settings icon
share icon
Otázka

Čo je to dar povzbudenia?

Odpoveď


Dar povzbudenia alebo napomínania sa nachádza v Pavlovom zozname darov v Rimanom 12:7-8. Slovo preložené ako „povzbudenie“ alebo „napomenutie“ je grécke slovo paraklésis, ktoré súvisí so slovom paraclet. Paraklésis v podstate znamená „výzva na svoju stranu“.

Paraklésis v sebe nesie myšlienku priblíženia sa k niekomu, aby sme ho „napomínali“, „povzbudzovali“, „dodávali radosť“, „utešovali“ a „potešovali“. Všetky tieto činnosti tvoria dar povzbudenia. Napríklad Pavol často nabádal a povzbudzoval svojich čitateľov, aby konali podľa toho, čo napísal. Dobrým príkladom je List Rimanom 12:1-2, kde Pavol vyzýva Rimanov, aby svoje telá prinášali Bohu ako živé obety. Tým by spoznali a pochopili Božiu vôľu.

Je zaujímavé, že keď sa Ježiš v noci svojho zatknutia rozprával so svojimi učeníkmi, hovoril o Duchu Svätom ako o „Tešiteľovi“ (Ján 14:16, 26; 15:26), preto sa Duch Svätý niekedy označuje ako „Paraclete“, ten, ktorý prichádza po našom boku, aby nás povzbudil a napomínal.

Osoba s duchovným darom povzbudzovania môže svoj dar používať vo verejnom aj súkromnom prostredí. Povzbudzovanie je užitočné pri poradenstve, učňovstve, mentorovaní a kázaní. Kristovo telo sa buduje vo viere ako výsledok služby tých, ktorí majú dar povzbudzovania.

Dar povzbudzovania alebo napomínania sa od daru vyučovania líši tým, že napomínanie sa zameriava na praktické uplatňovanie Biblie. Zatiaľ čo človek s darom vyučovania sa zameriava na význam a obsah Slova, človek s darom povzbudenia sa zameriava na praktické uplatňovanie Slova. Dokáže nadviazať vzťah s druhými, v skupinách aj individuálne, s porozumením, sympatiami a pozitívnym vedením. Vyučovanie hovorí: „Toto je cesta, ktorou by si mal ísť“; povzbudenie hovorí: „Pomôžem ti ísť touto cestou.“ Človek s darom povzbudenia môže pomôcť druhému človeku prejsť od pesimizmu k optimizmu.

Pravdepodobne najlepším biblickým príkladom človeka s darom povzbudenia je Barnabáš. Jeho skutočné meno bolo Jozef, ale apoštoli ho volali „Barnabáš“, čo znamená „Syn útechy“ (Skutky 4:36). Barnabáša vidíme v Skutkoch 9:27, ako sa postavil po boku čerstvo obráteného Pavla a predstavil ho ostražitému zboru. V Skutkoch 13:43 Barnabáš povzbudzuje veriacich, aby zotrvali v Božej milosti. V Skutkoch 15:36-41 si Barnabáš vyberá za partnera v službe Jána Marka napriek tomu, že Marek opustil predchádzajúce misijné úsilie. Inými slovami, Barnabáš dal Markovi druhú šancu. Počas celej Barnabášovej služby prejavoval dar povzbudzovania, volal si iných na svoju stranu, aby im pomohol, potešil ich a povzbudil, aby sa stali účinnejšími pre Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to dar povzbudenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries