settings icon
share icon
Otázka

Má test/hodnotenie duchovných darov nejakú hodnotu?

Odpoveď


Je určite chvályhodné, že Božie deti túžia poznať duchovné dary, ktoré im dáva Duch Svätý, aby mohli slúžiť Bohu a oslavovať Ho (2. Timotejovi 1:6). Biblia neuvádza, že duchovný dar človeka je možné určiť testom. Mnoho hodnotení duchovných darov funguje na rovnakom základe. Osoba, ktorá robí test, jednoducho odpovie na zoznam vyhlásení, alebo otázok. Keď sú všetky otázky zodpovedané, voľbám odpovedí je pripočítaná číselná hodnota a toto číslo určuje duchovný dar (dary). Naproti tomu Biblia učí, že Duch Svätý udeľuje duchovné dary podľa svojej vôle, podľa toho, ako sa rozhodol použiť veriaceho na službu druhým.

Jeden z problémov prístupu k testovaniu duchovných darov je ten, že medzi dnešnými kresťanmi existuje mnoho rôznych názorov na celú tému duchovných darov, napríklad koľko ich je, čo presne znamenajú, či sú niektoré dary neaktívne a či zaradiť Kristove dary Jeho cirkvi (Efezanom 4:11) do zoznamu duchovných darov. Tieto problémy sa v týchto hodnoteniach riešia len zriedka. Ďalšou úvahou je, že ľudia majú tendenciu vnímať sa inak, ako ich vnímajú iní, čo môže znamenať nesprávny výsledok pri hodnotení duchovných darov.

Tretím problémom pri použití tohto prístupu na určovanie duchovných darov je, že tieto dary prichádzajú od Boha prostredníctvom Ducha Svätého a Duch tieto dary dáva tomu, koho si vyberie (1 Kor. 12:7-11). V Jánovi 16:13 Ježiš veriacim sľúbil, že ich Duch Svätý uvedie do všetkej pravdy. Je logické, že keďže Duch Svätý rozhoduje o tom, kto dostane ktoré dary, o to viac mu ide o to, aby sme zistili, aké sú naše dary. Po pravde, náš záujem zistiť, ako sme obdarovaní, je často motivovaný márnymi myšlienkami o našej vlastnej dôležitosti. Naopak, túžba Ducha Svätého, aby sme poznali svoje duchovné dary, je motivovaná túžbou, aby sme mohli prinášať slávu a česť Otcovi.

Ak skutočne hľadáme Božie vedenie prostredníctvom modlitby, spoločenstva, štúdia Božieho slova a vyučovania Božích služobníkov, naše dary budú zrejmé. Boh nám dáva túžby nášho srdca (Žalm 37:4). To neznamená, že nám Boh dáva všetko, po čom túžime - skôr to, že nám môže dať a dá túžby samotné. Dokáže vložiť do našich sŕdc túžbu učiť, túžbu dávať, túžbu modliť sa, túžbu slúžiť atď. Keď konáme podľa týchto túžob s použitím našich darov a sme skutočne oddaní Jeho sláve, povedie to k pozitívnym výsledkom - Kristovo telo bude obživené a Boh bude oslávený.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Má test/hodnotenie duchovných darov nejakú hodnotu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries