settings icon
share icon
Otázka

Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?

Odpoveď


Hoci niektoré prejavy Ducha Svätého môžu súvisieť s pocitmi (usvedčenie z hriechu, potešenie či zmocnenie), Písmo nás neučí, aby sme svoj vzťah s Duchom Svätým merali pocitmi. Duch Svätý prebýva v každom znovuzrodenom veriacom. Ježiš povedal, že keď príde Tešiteľ, bude s nami a v nás. „A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás" (Ján 14:16-17). Inými slovami, Ježiš posiela niekoho, ako je On sám, aby bol s nami a v nás.

To, že Duch Svätý je s nami, vieme, pretože nám to hovorí Božie slovo. Duch Svätý prebýva v každom znovuzrodenom veriacom, ale nie každý veriaci je Duchom Svätým vedený. Je v tom podstatný rozdiel. Keď sa zachováme podľa túžob tela, nie sme pod vedením Ducha Svätého, hoci v nás stále prebýva. Apoštol Pavol nám túto pravdu pomáha pochopiť prostredníctvom ilustrácie: „A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom" (Efezanom 5:18). Mnoho ľudí si tento verš prečíta a pochopí ho tak, že apoštol Pavol sa stavia proti vínu. Kontextom tejto pasáže je však život a zápas veriaceho, ktorý je naplnený Duchom. V texte sa teda skrýva viac, než len varovanie pred priveľkým množstvom vína.

Keď to ľudia preženú s vínom, vidno to na nich: sú nemotorní, pletie sa im jazyk a ich úsudok je otupený. Apoštol Pavol tu črtá porovnanie. Rovnako, ako existujú určité charakteristiky typické pre ľudí opitých vínom, by mali existovať aj charakteristiky typické pre ľudí vedených Duchom Svätým. V Galaťanom 5:22-24 čítame o „ovocí" Ducha a to je odpoveď, ktorú hľadáme. Ním sa vyznačujú znovuzrodení veriaci, ktorí sú pod vedením Ducha Svätého.

Slovesný čas v Efezanom 5:18 nasvedčuje tomu, že proces „napĺňania" Duchom Svätým je kontinuálny. Z Pavlovho naliehania prirodzene vyplýva, že je možné nebyť naplnený a vedený Duchom. V zvyšku Efezanom 5 nachádzame vlastnosti veriacich naplnených Duchom: „Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom" (Efezanom 5:19-21).

Duchom Svätým nie sme naplnení, pretože to tak cítime, ale pretože je to výsada a vlastníctvo kresťana. Naplnenie alebo vedenie Duchom je výsledkom žitia v poslušnosti Pánovi. Je to dar milosti, nie emócia či pocit. Emócie nás môžu a budú klamať. Dokážeme sa dostať do emocionálneho vytrženia, ktoré pochádza z tela a s Duchom Svätým nemá nič spoločné. „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!" (Galaťanom 5:16; 5:25)

Zároveň však nemôžeme poprieť, že sú chvíle, keď nás ohromí prítomnosť a moc Ducha, a to je často emocionálny zážitok. Keď sa to stane, je to radosť ako žiadna iná. Kráľ Dávid „tancoval z celej sily" (2. Samuelova 6:14), keď priniesli archu zmluvy do Jeruzalema. Zažívať radosť z Ducha znamená pochopiť, že ako Božie deti nás požehnáva Jeho milosť. Takže áno, súčasťou prejavov Ducha Svätého môžu byť aj naše pocity a emócie. Zároveň si však musíme dať pozor, aby sa naša istota o tom, že máme Ducha Svätého, nezakladala na tom, ako sa cítime.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries