Je padanie v Duchu biblické?Otázka: Je padanie v Duchu biblické?

Odpoveď:
Najčastejšie sa „padnutie v Duchu“ stane, keď služobník položí ruky na niekoho, a ten človek sa zrúti na zem, údajne prekonaný mocou Ducha Svätého. Tí, ktorí praktizujú „padanie“ v Duchu, používajú oddiely z Biblie, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí sa stali „akoby mŕtvi“ (Zjavenie 1:17), alebo padli na tvár (Ezechiel 1:28; Daniel 8:17-18; 10:7-9) . Avšak, existuje mnoho protikladov medzi týmto biblickým padnutím na tvár a praktizovaním „padania“ v Duchu.

1. Biblické padnutie dole bola reakcia osoby na to, čo videla vo videní alebo udalosti mimo bežných udalostí, ako napríklad premenenie Krista (Matúš 17:6). V nebiblickej praxi „padania“ v Duchu, osoba reaguje na dotyk alebo na pohyb ruky slúžiaceho.

2. Biblických príkladov bolo iba zopár a nedialo sa to sa často; vyskytovali sa len zriedkavo v živote niekoľkých ľudí. Pri fenoméne „padania“ v Duchu, padanie je opakovanou udalosťou a skúsenosťou, ktorá sa stáva mnohým.

3. V biblických prípadoch, ľudia padnú na ich tvár v úžase nad tým, čo alebo koho videli. Pri napodobňovaní, „padanie“ v Duchu praktizuje pád dozadu, a to buď v reakcii na vlnu/vplyv ruky slúžiaceho, alebo ako výsledok dotyku cirkevného vedúceho (v daných prípadoch je to potlačenie).

Netvrdíme, že všetky prípady „padania“ v Duchu Svätom sú podvod alebo reakcia na dotyk alebo potlačenie. Mnohí ľudia tvrdia, že zakúsili energiu alebo silu, ktorá spôsobila ich pád. Avšak, nenachádzame žiaden biblický základ pre tento koncept. Áno, môže tam byť nejaká energia alebo sila zahrnutá, ale ak je, tak je veľmi pravdepodobné, že nie je z Boha a nie v dôsledku pôsobenia Ducha Svätého.

Je poľutovaniahodné, že ľudia hľadajú také bizarné podvody, ktoré neprodukujú žiadne duchovné plody, než by sa snažili o praktické prinášanie ovocia, ktoré nám Duch dáva za účelom oslávenia Krista našimi životmi (Galatským 5:22-23). Nie takýto podvod je dôkazom naplnenia Duchom Svätým, ale život, ktorý preteká Božím slovom takým spôsobom, že sa prelieva do chvály, vďakyvzdania a poslušnosti Bohu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe padanie v Duchu biblické?