Čo je to ovocie Ducha Svätého?


Otázka: Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Odpoveď:
V Galaťanom 5:22-23 sa píše: „No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie." Ovocie Ducha Svätého je výsledkom prítomnosti Ducha Svätého v živote kresťana. Biblia dáva jasne najavo, že každý človek prijíma Ducha Svätého v okamihu, keď uverí v Ježiša Krista (Rimanom 8:9; 1 Korinťanom 12:13; Efezanom 1:13-14). Jedným z hlavných dôvodov pre príchod Ducha Svätého do života kresťana je, aby zmenil jeho život. Je úlohou Ducha Svätého, aby nás formoval na obraz Krista a aby sme sa mu podobali čoraz viac.

Ovocie Ducha Svätého je v priamom rozpore so skutkami hriešnej prirodzenosti, o ktorých sa píše v Galaťanom 5:19-21: „A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva." Tento oddiel do menšej či väčšej miery popisuje všetkých ľudí, ktorí nepoznajú Krista a tým pádom nie sú pod vplyvom Svätého Ducha. Naše hriešne telo prináša také druhy ovocia, ktoré odrážajú našu hriešnu prirodzenosť, zatiaľ čo Duch Svätý prináša iné druhy ovocia, ktoré odrážajú Jeho prirodzenosť.

Kresťanský život je boj hriešneho tela proti novej prirodzenosti danej skrze Krista (2. Korinťanom 5:17). Ako padlé ľudské bytosti sme stále uväznení v tele, ktoré túži po hriešnych veciach (Rimanom 7:14-25). Ako kresťania však máme Ducha Svätého, ktorý v nás prináša svoje ovocie a ktorého moc nám pomáha zvíťaziť nad hriešnou prirodzenosťou (2. Korinťanom 5:17; Filipanom 4:13). Kresťanovi sa nie vždy podarí žiť tak, že bude na ňom zjavné ovocie Ducha. Jedným z hlavných cieľov kresťanského života je však postupne dovoľovať Duchu Svätému, aby v našich životoch tvoril viac a viac ovocia, a umožniť Mu premáhať protichodné hriešne túžby. Boh túži, aby naše životy boli plné ovocia Ducha, a vďaka pomoci Ducha Svätého je to aj možné!

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to ovocie Ducha Svätého?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha