settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan értsük azt helyesen, hogy a megváltás Isten ajándéka?

Válasz


Az ajándék, szellemi ajándék, kegyelmi ajándék szavak nagy jelentőséggel bírnak Isten Igéjében, a Bibliában. Ezért is olyan fontos, hogy jól értsük ezen kifejezések jelentését, valamint azt, hogy pontosan milyen értelemben használja őket a Szentírás.

Az Újszövetség eredeti görög változatából több különböző szót is "ajándék”-ként fordítottak. Ezen szavak más és más jelentést hordoznak. Így például különbséget kell tegyünk Isten megváltásának ajándéka között, és azon ajándékok között, amit a végidő két tanúbizonyságának halála feletti örömből küld egymásnak az elveszők a sokasága (Jelenések 11:10). Különbség van az Atya mennyei ajándékai (Máté 7:11), a szolgálat gyarapodására és kiterjedésére adott emberi felajánlások (Filippibeliekhez 4:17), de a kelet bölcsei által az újszülött Jézusnak hozott ajándékok között is (Máté 2:11).

Mikor az újszövetségi Írás a megváltásunkról, avagy lelki üdvösségünk ajándékáról szól, akkor a fentiektől eltérő görög kifejezéseket használ. Ezek a szavak leginkább Isten ajándékának ingyen mivoltát, valamint az abban megnyilvánuló nagy kegyelmét hangsúlyozzák. A következőkben két olyan szót vizsgálunk meg kicsit közelebbről, amit a Szentírás a legsűrűbben használ Isten megváltó ajándékának kifejezésére.

1) A "dorea" szó jelentése "ingyen ajándék". Ez a kifejezés első sorban Isten ajándékának nagylelkű mivoltát hivatott kiemelni. Méltán teszi ezt, hiszen valóban egy olyan ajándékról van szó, ami messze több annál, amit érdemlünk, vagy amit valaha el tudnánk képzelni. A dorea szó minden újszövetségi előfordulása szoros kapcsolatban áll az Istentől jövő szellemi ajándékokkal. Jézus ezt az ajándékot ajánlja fel a szamaritánus asszonynak a kútnál (János 4:10). Ez az a "kimondhatatlan" ajándék, amivel a Korinthusbeliekhez írt második levél 9:15 igehelyén is találkozunk. Ezt az ajándékot magával a Szent Lélek személyével azonosítja az Ige, amint azt az Apostolok Cselekedetei 2:38; 8:20; és 11:17 igehelyeken is láthatjuk.

Mikor a "dorea" szóból a görög nyelv szabályai szerint határozószót képeznek, akkor lesz belőle a "dorean", amit Károli rendre az "ingyen" magyar szavunkkal ad vissza (lásd: ingyenesen), amint azt a következő igehelyek is mutatják: Máté 10:8; 2.Korinthusbeliekhez 11:7; Jelenések 21:6 és 22:17. A Rómabeliekhez írt levél 3:24 igehelyén, közvetlenül szellemi tartozásunk jogos felrovása után, annak lehetünk tanúi, amint a "dorean" szó a következő szövegkörnyezetben szerepel: "Megigazulván INGYEN [dorean] az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által" [betoldva]. A megváltás ajándéka ingyenes, és egyedül a minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Adójának kegyelmétől függ.

2) A "charisma" szó jelentése: kegyelemből való adomány, kegyelmi ajándék. Ezt a kifejezést a megváltásunk mibenlétének pontos meghatározására használja a Rómabeliekhez 5:15-16, de a Rómabeliekhez 6:23 is, amit így olvasunk: "Mert a bűn zsoldja halál; az Isten KEGYELMI AJÁNDÉKA [charisma] pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban" [betoldva]. A Szentírás ugyanezt a szót használja mindazon kegyelmi ajándékra, melyben a hívek megváltásuk után részesülnek (Rómabeliekhez 12:6; 1.Timótheus 4:14; 2.Timótheus 1:6; 1.Péter 4:10).

Nyilvánvaló, hogy ajándékot, így a "kegyelmi ajándékot" is, kiérdemelni, vagy megszolgálni nem lehet. Ha valamiért megdolgozunk, akkor az egyben azt is jelenti, hogy kiérdemeljük munkánk ellentételezését, és hogy joggal kérhetjük azt számon: a munkaadónak kötelessége megadni az elvégzett munkáért járó(!), előre meghatározott fizetséget. Ember azonban Istent soha nem fogja semmire kötelezni, mint ahogyan nem is kérhet számon rajta semmit: az Ő ajándéka nem a felénk való tartozásának kiegyenlítése, Isten ugyanis senkinek nem adósa semmivel. Látható tehát, hogy a tettek általi üdvözülés emberi elképzelése, és Isten kegyelmi ajándéka egymással nem fér össze, sőt, egymást kölcsönösen kizárja (Rómabeliekhez 4:1-5; 11:5-6).

Mikor Isten Szent Lelke emberi szócsövein keresztül a megváltásról tanít, akkor kiemelt körültekintéssel válogatja a szavakat, hogy azok minél inkább a megváltás alapját képező isteni kegyelmet, és Isten korlátlan cselekvési szabadságát (szuverenitás) hangsúlyozzák. Ezen törekvés eredményeként Isten élő Igéje a Napnál is világosabban mondja ki, hogy a megváltás egy olyan ingyen-ajándék, ami egyedül Jézus Krisztusban lesz a miénk. Az ember egyetlen felelőssége abban áll, hogy ezt az ajándékot hittel és hitből fogadja el (János 1:12; 3:16; Efézusbeliekhez 2:8-9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan értsük azt helyesen, hogy a megváltás Isten ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries