Otázky o Svätom Duchu


Kto je Svätý Duch?

Čo je to krst Duchom Svätým?

Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?

Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?

Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?

Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?

Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?

Čo je dar hovorenia jazykmi? Je tento dar aj pre dnešok?

Čo to znamená chodiť v Duchu?

Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?

Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?

Čo je to klauzula filioque?

Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Čo to znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?

Čo znamená modlenie sa neznámymi jazykmi? Je modlenie sa jazykmi modlitebným jazykom medzi veriacim a Bohom?

Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?

Je padanie v Duchu biblické?

Opustí Duch Svätý veriaceho?

Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?

Je hovorenie neznámymi jazykmi dôkazom vlastnenia Svätého Ducha?


Otázky o Svätom Duchu