settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Duch Svätý je ako oheň?

Odpoveď


Biblia opisuje Boha ako „stravujúci oheň“ (Hebrejom 12:29), a preto nie je prekvapujúce, že sa oheň často javí ako symbol Božej prítomnosti. Medzi príklady patrí horiaci ker (Exodus 3:2), sláva Shekinah (Exodus 14:19; Numeri 9:15-16) a Ezechielovo videnie (Ezechiel 1:4). Oheň bol mnohokrát nástrojom Božieho súdu (Numeri 11:1, 3; 2. Kráľov 1:10, 12) a znakom Jeho moci (Sudcovia 13:20; 1. Kráľov 18:38).

Zo zrejmých dôvodov bol oheň dôležitý pre starozákonné obete. Oheň na oltári zápalných obetí bol Božím darom, ktorý pôvodne zapálil sám Boh (Leviticus 9:24). Boh poveril kňazov, aby udržiavali oheň (3. Mojžišova 6:13) a varoval, že oheň z akéhokoľvek iného zdroja je neprijateľný (3. Mojžišova 10: 1–2).

V Novom zákone môže oltár slúžiť ako obraz nášho záväzku voči Pánovi. Ako veriaci v Ježiša Krista sme pozvaní ponúkať svoje telá ako „živé obete“ (Rimanom 12:1), pohltené božským darom: neuhasiteľným ohňom Ducha Svätého. Na samom začiatku Nového zákona je Duch Svätý spojený s ohňom. Ján Krstiteľ predpovedá, že Ježiš bude tým, kto vás „pokrstí Duchom Svätým a ohňom“ (Matúš 3:11). Keď Duch Svätý začal svoju službu prebývania v ranej cirkvi, prejavil sa ako „ohnivé jazyky“ spočívajúce na každom z veriacich. V tej chvíli „Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. “ (Skutky 2:3–4).

Oheň je nádherný obraz práce Ducha Svätého. Duch je ako oheň minimálne v troch smeroch: prináša Božiu prítomnosť, vášeň pre Boha a Božiu čistotu. Duch Svätý je Božia prítomnosť, pretože prebýva v srdci veriaceho (Rimanom 8:9). V Starom zákone Boh ukázal svoju prítomnosť Izraelitom tým, že prikryl stan svedectva oblakom žiariacim ako oheň (Numeri 9:15). To im poskytlo svetlo a vedenie (Numeri 9:17–23). V Novom zákone Boh vedie a utešuje svoje deti Duchom Svätým prebývajúcim v našich telách, ktoré sú „svätostánok“ a „chrám živého Boha“ (2. Korinťanom 5:1; 6:16).

Duch Svätý vypôsobuje v našich srdciach vášeň pre Boha. Potom, čo sa obaja cestujúci učeníci rozprávali so vzkrieseným Ježišom, opísali svoje srdcia ako „horiace“ (Lukáš 24:32). Odkedy apoštoli prijali Ducha svätého počas Letníc, prežívali celoživotné zanietenie, ktoré ich pudilo smelo hovoriť Božie slovo (Skutky 4:31).

Duch Svätý vytvára v našich životoch Božiu čistotu. Božím zámerom je očistiť nás (Títovi 2:14) a Duch je činiteľom nášho posvätenia (1. Korinťanom 6:11; 2. Tesaloničanom 2:13; 1. Petra 1:2). Ako striebrotepec používa oheň, aby očistil vzácny kov od prímesí, tak Boh používa Ducha, aby z nás odstránil náš hriech (Žalm 66:10; Príslovia 17:3). Jeho oheň čistí a zušľachťuje.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Duch Svätý je ako oheň?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries