settings icon
share icon
Kérdés

Mennyire könnyű hinni?

Válasz


Kegyelemből van üdvösségünk, hit által (Efezus 2:8). Vannak, akik ebből arra következtetnek, hogy ennek megfelelően nincs szükség arra, hogy odaszánjuk magunkat a keresztyén tanítványi életre, igazolva üdvösségünket. Mások azt gondolhatják, hogy az egyén attól üdvözül, hogy elmondott egy imádságot – de anélkül, hogy valóban meg lenne győződve vagy valóban hinne Krisztusban. Elmondani egy imát nem nehéz, de az üdvösség többről szól, mint szavak elhangzásáról.

A vita nagy része szükségtelen, és a Szentírás félreértésén alapul. A Biblia világosan tanítja, hogy az üdvösség egyedül kegyelemből van, egyedül hit által, és egyedül Krisztus által. Az Istentől ajándékba kapott hit üdvözít. De az Efezus 2:10 az üdvösség eredményeiről beszél: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." Ahelyett, hogy a saját akaratunk egyszerű cselekedetei üdvözítenének, a mindenható Isten keze üdvözít minket – a maga akaratából és a maga céljára. Szolgái vagyunk, és attól a pillanattól fogva, hogy hit által üdvösséget nyerünk, egy olyan útra lépünk, amely előre elkészített jó cselekedetekkel van kikövezve, hogy igazolják üdvösségünket. Ha semmi bizonyítéka nincs a növekedésnek és jó cselekedeteknek, joggal kételkedhetünk abban, hogy valóban megtértünk-e. „...a hit cselekedetek nélkül megholt" (Jakab 2:20), és a halott hit nem üdvözítő hit.

Az „egyedül hit által" nem azt jelenti, hogy néhány hívő Krisztus tanítványa lesz, és Őt követi, néhány meg nem. A „testi hívő" fogalma, mint a nem-lelki hívők külön kategóriája teljesen nélkülöz minden bibliai alapot. A testi hívő gondolata azt feltételezi, hogy az illető elfogadhatja Krisztust megváltóként egy vallásos élmény révén, de soha nem adja semmi jelét egy megváltozott életnek. Ez egy hamis és veszélyes tanítás, mivel felmentést ad számos istentelen életformára: lehet, hogy valaki egy meg nem tért házasságtörő, hazug vagy tolvaj, de „üdvössége van", mivel gyerekkorában elmondott egy imát, csak éppen testi keresztyénként él. A Biblia sehol nem támasztja alá azt az elgondolást, hogy egy igazi hívő egész életében testi marad. Ezzel szemben az Isten igéje szerint két fajta ember létezik: keresztyén és nem-keresztyén, hívő és hitetlen, azok, akik fejet hajtottak Krisztus úrsága előtt és azok, akik nem (ld. János 3:36, Róma 6:17-18, 2Korinthus 5:17, Galata 5:18-24, Efezus 2:1-5, 1János 1:5-7, 2:3-4).

Noha az üdvösség bizonyossága egy bibliai tény Krisztus befejezett üdvözítő munkája révén, bizonyára az is igaz, hogy vannak, akik úgy tűnik, hogy „hoztak egy döntést" vagy „elfogadták Krisztust", de nincs valódi üdvösségük. Mint már említettük, az üdvösség nem annyira arról szól, hogy mi elfogadjuk Krisztust, hanem hogy Ő elfogad minket. Isten ereje által nyerünk üdvösséget Isten céljaira, és ezek a célok magukban hordozzák azokat a cselekedeteket, amelyek a megtérésünket igazolják. Azok, akik továbbra is a test szerint járnak, nem hívők (Róma 8:5-8). Ezért buzdít Pál arra, hogy „Vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben éltek-e" (2Korinthus 13:5). A „testi" keresztyén, aki megvizsgálja magát, hamar rájön, hogy nem jár hitben.

A Jakab 2:19-ben ez áll: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." Az a fajta „hit", amellyel az ördögök rendelkeznek, ahhoz az intellektuális elismeréshez hasonlít, amely szerint valaki hiszi, hogy Jézus létezik vagy egy jó ember volt. Sok hitetlen állítja, hogy hisz Istenben vagy hisz Jézusban; míg mások azt mondják, hogy „Elmondtam egy imát, és az igehirdető azt mondta, hogy üdvösséget nyertem." De az ilyen imádságok és az ilyen hit nem feltétlenül jelentik a szív megváltozását. A probléma gyökere a hinni szó téves értelmezésében rejlik. A valódi üdvösséggel együtt jár az őszinte megtérés és életvitel-váltás. A 2Korinthus 5:17 szerint azok, akik Krisztusban vannak, új teremtmények. Elképzelhető-e, hogy az az új személy, akit Krisztus teremtett, egy olyasvalaki, aki továbbra is a test szerint jár? Nem.

Az üdvösség minden bizonnyal ingyenes, ugyanakkor mindenünkbe kerül. Meg kell halnunk önmagunk számára, hogy egyre inkább Krisztus hasonlatosságára formálódjunk. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki hisz Jézusban, akkor az élete folyamatosan változik. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka azok számára, akik hisznek, de a tanítványság és engedelmesség olyan reakciók, amelyek kétség kívül megmutatkoznak, ha valaki valóban Krisztusba veti a hitét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mennyire könnyű hinni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries