settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása?

Válasz


Jézus feltámadása több okból is fontos. Először is, Isten hatalmas erejéről tesz bizonyságot. Aki a feltámadásban hisz, az Istenben hisz. Ha létezik Isten, ha ő teremtette a világegyetemet és hatalma van fölötte, akkor arra is van hatalma, hogy feltámassza a halottat. Ha nincs ilyen hatalma, akkor nem méltó hitünkre és imádatunkra. Csak az támaszthat fel a halál után, aki az életet teremtette, csak ő fordíthatja vissza a halál utálatosságát, és csak ő veheti el a halál fullánkját és a sírbolt diadalát (1 Korinthus 15:54–55). Jézus sírból való feltámasztásával Isten élet és halál feletti abszolút mindenhatóságáról tesz bizonyságot.

Másodszor, Jézus feltámadása az emberek feltámadásának, azaz a keresztyén hit alaptételének tanúbizonysága. Más vallásoktól eltérően a keresztyénség alapítója a halál fölé emelkedik, és ígérete szerint követőivel is ez történik majd. Minden más vallást olyan emberek, próféták alapítottak, akik életük befejeztével sírba kerültek. Keresztyénként megnyugtató dolog tudni, hogy a mi Istenünk emberré lett, meghalt a bűneinkért és feltámad a harmadik napon. A sír nem tarthatta fogva. Ő él, és a mennyben az Atyaisten jobbján ül.

Az 1 Korinthus 15-ben Pál részletesen tárgyalja Krisztus feltámadásának jelentőségét. Korinthusban voltak olyanok, akik nem hittek a halottak feltámadásában. Ebben a fejezetben Pál hat szörnyű következményét mutatja be annak, ha nem lenne feltámadás: 1) a Krisztusról szóló igehirdetés értelmetlen lenne (14. vers); 2) a Krisztusba vetett hit haszontalan lenne (14. vers); 3) a feltámadás összes szemtanúja és hirdetője hazug lenne (15. vers); 4) senki nem menekülhetne meg a bűnéből (17. vers); 5) az összes eddigi hívő keresztyén elkárhozott volna (18. vers); és 6) a keresztyének lennének a legsajnálatraméltóbb emberek a földön (19. vers). „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje” (20. vers), és ez garantálja, hogy mi is követjük őt a feltámadásban.

Isten ihletett Igéje afelől biztosítja a hívő embert, hogy fel fog támadni, amikor Jézus Krisztus az elragadtatáskor visszajön az ő Testéért (a Gyülekezetért). Ez a reménység és meggyőződés fogalmazódik meg Pál csodálatos énekében az 1 Korinthus 15:55-ben: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?”

Hogyan kapcsolódik ez a néhány záróvers a feltámadás jelentőségéhez? Pál válasza: „…hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (58. vers). Arra emlékeztet bennünket, hogy mivel tudjuk, hogy fel fogunk támadni, Krisztusért elszenvedjük az üldöztetést és a veszélyeket (29–31. vers), mint ahogyan ő is tette. A több ezer mártír példáját követhetjük, akik a történelem során a feltámadás által örömmel cserélték földi életüket örökéletre.

A feltámadás minden hívő ember győzedelmes és dicsőséges diadalma. Jézus Krisztus meghalt, eltemettetett és harmadnapon feltámadt a Szentírás szerint. És eljön ismét! A Krisztusban meghaltak feltámadnak, akik pedig a visszajövetelekor életben vannak, átváltoznak és új, megdicsőült testet kapnak (1 Thesszalonika 4:13–18). Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása az üdvösség szempontjából? Bemutatja, hogy Isten elfogadta Jézus nevünkben bemutatott áldozatát. Bizonyítja, hogy Istennek van hatalma feltámasztani bennünket a halottak közül. Garantálja, hogy nem maradnak halottak, akik Krisztusban hisznek, hanem feltámadnak az örökéletre. Ez a mi áldott reménységünk!

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontos Jézus Krisztus feltámadása?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries