settings icon
share icon
Otázka

Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?

Odpoveď


Apoštol Pavol jasne učí, že Ducha Svätého prijímame v okamihu, keď uveríme v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. 1 Korinťanom 12:13 deklaruje: „Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Rimanom 8:9 nám hovorí, že ak niekto nemá Ducha Svätého, nepatrí Kristovi: „No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“ Efezanom 1:13-14 nás učí, že Duch Svätý je pečaťou spasenia všetkých, ktorí veria: „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.“

Na základe týchto troch biblických veršov je jasné, že Ducha Svätého prijímame v okamihu spasenia. Ak by všetci veriaci v Korinte nemali Ducha Svätého, Pavol by nemohol povedať, že sme všetci boli pokrstení a napojení jedným Duchom. Verše z Rimanom 8:9 sú ešte jednoznačnejšie. Ak niekto nemá Ducha, nepatrí Kristovi. Mať Ducha je teda znamením toho, že sme spasení. Navyše, ak by sme Ducha Svätého neprijali v momente spasenia, nemohol by byť jeho „pečaťou“ (Efezanom 1:13-14). Mnohé verše veľmi zreteľne vysvetľujú, že spasenie je naše od chvíle, keď prijmeme Krista ako Spasiteľa.

Táto diskusia je kontroverzná, pretože prejavy práce Ducha Svätého si často pletieme. Prijatie/prebývanie Ducha Svätého sa odohrá v okamihu spasenia. Napĺňanie Duchom je na druhej strane neustály proces v živote kresťana. Zatiaľ čo my veríme, že v momente spasenia prebehne aj krst Duchom Svätým, iní kresťania tomu veriť nemusia. Preto sa občas stáva, že krst Duchom Svätým aj prijatie Ducha Svätého sú vnímané ako niečo, čo sa odohrá okamžite po spasení.

Ako teda napokon prijímame Ducha Svätého? Ducha Svätého prijímame jednoducho tým, že prijmeme Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa (Ján 3:5-16). Kedy prijímame Ducha Svätého? V momente, keď uveríme – odvtedy v nás Duch Svätý prebýva natrvalo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kedy/Ako prijímame Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries