settings icon
share icon
Otázka

Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?

Odpoveď


Medzi talentom a duchovným darom sú určité podobnosti aj rozdiely. Oba sú darom od Boha. Obom rastie efektivita, ak ich používame. Oba sú zamýšľané na požehnanie iným, nie pre sebecké účely. V 1. Korinťanom 12:7 sa píše, že duchovné dary sú nám dané na prospech iných a nie nás samých. Dve najväčšie prikázania sa zaoberajú láskou k Bohu a k blížnym, čo znamená, že presne na to by sme mali využívať aj svoje talenty. Líši sa však to, komu a kedy sú tieto talenty a duchovné dary dané. Človek (bez ohľadu na jeho vieru v Boha alebo Krista) dostáva prirodzený talent na základe kombinácie génov (niektorí majú prirodzenú schopnosť v oblasti hudby, umenia alebo matematiky) a okolia (detstvo v hudobnej rodine umožní jednotlivcovi rozvoj hudobného talentu) alebo preto, že sa Boh rozhodol obdariť určité osoby určitými talentami (napríklad Becaleela v Exoduse 31:1-6). Duchovné dary sú dané všetkým veriacim skrze Ducha Svätého (Rimanom 12:3; 12:6) vo chvíli, keď uveria v Krista na odpustenie svojich hriechov. V tej chvíli Duch Svätý dáva novému veriacemu duchovný dar (dary) podľa svojho uváženia (1. Korinťanom 12:11).

V Rimanom 12:3-8 sa uvádzajú nasledovné duchovné dary: proroctvo, služba iným (vo všeobecnom zmysle), vyučovanie, napomínanie, veľkorysosť, vodcovstvo a preukazovanie milosrdenstva. V 1. Korinťanom 12:8-11 sú vymenované dary ako slovo múdrosti (schopnosť komunikovať duchovnú múdrosť), slovo poznania (schopnosť komunikovať praktickú pravdu), viera (nezvyčajné spoliehanie sa na Boha), schopnosť činiť divy a prorokovať, rozlišovanie duchov, jazyky (schopnosť hovoriť v jazyku, ktorý sa človek neučil) a výklad jazykov. Tretí zoznam sa nachádza v Efezanom 4:10-12, kde sa píše o Bohu, ktorý dáva svojej Cirkvi apoštolov, prorokov, evanjelistov a pastierov-učiteľov. Prirodzene z toho vyplýva otázka, koľko duchovných darov existuje, keďže každý zoznam sa líši. Je tiež možné, že biblické zoznamy nie sú vyčerpateľné a existujú aj ďalšie duchovné dary nad rámec tých, ktoré spomína Biblia.

Zatiaľ čo človek môže rozvíjať svoj talent a neskôr mu prispôsobiť aj svoje povolanie alebo hobby, duchovné dary boli dané Duchom Svätým na budovanie Kristovej cirkvi. V tomto smere hrajú všetci kresťania aktívnu úlohu v šírení evanjelia Ježiša Krista. Všetci sú povolaní a vybavení, aby sa zapojili do „diela služby" (Efezanom 4:12). Všetci sú nadaní, aby mohli s vďakou za všetko, čo pre nich Kristus urobil, prispieť k Jeho cieľu. Tým takisto skrze svoju službu Kristovi nachádzajú v živote naplnenie. Úlohou cirkevných vodcov je pomáhať budovať svätých, aby mohli byť čoraz vybavenejší pre službu, do ktorej ich Boh povolal. Mieneným ovocím duchovných darov je rast a budovanie cirkvi, ktorú bude posilňovať spoločné úsilie všetkých členov Kristovho tela.

Aby sme opäť zhrnuli rozdiely medzi duchovným darom a talentom: 1) talent je výsledkom genetiky a/alebo odbornej prípravy, zatiaľ čo duchovný dar je výsledkom moci Ducha Svätého. 2) Talentom môže oplývať každý, kresťan alebo nekresťan, zatiaľ čo duchovné dary vlastnia iba kresťania. 3) Kým talenty aj duchovné dary by mali byť použité na slávu Božiu a ku službe ostatným, duchovné dary sú na to vyslovene stvorené, zatiaľ čo talenty môžu byť použité aj na výlučne neduchovné účely.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je rozdiel medzi talentom a duchovným darom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries