settings icon
share icon
Otázka

Je Duch Svätý osoba?

Odpoveď


Mnohí ľudia považujú učenie o Duchu Svätom za mätúce. Je Duch Svätý sila, osoba alebo niečo iné? Čo učí Biblia?

Biblia poskytuje mnoho spôsobov, ktoré nám pomáhajú pochopiť, že Duch Svätý je skutočne osoba - to znamená, že je osobnou bytosťou, a nie neosobnou vecou. Po prvé, každé zámeno použité v súvislosti s Duchom je „on“, nie „ono“. Pôvodný grécky jazyk Novej zmluvy jednoznačne potvrdzuje osobu Ducha Svätého. Slovo pre „Ducha“ (pneuma) je stredného rodu a prirodzene by si vyžadovalo stredné zámená, aby malo gramatickú zhodu. Napriek tomu sa v mnohých prípadoch vyskytujú zámená mužského rodu (napr. Ján 15:26; 16:13-14). Z gramatického hľadiska nie je možné inak chápať zámená Nového zákona týkajúce sa Ducha Svätého - On je označovaný ako „On“, ako osoba.

Matúš 28:19 nás učí krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Ide o kolektívny odkaz na jedného Trojjediného Boha. Takisto nemáme zarmucovať Ducha Svätého (Efezanom 4:30). Proti Duchu možno hrešiť (Izaiáš 63:10) a klamať (Skutky 5:3). Máme ho poslúchať (Skutky 10:19-21) a ctiť si ho (Žalm 51:11).

Osobnosť Ducha Svätého potvrdzujú aj jeho mnohé skutky. Osobne sa podieľal na stvorení (1. Mojžišova 1:2), zmocňuje Boží ľud (Zachariáš 4:6), vedie (Rimanom 8:14), utešuje (Ján 14:26), usvedčuje (Ján 16:8), učí (Ján 16:13), obmedzuje hriech (Izaiáš 59:19) a dáva príkazy (Skutky 8:29). Každé z týchto diel si vyžaduje účasť osoby, a nie iba sily, veci alebo myšlienky.

Vlastnosti Ducha Svätého tiež poukazujú na jeho osobnosť. Duch Svätý má život (Rimanom 8:2), má vôľu (1. Korinťanom 12:11), je vševediaci (1. Korinťanom 2:10-11), je večný (Hebrejom 9:14) a je všadeprítomný (Žalm 139:7). Obyčajná sila by nemohla mať všetky tieto vlastnosti, ale Duch Svätý ich má.

A osobnosť Ducha Svätého je potvrdená jeho úlohou tretej osoby Božstva. Len bytosť, ktorá je rovná Bohu (Matúš 28:19) a má atribúty vševedúcnosti, všadeprítomnosti a večnosti, môže byť definovaná ako Boh.

V Skutkoch apoštolov 5:3-4 Peter označil Ducha Svätého za Boha, keď povedal: „Ananiáš! Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.“ Podobne Pavol označil Ducha Svätého za Boha v 2. Korinťanom 3:17-18, keď uviedol: „Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“

Duch Svätý je osoba, ako to jasne uvádza Písmo. Ako taký má byť ctený ako Boh a slúži v dokonalej jednote s Otcom a Synom, aby nás viedol v našom duchovnom živote.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Duch Svätý osoba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries