settings icon
share icon
Otázka

Kto je Svätý Duch?

Odpoveď


Existuje mnoho nesprávnych názorov na totožnosť Ducha Svätého. Niektorí vnímajú Ducha Svätého ako mystickú silu. Iní ho chápu ako neosobnú moc, ktorú Boh dáva k dispozícii nasledovníkom Krista. Čo hovorí Biblia o totožnosti Ducha Svätého? Jednoducho povedané – Biblia hovorí, že Duch Svätý je Boh. Biblia tiež hovorí, že Duch Svätý je osoba božského pôvodu; bytosť s mysľou, citmi a vôľou.

Skutočnosť, že Duch Svätý je Boh, je jednoznačne ukázaná na mnohých miestach v Písme vrátane Skutkov 5:3-4. V tomto verši Peter vyčíta Ananiášovi, že klamal Duchu Svätému, a hovorí mu, že „neklamal ľuďom, ale Bohu.” Je to jasné vyhlásenie, že klamstvo Duchu Svätému je klamstvom Bohu. Tiež môžeme vedieť, že Duch Svätý je Boh, na základe toho, že má Božie vlastnosti. V Žalme 139:7-8 je napríklad napísané, že Duch Svätý je všadeprítomný: „Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.” V 1 Korintským 2:10 takisto vidíme, že Duch Svätý je aj vševedúci: „Boh totiž zjavil nám to Duchom. Lebo Duch skúma všetko, aj hlbokosti Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží.”

Môžeme vedieť, že Duch Svätý je naozaj božská osoba, pretože má myseľ, city a vôľu. Duch Svätý myslí a pozná (1 Korintským 2:10). Duch Svätý môže byť zarmútený (Efezským 4:30). Duch sa za nás prihovára (Rímskym 8:26-27). Duch Svätý robí rozhodnutia podľa svojej vôle (1 Korintským 12:7-11). Duch Svätý je Boh, tretia osoba trojice. Ako Boh, Duch Svätý skutočne pôsobí ako Utešiteľ a Radca, ktorého Ježiš zasľúbil (Ján 14:16,26; 15:26).

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je Svätý Duch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries