settings icon
share icon
Otázka

Čo je to krst Duchom Svätým?

Odpoveď


Krst Duchom Svätým by sme mohli definovať ako proces, v ktorom Duch Svätý veriaceho človeka zjednotí s Kristom a s inými veriacimi, ktorí sú súčasťou tela Kristovho, v momente jeho spasenia. Krst Duchom Svätým predpovedal už Ján Krstiteľ (Marek 1:8) a neskôr Ježiš pred svojím nanebovstúpením: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“ (Skutky 1:5). Tento sľub sa naplnil v deň Letníc (Skutky 2:1-4), keď vznikla cirkev a v ľuďoch po prvý krát začal nastálo prebývať Duch Svätý.

Centrálna pasáž v Biblii, ktorá sa týka krstu Duchom Svätým, je 1 Korinťanom 12:12-13: „Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom“ (1 Korinťanom 12:13). Všimnite si, že sme boli Duchom pokrstení „všetci“ – všetci veriaci prijali tento krst (a teda spásu). Mie je to niečo, čo zažili iba vyvolení. I keď sa v Rimanom 6:1-4 konkrétne nespomína Duch Boží, nachádzame tam popis postavenia veriaceho pred Bohom, v ktorom sa používa jazyk podobný veršom z prvého listu Korinťanom: „Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie! Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života.“

Nasledujúce tri fakty nám pomôžu presnejšie porozumieť krstu Duchom Svätým: Po prvé, 1 Korinťanom 12:13 jasne hovorí, že všetci boli pokrstení, a zároveň všetci boli napojení jedným Duchom (prebývanie Ducha). Po druhé, Písmo veriacim nikde neprikazuje, aby sa krstili v Duchu, s Duchom či Duchom, ani aby sa nejakým spôsobom snažili o krst Duchom Svätým. Naznačuje to teda, že všetci veriaci si tým už prešli. Po tretie, zdá sa, že Efezanom 4:5 sa vzťahuje na krst Duchom. Ak je to pravda, krst Duchom zakúsil každý veriaci, a to úplne rovnako, ako zakúsil „jednu vieru“ a „jedného Otca“.

Aby sme to zhrnuli, pri krste Duchom Svätým sa dejú dve veci: (1) sme zjednotení s telom Kristovým a (2) naše spolu-ukrižovanie s Kristom je zrazu právoplatné. Byť súčasťou Jeho tela znamená, že sme s ním vzkriesení do nového života (Rimanom 6:4). Ak teda chceme, aby toto telo fungovalo, mali by sme uplatňovať svoje duchovné dary tak, ako sa to hovorí v kontexte 1 Korinťanom 12:13. Akonáhle zažijeme krst Duchom Svätým, stáva sa pre nás základom, na ktorom stojí jednota cirkvi, ako to vidíme v kontexte Efezanom 4:5. Keď sme cez krst Duchom zjednotení s Kristom v Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení, vnútorný hriech prestáva mať nad nami moc a krst sa stáva východiskom pre našu cestu nového života (Rimanom 6:1-10; Kolosanom 2:12).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to krst Duchom Svätým?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries