settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar az engesztelés fogalma?

Válasz


A kiengesztelés alapjában a megbékélés vagy megelégedettség gondolatát takarja, elsősorban Isten iránt. A kiengesztelés két részből áll: egyrészt a sértett fél haragja lecsendesül, másrészt a felek megbékélnek.

Isten lecsendesítésének szükségessége sok vallásban megjelenik. Az ókori pogány vallásokban, akárcsak számos mai vallásban, azt tanították, hogy az ember különböző ajándékokkal vagy áldozatokkal lecsendesítheti Isten haragját. A Biblia azonban azt tanítja, hogy maga Isten bocsátotta rendelkezésre az egyetlen eszközt, amely a haragját lecsendesíti és a bűnöst megbékélteti magával. Az Újszövetségben az engesztelés mindig Isten munkájára vonatkozik, nem pedig az emberek ajándékaira vagy áldozataira. Ennek az az oka, hogy az ember teljesen képtelen eleget tenni Isten igazságosságának, kivéve, hogy méltó az örök ítéletre. Egyetlen szolgálat, áldozat vagy ajándék sem elég ahhoz, hogy Isten szent haragját lecsendesíthesse vagy tökéletes igazságosságát kielégíthesse. Az egyetlen jóvátétel vagy engesztelés, amely Isten előtt elfogadható, és amely megbékéltetheti vele az embert, az magától Istentől kell származzon. Ezért a Fiú Isten, Jézus Krisztus, emberi formában eljött a világba, hogy tökéletes áldozat lehessen a bűnökért, és „engesztelést szerezzen a nép bűneiért" (Zsidók 2:17).

Az engesztelés szót számos igevers használja, hogy leírja, mit vitt véghez Jézus kereszthalála révén. A Róma 3:24-25-ben például a Krisztusban hívőket „Isten ingyen igazítja meg… kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte". Ezek a versek a Római levélben Pál érvelésének az alapját, és valójában az evangélium üzenetének a magját képezik.

A Római levél első három fejezetében Pál azt állítja, hogy mindenki – zsidó és pogány egyaránt – Isten ítélete alatt áll, és megérdemli a haragját (Róma 1:18). „Mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten dicsőségének" (Róma 3:23). Mindannyian megérdemeljük haragját és büntetését. Isten, az Ő végtelen kegyelmében és irgalmában készített egy utat, amely lecsendesíti a haragját, és megbékéltet minket magával. Ez az út Fiának, Jézus Krisztusnak az áldozatos halála, amelyet a bűneinkért fizetett. A Jézus Krisztusba, Isten tökéletes áldozatába vetett hit tud megbékéltetni minket Istennel. Csakis Krisztus kereszthalála és harmadnapon való feltámadása által békélhet meg a poklot érdemlő bűnös a szent Istennel. Az evangélium csodálatos igazsága az, hogy a hívők nem azért menekülnek meg Isten haragjától és békélnek meg vele, mert „mi szeretjük Istent, hanem [mert] ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (1János 4:10).

Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14:6). Az egyetlen módja annak, hogy Isten haragja a bűnössel szemben lecsendesedjen, és mi megbékélhessünk Istennel, az Jézus Krisztus. Nincs más út. Ez az igazság az 1János 2:2-ben is megfogalmazódik: „mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." Krisztus megváltó munkájának fontos részét képezi az Isten haragjától való megszabadítás. Jézus engesztelő áldozata a kereszten az egyetlen eszköz, amely elfordíthatja Isten ítéletét a bűnösről. Azok, akik elutasítják Krisztust mint Megváltót, és nem hisznek benne, nem reménykedhetnek az üdvösségben. Csak arra számíthatnak, hogy Isten haragjával kell szembenézniük, amelyet összegyűjtenek az ítélet napjára (Róma 2:5). Bűnükért nem hozhatnak másfajta engesztelést vagy áldozatot.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar az engesztelés fogalma?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries