settings icon
share icon

Otázky o Svätom Duchu

Kto je Svätý Duch?

Čo je to krst Duchom Svätým?

Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?

Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?

Ako môžem byť vyplnený Duchom Svätým?

Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?

Sú nadprirodzené dary Ducha pre dnešok?

Čo je dar hovorenia jazykmi? Je aktuálny aj dnes? Čo znamená modliť sa v jazykoch?

Čo znamená výraz „žiť podľa Ducha"?

Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?

Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?

Čo je to klauzula filioque?

Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Čo znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?

Čo znamená modliť sa v jazykoch? Je modlitba v jazykoch modlitebnou rečou medzi veriacim a Bohom?

Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?

Je padanie v Duchu biblické?

Opustí niekedy Duch Svätý veriaceho?

Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?

Je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého?

Čo je glosolália?

Je cezacionizmus biblický?

Čo je pečať Ducha Svätého?

Čo je charizmatické hnutie?

Aké sú mená a tituly Ducha Svätého?

Aký bol biblický zámer pre dary konať znamenia?

Je Duch Svätý „On“, „Ona“ alebo „Ono“, mužského, ženského alebo stredného rodu?

Aká bola úloha Ducha Svätého v Starej zmluve?

Je niekde zoznam biblických duchovných darov?

Čo znamená, že Duch Svätý je ako oheň?

Má test/hodnotenie duchovných darov nejakú hodnotu?

Máme uctievať Ducha Svätého?

Čo je to duchovný dar proroctva?

Čo je to prebývanie Ducha Svätého?

Čo je to duchovný dar rozoznávania duchov?

Ako môžem rozpoznať vedenie Ducha Svätého?

Je Duch Svätý osoba?

Čo je to duchovný dar pomoci?

Aký je rozdiel medzi zjavnou prítomnosťou Ducha Svätého a Božou všadeprítomnosťou?

Čo je to moc Ducha Svätého?

Čo je to duchovný dar milosrdenstva?

Čo je to duchovný dar vyučovania?

Čo je to dar povzbudenia?

Čo znamená, že Duch Svätý je náš Paraklét?

Čo je to duchovný dar uzdravovania?

Aké sú duchovné dary slova múdrosti a slova poznania?

Čo je to duchovný dar vykladania jazykov?

Čo je to duchovný dar vedenia?

Čo je to duchovný dar viery?

Prečo sa holubica často používa ako symbol Ducha Svätého?


Otázky o Svätom Duchu
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries