Ha a bűn büntetése örökkévalóság a pokolban, akkor Jézus halála miként fizethette meg a büntetést, ha nem töltötte az örökkévalóságot a pokolban?


Kérdés: Ha a bűn büntetése örökkévalóság a pokolban, akkor Jézus halála miként fizethette meg a büntetést, ha nem töltötte az örökkévalóságot a pokolban?

Válasz:
Ha Jézusra pusztán emberként tekintünk, akkor jogos ez a kérdés. De Jézusnak azért nem kellett az örökkévalóságot a pokolban töltenie, mert Ő nem pusztán ember, hanem Isten-ember. Az istenség második személye testet öltött és az emberek közt élt emberi formában. De hozzá hasonló ember nem létezett, hiszen Ő isteni természettel rendelkezett: szent volt, tökéletes és végtelen.

Számos igeszakasz alátámasztja ezt, mint például János evangéliumának bevezető szakasza. Ott a következőket olvassuk:

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (János 1:1-3, 14).

Ez a szakasz világosan tanítja, hogy az örökkévaló Ige, aki Istennel együtt örökké létezik, és aki ugyanolyan lényegű, mint Isten, emberi testet öltött, és köztünk lakozott (köztünk vert sátrat, köztünk sátorozott). Ahogy Pál apostol írja Jézussal kapcsolatban, „benne lakik az istenség egész teljessége testileg" (Kolossé 2:9).

Ezt tartva szem előtt, nézzük meg közelebbről a kérdést. Bizonyára igaz, hogy a bűnünk büntetése örökkévalóság a pokolban. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk (Róma 3:23), és a bűn zsoldja a halál (Róma 6:23). A Jelenések könyve szerint azok, akiknek neve nem szerepel a Bárány élet könyvében, a tűz tavába vettetnek, ahol örökkön örökké szenvedni fognak (Jelenések 20:10, 15).

De miként szerezhet Jézus halála engesztelést minden bűnért, amit valaha ember elkövetett? Itt jön képbe az a tény, hogy Jézus Isten-ember. Ha Jézus pusztán ember volna (saját bűnökkel), akkor halála még a maga bűneiért sem tudna engesztelést szerezni, nemhogy másokéért. De Jézus nem pusztán ember, hanem egy emberi testben megjelent Isten. Emberként azonosulni tud azokkal, akikért feláldozta magát. Tökéletesen bűntelen emberként engesztelést tud szerezni az emberek bűnéért anélkül, hogy először a sajátjáért kellene ezt megtennie. Végül, Istenként teljesen ki tudja elégíteni Isten haragját, amelyet a bűnünk vált ki.

A végtelen Isten ellen elkövetett bűn végtelen büntetést követel. Ezért jár a bűnért végtelen büntetés. A végtelen büntetés kifizetésére csak két lehetőség van. Vagy egy véges teremtmény (ember) fizet a bűneiért végtelen ideig, vagy egy végtelen lény (Jézus) fizet meg egyszer s mindenkorra minden idők minden emberének bűneiért. Más lehetőség nincs. A végtelenül szent Isten elleni vétek egy szintén végtelen büntetést követel, és még a pokolban töltött örökkévalóság sem tudná lecsillapítani Isten végtelen és jogos haragját ellenünk. Csak egy isteni lény tud megállni egy szent Isten végtelen haragja előtt. Egy Istenhez hasonló végtelen lényre van szükség, aki az emberek helyett elhordozza Isten haragját. Jézus, az Isten-ember az egyetlen lehetséges Megváltó.

English


Vissza a magyar oldalra
Ha a bűn büntetése örökkévalóság a pokolban, akkor Jézus halála miként fizethette meg a büntetést, ha nem töltötte az örökkévalóságot a pokolban?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől