settings icon
share icon
Otázka

Sú zázračné dary Ducha aktuálne aj dnes?

Odpoveď


V prvom rade si musíme ujasniť, že nejde o otázku toho, či Boh aj v súčasnosti stále koná zázraky. Tvrdiť, že Boh už neuzdravuje, neprehovára a nekoná zázraky, by bolo nebiblické a priam hlúpe. Vo veci je skôr otázka, či zázračné dary Ducha, ktoré sa primárne opisujú v 1 Korinťanom 12-14, existujú aj dnes. Rovnako ani nejde o to, či Duch Svätý vlastne môže niekomu dať zázračný dar, ale o to, či Duch Svätý ešte stále rozdeľuje zázračné dary. Predovšetkým si však úplne uvedomujeme, že Duch Svätý môže slobodne rozdeľovať dary tak, ako chce (1 Korinťanom 12:7-11).

Pri pohľade na Skutky apoštolov či epištoly vidíme, že najväčší počet zázrakov vykonali apoštoli a ich najbližší spolupracovníci. Pavol to zdôvodňuje takto: „Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci“ (2 Korinťanom 12:12). Ak by každý veriaci v Kristovi mal schopnosť konať zázraky, znamenia a divy, nemohli by sme podľa nich rozpoznávať apoštolov. V Skutkoch 2:22 čítame, že Ježiša Boh „potvrdil“ rôznymi „mocnými činmi, divmi a znameniami“. Podobne aj apoštolovia boli divmi, ktoré činili, „označení“ za skutočných nositeľov Božej zvesti. V Skutkoch 14:3 sa píše, že zvesť evanjelia bola „potvrdená“ divmi, ktoré činili Pavol a Barnabáš.

Kapitoly 12-14 prvého listu Korinťanom sa najprv zaoberajú otázkou darov Ducha. Z toho textu vidíme, že aj „obyčajní“ kresťania občas môžu dostať zázračné dary (12:8-10; 12:28-30). Nemáme však informáciu o tom, ako často sa to stávalo. Vzhľadom na to, že apoštoli boli „označení“ znameniami, divmi a silnými skutkami, sa zdá, že „obyčajní“ kresťania dary dostávajú iba výnimočne. Nebolo to pravidlo. Okrem apoštolov a ich blízkych spolupracovníkov sa v Novej zmluve nikde inde nespomína, že by niekto mal dar činiť zázračné divy Ducha.

Takisto potrebujeme pamätať na to, že raná cirkev na rozdiel od nás nemala celú Bibliu (2 Timoteovi 3:16-17). Dary proroctva, poznania, múdrosti a ďalšie teda boli nevyhnutné na to, aby raní kresťania vedeli, čo od nich Boh chce. Dar proroctva umožňoval veriacim, aby komunikovali novú zvesť a Božie zjavenie. Keďže je však teraz Božie zjavenie úplné a dokonané v Biblii, dary „zjavenia“ už nie sú viac potrebné – aspoň nie v rovnakom množstve, ako to bolo v období Novej zmluvy.

Boh každý deň uzdravuje zázračným spôsobom. Boh aj dnes činí predivné znamenia, zázraky a divy – a občas na to použije i kresťanov. To však nevyhnutne nie sú zázračné dary Ducha. Primárnym cieľom zázračných darov bolo dokázať, že evanjelium je pravdivé a že apoštoli boli skutočne Boží poslovia. Biblia priamo nehovorí, že zázračné dary už zanikli, ale naznačuje, prečo sa už zrejme nevyskytujú v takej miere, v akej boli zaznamenané v Novej zmluve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú zázračné dary Ducha aktuálne aj dnes?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries