál, visszafordítani, és képes a halál fullánkját eltávolítani és a sír erejét legyőzni (1Korinthus 15:54-55). Ráadásul, a többi vallástól eltérően a keresztyénségnek olyan alapítója van, aki felülkerekedett a halálon, és követőinek is ezt ígéri. Minden más vallást olyan ember és próféta alapított, akik a sírban végezték.

Végül, Krisztus ingyen ajándékként adja az üdvösséget (Róma 5:15, 6:23), amit csak hit által lehet elfogadni, függetlenül a cselekedeteinktől vagy érdemeinktől (Efézus 2:8-9). Ahogy Pál apostol mondta, az evangélium Isten ereje „minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is" (Róma 1:16). Ugyanez az ihletett szerző mondta: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz" (Róma 10:9).

Ezek tehát az evangélium nélkülözhetetlen elemei: minden ember bűnössége, Krisztus halála a kereszten a bűnök eltörlése érdekében, Krisztus feltámadása az Őt követők örökéletének érdekében, és az üdvösség ingyen ajándéka.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az evangélium lényege?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries