settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a Jézusba vetett hit?

Válasz


Sok ember beszél “Jézus Krisztus hitéről”, azonban mit is jelent ez pontosan?

A Szentírásban Jézus Krisztus hite rokonértelmű azzal, hogy hisszük, Jézus Krisztus a Megváltó. A Rómabeliekhez írt levél 3:22-23 ma is így szól hozzánk: “Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Mikor hitünket Jézus Krisztusba vetjük, és szívünket átadjuk Neki, akkor Isten az Úr Jézus igazságosságát tulajdonítja nekünk.

A Jézusba vetett hit egyben azt jelenti, hogy bízunk Őbenne. Tesszük ezt gyermeki őszinteséggel és egyszerűséggel, teljes szívünkből, minden fenntartás nélkül. Az egyik alkalommal, mielőtt Jézus két vak ember szemét megnyitotta, így kérdezte őket: “Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem?”, azaz hogy képes szemük világát megadni nekik. “Mondának néki: Igen, Uram.” Ekkor Jézus így felelt: “Legyen néktek a ti hitetek szerint” (Máté 9:28-29). Ezek az emberek, nemes egyszerűséggel, elhitték Isten irántuk való jóságát, hittek az Ő hatalmában, és szemeik megnyíltak.

Jézus Krisztus hitére jutva abban is hiszünk, hogy az Úr Jézus maga Isten teljessége, Aki testben megszületett közénk. Hiszünk az értünk tett áldozatában, azaz hogy a mi bűneink jogos büntetését Ő szenvedte el a kereszten, hisszük, hogy meghalt, és (testben) föltámadt. A Jézus Krisztus személyébe-, és a halál feletti győzelmébe vetett hit az, ami örök életre visz, ami valósággal képes lelkünket megváltani (lásd Rómabeliekhez 10:9-10; 1.Korinthusbeliekhez 15:3-4). “Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született” (1.János 5:1).

János evangéliumának 3:16 igerésze ma is így hirdeti Isten túláradó szeretetét az egész világnak: “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A kulcs tehát maga a hit, így válaszolunk Isten irántunk való szeretetére.

Hit nélkül bűneinkben maradunk, és nem nyerünk bebocsátást Isten változhatatlan jelenlétébe, az Ő örök nyugodalmába, a mennybe. A Jézusba vetett hit által azonban Isten gyermekeiként léphetünk be országába (János 1:12).

A Jézusba vetett hit egyben azt is jelenti, hogy a megváltás minden más (állítólagos) útját elvetjük. Az egyszerűen nem megy, hogy bízunk Jézusban, meg a vallásos odaadásunkban, meg a saját erőfeszítéseinkben és jóságunkban, meg a szentek egész seregében, meg önjelölt közvetítőkben ember és Isten között, meg, meg, meg... Egyedül az Úr Jézusba vetjük minden bizodalmunk. “És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (Apostolok Cselekedetei 4:12). A megváltás ajándéka kizárólagos jellegű, ugyanis Jézus az út, nem pedig egy (valamiféle) út (János 14:6).

Hozzuk le most azonban az elméleti síkról ezt a témát! A kérdés személyesen neked szól: Készen állsz arra, hogy higgy Jézus Krisztusban? Bízol abban, hogy Ő képes és hajlandó megmenteni téged?

Mivel az imák a szívünk mélyéből fakadnak, ezért nem egy kaptafára készülnek, és így értelemszerűen nem is létezik egy “helyes” ima. Ha tehát a szívedben “igennel” felelsz az előbbi kérdésekre, akkor elmondhatod ezt-, vagy egy ehhez hasonló imát.

“Édes Istenem, felismerem, és elismerem, hogy én csak egy bűnös ember vagyok, és hogy saját erőfeszítéseimből-, és minden jó tettemmel együtt sem vagyok méltó arra, hogy bebocsátást nyerjek a Te országodba, a mennybe. Én azonban hitemet a Te egyszülött Fiadba, Jézus Krisztusba, vetem, Aki meghalt értem a kereszten, de feltámadt, hogy nekem örök életem lehessen. Mától csak Őbenne bízom. Kérlek bocsásd meg minden bűnömet, és támogass abban, hogy csak Neked élhessem életemet. Köszönöm, hogy Te elfogadtál és befogadtál engem! Köszönöm, hogy Te örök életet adtál nekem.”

Ha az itt olvasottak hatására letetted ma Jézus Krisztus kezébe az életed, akkor kérlek jelezd ezt nekünk azzal, hogy rákattintasz az alábbi linkre: “Ma befogadtam Jézus Krisztust a szívembe”. Köszönjük, hogy örömödben mi is részesek lehetünk!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a Jézusba vetett hit?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries