Otázky o Svätom Duchu


Kto je Svätý Duch?

Čo je to krst Duchom Svätým?

Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?

Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?

Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?

Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?

Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?

Čo je dar hovorenia jazykmi? Je aktuálny aj dnes? Čo znamená modliť sa v jazykoch?

Čo znamená výraz „žiť podľa Ducha"?

Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?

Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?

Čo je to klauzula filioque?

Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Čo znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?

Čo znamená modliť sa v jazykoch? Je modlitba v jazykoch modlitebnou rečou medzi veriacim a Bohom?

Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?

Je padanie v Duchu biblické?

Opustí niekedy Duch Svätý veriaceho?

Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?

Je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého?


Otázky o Svätom Duchu