settings icon
share icon
Kérdés

Miért a cselekedetek általi üdvösség tana a legelterjedtebb nézet?

Válasz


Az egyszerű válasz az, hogy a cselekedetek általi üdvösség emberi szemmel helyesnek látszik. Az ember egyik alapvető vágya az, hogy ura legyen a sorsának, és ebbe az örök sors is beletartozik. A cselekedetek általi üdvösség vonzó az ember büszkesége és uralkodási vágya számára. Ennek a vágynak a számára sokkal vonzóbb a cselekedetek általi üdvösség, mint a hit általi. Ugyanakkor az emberben van egy belső igazságérzet. Még a legádázabb ateista is hisz valamilyen fajta igazságosságban, és különbséget tud tenni jó és rossz között, még akkor is, ha semmilyen erkölcsi alapja nincs az ítéletének. Ez a belső érzék a jó és rossz megkülönböztetésére megköveteli, hogy ha megtérünk, a jó cselekedeteink legyenek túlsúlyban a rosszakhoz képest. Ezért természetes, hogy ha az ember létrehoz egy vallást, akkor az a cselekedetek általi üdvösség valamilyen formáját fogja hordozni.

Mivel a cselekedetek általi üdvösség vonzó a bűnös emberi természet számára, szinte minden vallásnak alapját képezi, kivéve a biblikus keresztyénséget. A Példabeszédek 14:12 azt mondja: „Van olyan út, amely helyesnek látszik, végül mégis a halálba vezet" (Egyszerű). A cselekedetek általi üdvösség helyesnek látszik az ember szemében, ezért ez a legelterjedtebb nézet. Épp ezért különbözik annyira a biblikus keresztyénség minden más vallástól: ez az egyetlen vallás, amely azt tanítja, hogy az üdvösség Isten ajándéka, és nem cselekedetekért jár. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék" (Efezus 2:8-9).

Egy másik oka annak, hogy a cselekedetek általi üdvösség a legelterjedtebb nézet az, hogy a természeti és meg nem újult ember nem fogja fel teljesen a maga bűnösségét vagy Isten szentségét. „Romlott az ember szíve, minden másnál csalárdabb" (Egyszerű), Isten pedig végtelenül szent (Ézsaiás 6:3). Épp a szívünk csalárdsága az, ami kiszínezi ennek a csalárdságnak a mértékét, és meggátol abban, hogy meglássuk valódi állapotunkat Isten előtt, akinek a szentségét szintén képtelenek vagyunk felfogni. De az igazság az, hogy ha összevetjük a bűnösségünket Isten szentségével, még a legnagyobb igyekezetünk is „szennyes ruha" a szent Isten előtt (Ézsaiás 64:5, vö. 6:1-5).

Az az elgondolás, miszerint a jó cselekedetek valaha is ki tudnák egyenlíteni a rossz cselekedetek számát, teljesen bibliátlan. De ezen kívül a Biblia azt is tanítja, hogy Isten mércéje 100%-os tökéletességet követel. Ha csak egy részét is elbukjuk Isten igaz törvényének, ugyanolyan vétkesek vagyunk, mintha az egészet megszegtük volna (Jakab 2:10). Ezért, ha az üdvösség valóban a cselekedeteken múlik, teljesen lehetetlen, hogy valaha is üdvözüljünk.

Egy harmadik oka annak, hogy a cselekedetek általi üdvösség tana beférkőzik a magukat keresztyénnek valló vagy bibliában hívő felekezetekbe az, hogy félreértelmezik a Jakab 2:24-hez hasonló szakaszokat: „Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által." Ha a verset az egész szakasz kontextusában nézzük (Jakab 2:14-26), nyilvánvalóvá válik, hogy Jakab nem azt mondja, hogy a cselekedetek tesznek igazzá Isten előtt, hanem azt kívánja világossá tenni, hogy az igazi üdvözítő hit a jó cselekedetekben mutatkozik meg. Az, aki keresztyénnek vallja magát, de szándékosan engedetlenkedik Krisztusnak, hamis vagy halott hittel rendelkezik, és nincs megtérve. Jakab két különböző típusú hitet állít párhuzamba: az igaz hitet, amely üdvözít és a hamis hitet, amely halott.

Egyszerűen túl sok igevers tanítja, hogy nem a cselekedetek által üdvözülünk, semhogy ezt bármely hívő figyelmen kívül hagyhatná. A Titusz 3:4-5 egyike ezen számos szakasznak: „De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által". A jó cselekedetek nem hozzájárulnak az üdvösséghez, hanem annak lesznek a jele, hogy újjászülettünk. A jó tettek nem az üdvösség okozói, hanem annak bizonyítékai.

Noha a cselekedetek általi üdvösség a legelterjedtebb nézet, bibliai szempontból nem helytálló. A Biblia bőséges bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az üdvösség egyedül kegyelemből van, egyedül hit által, és egyedül Krisztus által (Efezus 2:8-9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért a cselekedetek általi üdvösség tana a legelterjedtebb nézet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries