settings icon
share icon
Kérdés

Mi a megigazulás?

Válasz


Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy megigazítani annyit tesz, mint igaznak nyilvánítani vagy rendezni az Istennel való kapcsolatot. A megigazuláskor Isten igaznak nyilvánítja azokat, akik elfogadták Krisztust; Krisztus igaz mivoltát írják jóvá számukra (2 Korinthus 5:21). Noha az alapelvét megtaláljuk az egész Szentírásban, a megigazulásról szóló fő igeszakasz a Róma 3:21–26: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.”

Üdvösségre jutásunk pillanatában megigazulunk, igazzá nyilváníttatunk. A megigazulás nem igazzá tesz bennünket, hanem inkább kijelenti rólunk, hogy igazak vagyunk. Igaz mivoltunk abból fakad, hogy hitünket Jézus Krisztus befejezett művébe vetjük. Áldozata elfedi bűnünket, így Isten tökéletesnek és szeplőtlennek lát bennünket. Mivel hívő keresztyénként Krisztusban vagyunk, Isten Krisztus saját igaz mivoltát látja, amikor ránk néz. Ez kielégíti Isten tökéletesség iránti elvárását, ezért igaznak nyilvánít bennünket — azaz megigazít.

Jól összefoglalja ezt a Róma 5:18–19: „Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.” A megigazulás miatt uralkodhat Isten békessége az életünkben. A megigazulás miatt lehet a hívők életében üdvbizonyosság. A megigazulás ténye miatt kezdheti el Isten bennünk a megszentelés folyamatát — azt a folyamatot, amely által Isten bennünket a valóságban is olyanná tesz, amilyenek már helyzetünknél fogva vagyunk. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róma 5:1).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a megigazulás?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries