settings icon
share icon
Otázka

Je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého?

Odpoveď


V knihe Skutkov sa spomínajú tri miesta, na ktorých hovorenie jazykmi šlo ruka v ruke s prijatím Ducha Svätého – Skutky 2:4; 10:44-46 a 19:6. Sú to však jediné tri miesta v celej Biblii, kde je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého. Kniha Skutkov je plná svedectiev o tisíckach ľudí, ktorí uverili v Ježiša, no nikde sa nespomína, že by hovorili jazykmi (Skutky 2:41; 8:5-25; 16:31-34; 21:20). Nová zmluva nikde explicitne nevyučuje, že hovorenie jazykmi je jediným dôkazom toho, že človek prijal Ducha Svätého. Nová zmluva v skutočnosti vyučuje pravý opak. Dozvedáme sa, že každý, kto verí v Krista, má Ducha Svätého (Rimanom 8:9; 1. Korinťanom 12:13; Efezanom 1:13-14), ale nie každý veriaci hovorí jazykmi (1. Korinťanom 12:29-31).

Prečo teda bolo hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého v spomínaných troch oddieloch knihy Skutkov? 2. kapitola Skutkov opisuje krst Duchom Svätým a splnomocnenie pre hlásanie evanjelia. Apoštoli dostali schopnosť hovoriť v iných jazykoch (jazyky), aby mohli zdieľať pravdu s ľuďmi v ich vlastnom jazyku. 10. kapitola Skutkov sa zaoberá apoštolom Petrom, ktorý bol poslaný zvestovať evanjelium pohanom. Keďže Peter a ďalší prví kresťania boli Židia, len veľmi ťažko by do cirkvi mohli prijať pohanov (nežidovské osoby). Boh teda umožnil pohanom hovoriť jazykmi, aby tým preukázali, že dostali rovnakého Ducha Svätého ako apoštoli (Skutky 10:47; 11:17).

Skutky 10:44-47 to opisujú takto: „Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal: ‚Či môže dakto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my?'" Peter sa neskôr na túto príhodu odvoláva ako na dôkaz, že Boh skutočne zachraňoval pohanov (Skutky 15:7-11).

Hovorenie jazykmi sa nikde neprezentuje ako niečo, čo by všetci kresťania mali očakávať vo chvíli, keď príjmu Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a sú pokrstení v Duchu Svätom. Zo všetkých príbehov o obrátení v Novej zmluve len dva zaznamenávajú hovorenie jazykmi v takomto kontexte. Jazyky boli zázračným darom, ktorý mal konkrétny účel v konkrétnom čase. To nebol a ani nikdy nebude jediný dôkaz toho, že človek prijal Ducha Svätého.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je hovorenie jazykmi dôkazom prijatia Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries