settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa holubica často používa ako symbol Ducha Svätého?

Odpoveď


Všetky štyri evanjeliové správy sa odvolávajú na Ježišov krst Jánom v rieke Jordán (Matúš 3:16; Marek 1:10; Lukáš 3:22; Ján 1:32). Lukáš hovorí: „a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica.“ Pretože Duch Svätý je práve to - duch - nie je pre nás viditeľný. Pri tejto príležitosti však Duch nadobudol viditeľnú podobu a ľudia ho nepochybne videli. Holubica je symbolom čistoty a neškodnosti (Matúš 10:16) a podoba holubice pri Ježišovom krste znamenala, že Duch, ktorým bol Ježiš obdarený, bol Duchom svätosti a nevinnosti.

Ďalší symbol zahŕňajúci holubicu pochádza z rozprávania o potope a Noemovej arche v 1. Mojžišovej 6 - 8. Keď bola zem už nejaký čas zaliata vodou, Noe chcel zistiť, či je niekde suchá zem, a tak poslal z archy holubicu; tá sa vrátila s olivovou ratolesťou v zobáku (1. Mojžišova 8:11). Odvtedy je olivová ratolesť symbolom pokoja. Symbolicky nám príbeh o Noemovej holubici hovorí, že Boh vyhlásil mier s ľudstvom po tom, čo potopa očistila zem od jej zloby. Holubica predstavovala jeho Ducha prinášajúceho dobrú správu o zmierení Boha a človeka. Samozrejme, išlo len o dočasné zmierenie, pretože trvalé, duchovné zmierenie s Bohom prichádza len prostredníctvom Ježiša Krista. Je však príznačné, že pri Ježišovom krste bol Duch Svätý zobrazený ako holubica, čím opäť symbolizoval pokoj s Bohom.

O Letniciach/Turíciach na seba Duch Svätý vzal podobu „ohnivých jazykov“ (Skutky 2:3), aby naznačil zázračnú moc posolstva apoštolov a ich radikálne zmenený život. Zjavenie Ducha ako holubice pri Ježišovom krste symbolizuje nežného Spasiteľa, ktorý svojou obetou prináša ľudstvu pokoj.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa holubica často používa ako symbol Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries